Vítejte na stránkách

Základní umělecké školy Louny

19.3.2018

26.4.2018

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Louny čerpali inspiraci v Praze na výstavách

Stalo se již tradicí, že žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny se svými učitelkami chodí na výstavy nejen v Lounech, ale jezdí na různé výstavy i mimo Louny.

Ve středu  25. dubna vyjel plný autobus žáků výtvarného oboru  se svými učitelkami Riedlovou,  Racety a Timrovou do Národní galerie a na Výstaviště do Prahy.

Nejdříve si žáci prohlédli sbírky Národní galerie ve Veletržním paláci, kde je zaujalo především České umění od modernismu po současnost. Samozřejmě tam nepřehlédli práce výtvarníků, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s městem  Louny – Mirvalda, Sýkory nebo Koťery. Po obědě na trávě v parku pak navštívili výstavu multimediální výstavu „Bosch. Oživené vidění“  v pavilonu Výstaviště. Hieronymus Bosch – veliký a záhadný – opustil tento svět téměř před 500 lety. Multimediální výstava z jeho díla je ale velice moderní a je opravdovým karnevalem příšerných a zároveň atraktivních postav malíře.  Celý prostor se proměnil ve fantastický, pohybující se svět naplněný  různými stvořeními, rájem i peklem.

Výlet se žákům vydařil. Výstavy jsou  pro všechny žáky velikou inspirací a již nyní se těší, že na podzim zase vyjedou na některou krásnou výstavu.   

Jindřiška Riedlová

 

23.4.2018

Festival sborového zpěvu „Hrajeme s Orffem“ v Lounech byl úspěšný

Základní umělecká škola Louny pořádala pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje v sobotu 21. dubna 2018 v Kulturním domě Zastávka v Lounech již dvanáctý ročník celostátního festivalu sborového zpěvu „Hrajeme s Orffem“.  Do ZUŠ Louny se hned od 8 hodin od rána  sjížděly autobusy účastníků. Přijelo celkem 17 sborů se 450 účastníky. Během dopoledne probíhaly zkoušky a v 11:00 hodin festival zahájilo bubenické uskupení Superkus vedené Jiřím Soukupem.

Na festivale zpívaly pěvecké sbory  všech věkových kategorii od dětí předškolního věku až po seniory:   Sluníčko – MŠ ČSA Louny, Pastelka – ZUŠ Louny, Cvrčci – ZUŠ Postoloprty,  Mravenečci Ferdové – Ústí nad Labem, Notičky – ZUŠ B. Smetany Plzeň, Otakárek- ZŠ a MŠ Otakara Jaroše Louny, Bleška – ZUŠ Postoloprty, Notičky -  ZUŠ Louny,  Kvítek – Louny, Carmen – ZUŠ Louny, Sboreček – ZUŠ Louny, Senior Melody – Knihovna Louny, Rosička – ZUŠ Stochov, Souhlásek – ZUŠ Litoměřice, No, a kam? – ZUŠ Česká Kamenice, Notičky – ZUŠ Pečky a Skřivánci – ZUŠ Louny.

Porota ve složení:  Mgr. Drahoš, Straněk, zástupce ředitele ZŠ Trmice a umělecký vedoucí Big bandu Ústí nad Labem, PhDr. Martina Zemanová Ph.D., vyučující KVU PF UJEP v Ústí nad Labem, sbormistryně Ústeckého dětského sboru UJEP, PhDr. Dana Novotná Ph.D., vyučující KVU PF UJEP v Ústí nad Labem, specializuje se na praktické využití Orffova instrumentáře, um. vedoucí sboru SCHOLA CANTORUM a předsedkyně poroty Eva Navrátilová, učitelka ZUŠ Varnsdorf, dlouholetá vedoucí pěveckého sboru v ZUŠ Jablonné v Podještědí měla těžký úkol. Všechny sbory obdržely diplom s hodnocením jeho vystoupení.

Cenu nejvyšší – „Laureát festivalu“ porota udělila sboru Carmen ZUŠ Louny pod vedením Renaty Friedlové a Kateřiny Štolové. Další zvláštní ceny obdržely tři sbory: Pastelka ZUŠ Louny, vedená Jitkou Sedláčkovou a Petrem Bernardem, No, a kam? ZUŠ Česká Kamenice a Rosička ZUŠ Stochov.

Před vyhlášením výsledků  všem zúčastněným dětem k tanci hrál orchestr The Blueberries vedený Janem Stehlíkem. Festival  byl ukončen v 17:00 hodin.

Poděkování patří všem účastníkům za hezká vystoupení, všem organizátorům – zaměstnancům ZUŠ Louny za bezproblémový průběh festivalu, žákům ZUŠ Janě Sušické, která celý festival perfektně uváděla,  Adéle Liškové, za focení všech vystoupení, Pavlovi Šupíkovi, za velikou pomoc při organizaci, panu Voříškovi za vynikající obědy, zaměstnancům kulturního domu za příjemné prostředí a ozvučení festivalu,  Státnímu fondu kultury ČR, Ústeckému kraji, Nadaci Život umělce a Městu Louny za finanční podporu.

DĚKUJI.                                                                    Jindřiška Riedlová

17.4.2018

Zkouška - 5. 4. 2018  pěveckého sboru Carmen s Danielem Dobiášem - Příprava na cestu do Itálie 3.5. - 8. 5. 2018.

17.4.2018

ZUŠ Louny je zapojená do celostátního projektu

Základní umělecká škola Louny se stala partnerem Univerzity Palackého v Olomouci v projektu s reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022 APIV - Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání.

Vedle realizačního týmu osobností především z Univerzity Palackého v Olomouci je do projektu zapojeno 54 škol z celé ČR od mateřských, přes základní, základní umělecké, střední, konzervatoře až po vysoké školy.

Projekt je zaměřen na podporu dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při výuce uměleckých disciplín  a v umělecké výchově na školách mateřských, základních, speciálních, základních uměleckých a konzervatoří, spolků zaměřených na umění a vychovávajících v uměleckých disciplínách, na zasíťování těchto škol a institucí, komplexní podporu  stávajících i budoucích "múzických"  pedagogů, přičemž  vychází z  poznání jedinečnosti umělecké produkce dětí, žáků a studentů se SVP.

Cílem projektu je vytvoření platformy pro vzájemné předávání zkušeností, spolupráci a učení  pedagogů  jak horizontálně v oblasti jednotlivých múzických  disciplín (výtvarná, hudební, slovesná, dramatická, pohybová) a minorit se SVP (děti, žáci se sluchovým, zrakovým, pohybovým, řečovým a mentálním postižením či oslabením), tak vertikálně na úrovni škol mateřských, základních a základních uměleckých škol, institucí zabezpečující  múzické vzdělávání  v rámci volnočasových aktivit, konzervatoří a vysokých škol (pedagogických, filozofických a DAMU i JAMU). Na úrovni škol mateřských, základních, základních uměleckých škol, institucí neziskového sektoru a konzervatoří budou realizovány pilotní aktivity s akčním výzkumem podpořené katalogy dobré praxe a praktickými výstupy s dětmi a žáky se SVP v majoritních kolektivech (s dětmi a žáky intaktními). V rámci pilotních programů budou zpracovány pracovní listy a metodické materiály, včetně vysokoškolských odborných didaktik (zaměřených na didaktiku uměleckých disciplín skupin žáků s konkrétním postižením, např. výtvarná výchova, artefiletika  u žáků se zrakovým postižení, hudební a pohybová výchova u žáků se sluchovým postižením, dramika a artbrut u žáků s mentálním či dalším duševním postižením, etc.)
Pro pedagogy jsou realizovány semináře zaměřené na práci s dětmi a žáky se SVP ve spolupráci se zkušenými speciálními pedagogy z terénu i akademického prostředí i workshopy s odborníky dané oblasti ze zahraničí (Rusko, Anglie, Holandsko). Vybraní pedagogové se účastní stáží na pracovištích se zkušeností s inkluzivním múzickým vzděláváním.
Na základě výměny zkušeností, pilotních aktivit, seminářů a workshopů s domácími i zahraničními odborníky bude vytvořen návrh na úpravu vzdělávacích obsahů ŠVP pro konzervatoře a ZUŠ.

Součástí projektu je pět klíčových aktivit: Vzájemné učení/spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání, Pilotní aktivity ve školách, Spolupráce s vysokými školami, které zajišťují přípravu budoucích pedagogů včetně rozvoje didaktik všech vzdělávacích oborů oblasti Umění a kultura,
Vytvoření návrhu na úpravu vzdělávacích obsahů ŠVP konzervatoří s ohledem na budoucí pedagogickou dráhu absolventů a posilování kompetencí absolventů konzervatoří vzdělávat žáky se SVP a Vytvoření návrhu na úpravu vzdělávacích obsahů v ŠVP včetně metodických materiálů pro všechny obory ZUŠ z hlediska začleňování žáků se SVP

Projektové období je tříleté. Projekt bude ukončen  v létě roku 2020.

Info: www.imuza.upol.cz                                                            J. Riedlová

14.3.2018

Pozvánka na výstavu

Ve foyere Základní umělecké školy Louny je nyní nainstalovaná nová, zcela netradiční výstava. Tentokrát vystavují účastníci zájezdu své fotografie z cesty. ZUŠ Louny spolupracuje již několik let s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem. Součástí projektu školy „K čemu slunce, když není den?“,  který podpořilo MŠMT a Státní fond kultury ČR,  byl na konci roku 2017 zahraniční zájezd do Chile, kde žáci s tímto programem spolu s Danielem Dobiášem účinkovali.  A právě z Chile jsou vystavené fotografie autorů: Elišky Drbohlavové, Jaroslava Parmy, Denisy Körberové, Kamily Hájkové a Jindřišky Riedlové. Autoři věří, že pozitivní, krásnou energii, která v Chile byla, tímto způsobem přenesou alespoň trochu i do školy.

                                                                                                J. Riedlová

22.11.2017

K čemu slunce, když není den II - Dokument

Dokument

22.11.2017

K čemu slunce, když není den II - Videoklipy

Na půdě staré školy

Olze

4.9.2016

Výuka hudební nauky ve školním roce 2017 - 2018

PO 13:50 - 14:35 1. A Kleinová Eva
14:40 - 15:25 2. A Kleinová Eva
15:30 - 16:15 3. A Kleinová Eva
16:30 - 17:15 4. ROČNÍK Novotný Petr
17:20 - 18:05 SMÍŠENÝ ROČNÍK Novotný Petr
 
ÚT 14:10 - 14:55 2. B Kleinová Eva
15:00 - 15:45 3. B Novotný Petr
17:40 - 18:25 5. ROČNÍK Novotný Petr
 
ST 13:45 - 14:30 PHV Kleinová Eva
14:35 - 15:20 1. B Kleinová Eva
 
ČT 13:50 - 14:35 1. C Kleinová Eva
14:40 - 15:25 2. C Kleinová Eva
15:30 - 16:15 3. C Kleinová Eva
28.8.2016

Rozvrh hodin pěveckých sborů ZUŠ 2017 - 2018

Pastelka - PPHV, PHV (od 5 let)
čtvrtek 16.30 – 17.15
Sedláčková, Bernard
 
Skřivánci - od 1. r. - od 7 let
čtvrtek 14.45 – 16.20
Štolová, Bernard
 
Notičky - od 2. r. - od 8 let
pondělí 15.30 – 17.05
Štolová, Friedlová
 
Carmen - výběrový sbor
pátek 14.30 – 16.05
Friedlová, Štolová
5.1.2015

Tip na dárek

KNIHY
Mi(y)dlení - Milena Nečesaná (Syrovátková) 30,- Kč
Děti dětem 30,- Kč
Děti dětem - hrajeme si 30,- Kč
Louny město Luny 30,- Kč
Pověsti a historické příběhy z Lounska - Květa Marešová 265,- Kč,
2 kusy 215,- Kč/ks
 
CD
Mistrům Janům 100,- Kč
Poselství Karla IV. 100,- Kč
Zpěvník s CD K čemu slunce, když není den 175,- Kč,
10 a více kusů
150,- Kč/ks

 

» Fotogalerie


11.2.2018

Fotokniha Rusko

Celkem 17 foto · Patří ke stránce Hlavní strana

23.10.2017

Fotokniha Chile

Celkem 19 foto · Patří ke stránce Hlavní strana

4.4.2017

Fotokniha Indie

Celkem 27 foto · Patří ke stránce Hlavní strana

20.2.2018
20.12.2017
Thank you for your performances. The music was beautiful.

Děkujeme za vaše vystoupení. Hudba byla krásná.

The Blueberries pod vedení Jana Stehlíka vystupovali 15. 12. v Kulturním centru Barendrecht a 16. 12. na Winterfest Barendrecht.
10.10.2017
V pondělí 9. října 2017 Jiří Soukup nahrával ve svém studiu v Základní umělecké škole Louny píseň na CD se známým hercem Janem Hrušínským, jeho manželkou... [Číst více...]

Všechny aktuality...