Obory > Hudební obor > Individuální výuka > Hra na klavír a klávesové nástroje

Hra na klavír a klávesové nástroje

Výchovně vzdělávací priority:

 • Odborná výuka
 • Rozvíjení hudebního nadání žáků
 • Technické dovednosti
 • Podpora tvořivosti

V našem oddělení vyučujeme dvě studijní zaměření:

 • Hra na klavír
 • Hra na keyboard
  V tomto studijním zaměření plní žáky v prvních třech letech studia stejné školní ročníkové výstupy jako žák studijního zaměření Hra na klavír.


Současně jsou žáci našeho oddělení povinni navštěvovat kolektivní výuku, tak jak je obsahem našeho ŠVP. Kolektivní výuku plníme docházkou do Sborového zpěvu, Klavírního semináře, Hrou v orchestru nebo hrou či zpěvem v jakémkoli komorním  uskupení ZUŠ. 

Mimořádně nadaným žákům je poskytována zvláštní péče v rozšířeném studiu.
 

 • Současným trendem je výuka předškoláků, kterou nám umožňuje vyučovat náš školní vzdělávací program.
 • Samozřejmostí našeho oddělení je příprava žáků na vyšší stupně škol pedagogického a uměleckého zaměření. A v této oblasti máme četné úspěchy a někteří z těchto absolventů naší ZUŠ se již vrátili do našich řad v roli učitelů.
 • Učitelé se snaží o to, aby vyučování bylo pro dítě zajímavé a radostné a směřovalo k celkovému pochopení hudby.
 • Klavírní oddělení se aktivně podílí na propagaci školy ve městě Louny i mimo něj.

 

» Seznam vyučujících tohoto oboru  (řazeno abecedně, celkem 8)

Mgr. Ivana Derflerová
hra na klavír
vedoucí klavírního oddělení a EKN
email:derflerova@zuslouny.cz
telefon:.
Mgr. Zdeněk Kohout
hra na klavír a keyboard
email:kohout@zuslouny.cz
telefon:.
Eva Maťátko
hra na klavír
email:matatko.eva@zuslouny.cz
telefon:.
Zdeněk Patrovský
hra na akordeon a keyboard
email:patrovsky@zuslouny.cz
telefon:+420 606 287 930
Mgr. Martina Podaná, DiS.
hra na klavír
email:podana@zuslouny.cz
telefon:.
Mgr. Jitka Sedláčková
hra na klavír, vedoucí skupiny The Kangaroos
email:sedlackova@zuslouny.cz
telefon:+420 603 238 809
Jaroslava Sejvalová
hra na klavír
email:sejvalova@zuslouny.cz
telefon:.
Kateřina Štolová
hra na klavír, sólový a sborový zpěv, vedoucí pěveckého sboru Notičky, Skřivánci a Carmen
email:stolova@zuslouny.cz
telefon:+420 776 776 483

 

 

» Aktuality oboru

3.6.2019

27.5.2019

24.3.2017

Krajské kolo soutěže MŠMT

V Krajském kole soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ve hře na klavír

ocenění získali:

Adam Štola, žák paní učitelky Jitky Sedláčkové, 2. místo ve své kategorii

Jan Libus, žák paní učitelky Jaroslavy Sejvalové, 3. místo ve své kategorii

 

GRATULUJEME !

Jindřiška Riedlová

12.12.2016

15.12.2016
22. 2. 2017 9:00 - 10:00

Stříbrné hvězdičky padají z nebe a přinášejí vánoční písničky...

ZUŠ ŽATEC

Srdečně Vás zveme na vánoční koncert žáků ze třídy Jaroslavy Sejvalové. Kolektiv třídy.

6.6.2016

1.6.2016

Okouzlení klavíristé v Terezíně

    V sobotu 21. května 2016 se oddělení vypravilo na klavírní festival Okouzleni klavírem, který pro letošní rok připravila Základní umělecká škola Litoměřice v secesním domě v Terezíně. Žáci měli jedinečnou příležitost zahrát si na výjimečný nástroj Yamaha.

     Festival se skládal z celkem šesti koncertů, na kterých se vystřídalo přes 90 klavíristů z celého Ústeckého kraje. Zároveň byl zajištěn celodenní doprovodný program a tak se účastníci po svých výkonech mohli odreagovat na varhanní, literárně-dramatické či výtvarné dílně. Mimořádným zážitkem pro všechny účastníky byla prohlídka podzemních chodeb, jež poutal především svým jedinečným způsobem prohlídky.

       Všichni účastníci byli odměněni Pamětním listem a drobnými dárky. Na závěr celé akce proběhlo slosování o ceny. Sobotní den tak byl skutečným zážitkem nejen pro žáky, ale i pro jejich pedagogy, případně i rodiče, kteří své ratolesti na festival doprovodili.

Alena Šefčíková

učitelka hry na klavír | keyboard

9.5.2022

25.5.2022

18.3.2016

Úspěch klávesového oddělení!!

   V pátek 18. března v ZUŠ Jirkov proběhlo krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje, kde naší ZUŠ zastupoval jako jediný Lubomír Musil ze třídy učitele Zdeňka Patrovského. Z celkového počtu 34 soutěžících Lubomír zastoupil IX. kategorii, věkově nejstarší zástupce soutěžících.

Pro své hráčské i muzikantské dovednosti porota Luboše poslala s 1. místem do ÚSTŘEDNÍHO KOLA ve Františkových Lázních, které se bude konat 28.dubna - 1.května. Zároveň získal zvláštní ocenění za vlastní skladbu.

 

(foto: ZUŠ Jirkov, celá fotogalerie ZDE)

 

Děkujeme Lubošovi za skvělou reprezentaci naší školy!

Velké díky též patří učiteli Zdeňku Patrovskému za skvělou přípravu!

 


Alena Šefčíková

10.3.2016

Zrušení třídního koncertu

Ze zdravotních důvodů je ZRUŠEN TŘÍDNÍ KONCERT uč. Aleny Šefčíkové.

 

Náhradní termín koncertu bude včas oznámen.

24.2.2016

Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na EKN

   Ve středu 24. února proběhlo vZUŠ Žatec okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje,v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů a v komorní hře s převahou dechových nástrojů. (...)

 (foto: Mgr. Jan Krtička)

   Nejsilnější reprezentaci jsme měli ve hře na EKN. Zde soutěžili na ZUŠ Louny žáci a žákyně paní učitelky Aleny Šefčíkové a pana učitele Zdeňka Patrovského. Ve IV.kategorii získali krásná třetí místa Rostislav Popovyč a Tereza Fišerová, v VI.kategorii Nikola Jelínková byla oceněna čestným uznáním a Tereza Matějková v VII.kategorii získala třetí místo. V kategorii VIII. druhé místo získal Vítek Aulický a v IX.kategorii zazářil Lubomír Musil, který získal první místo s postupem do krajského kola a zvláštní ocenění za vlastní skladbu.

   Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

 

Ivana Derflerová

(čerpáno z Občasníku 03/16)

10.2.2016

Poznáváme klávesy

Žáci přípravného a prvního ročníku ZUŠ Louny ve hře na keyboard a klavír se představili na svém prvním vystoupení, které se uskutečnilo 27.1 v sálku ZUŠ Louny.  Setkání s rodiči a přáteli školy neslo podtitul „Poznáváme klávesy“. Ukázalo se, že začínající muzikanti se v tvůrčím prostředí školy během několika málo měsíců dokázali naučit své první melodie, kterými mohli potěšit přítomné a především své rodiče. V tomto okamžiku se sešlo sedm začínajících hudebníků, kteří si vyzkoušeli, jaké to je, ukázat se na „prknech, která znamenají svět“.

Ve hře na keyboard se představili Simeon Kováč, Matěj Suk, Katalin Košútová, Petra Jochová a ve hře na klavír to byly Hana Nožinová, Andrea Kouříková a Eva Volková. Do programu dále přispěli žáci, kteří ZUŠ navštěvují déle. Byli to Kloubová Adéla, Dita Formánková a Patrik Wallner.

Všichni účinkující se na toto vystoupení připravovali svědomitě. Odměnou za jejich snahu byl vřelý potlesk.                                                            Zdeněk Kohout19.1.2016
19. 1. 2016 13:00 - 15:00

Školní kolo soutěže MŠMT ve hře na EKN

Sál ZUŠ

  Dne 19. ledna 2016 proběhlo v koncertním sále ZUŠ školní kolo celostátní soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž v daném oboru se vyhlašuje jednou za tři roky. Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) je jednou z nejmladších soutěžních disciplín a tak již podruhé (poprvé roku 2013) žáci EKN mohli své dovednosti předvést ve školním kole. Žáci připravili bohatý a pestrý repertoár, ukázali své muzikální cítění a též odvahu bojovat o postup do okresního kola. 

Své žáky připravili učitelé Alena Šefčíková a Zdeněk Patrovský. 

 

Do okresního kola postupují:

Tereza Fišerová (IV. kategorie)

Rostislav Popovyč (IV. kategorie)

Tereza Matějková (VII. kategorie)

Vítek Aulický (VIII. kategorie)

Lubomír Musil (IX. kategorie)

 

     Vítězné vystoupení postupujících uslyšíme ještě jednou na IV. Žákovském koncertě 28. ledna v sále ZUŠ nebo na Slavnostním koncertě vítězů soutěže ve Vrchlického divadle 8. února, kde jim budou předány diplomy.

 

Okresní kolo se koná ve středu 24. března 2016 v ZUŠ Žatec.

Všem postupujícím gratulujeme a přejeme žákům mnoho zdaru v další etapě soutěže!

 

Alena Šefčíková, učitelka EKN

Děkujeme panu učiteli Mgr. Janu Krtičkovi za pořízení fotodokumentace soutěže.

18.12.2015

Už to zvoní ,už to cinká

Už to zvoní ,už to cinká, tak začíná jedna stará španělská koleda. V letošním adventu nesl tento název tradiční varhanní koncert, který pořádá Základní umělecká škola Louny ve spolupráci s CČSH NO Louny.

V pátek 11. prosince se kostel CČSH v Lounech rozezněl, jako již tradičně, krásnými tóny varhan, zpěvu a houslí. Jako varhaníci a varhanice se zde představili žáci a žákyně z klavírních tříd Ivany Derflerové, Martiny Podané, Aleny Šefčíkové a Jaroslavy Sejvalové. Program netvořily pouze vánoční písně a koledy, ale převážně skladby starých barokních mistrů. Zpěvem se představily žákyně z pěveckých tříd Veroniky Studené a Marcely Brýdové, jako hosté vystoupili sourozenci Natálie a Václav Kučerovi v komorní hře housle a klavír. Přítomné v prostorách kostela přivítala Helena Smolová, farářka zdejší obce, a zmínila, že čas strávený s hudbou člověku život obohacuje a my jsme tímto koncertem chtěli dát již nyní takový malý vánoční dárek.

Základní umělecká škola Louny má, díky spolupráci s CČSH NO Louny, varhany zcela k dispozici a již tradičně zde pořádá dva slavnostní varhanní koncerty ročně, vedle jiných akcí. I letošní adventní koncert měl krásnou atmosféru, kterou mluveným slovem podtrhla Milena Syrovátková.

Vzhledem k tradici koncertů v těchto prostorách žáci již nástroj dokonale znají a samostatně zvládají jeho obsluhu. Celkem vystupovaly tři desítky žáků ZUŠ Louny, které přišel na odpolední zkoušku podpořit starosta města Radovan Šabata. A my se musíme pochlubit, že koncert se nám opravdu povedl a byl krásnou adventní akcí, které patřil potlesk zcela zaplněného kostela. Sváteční atmosféru doplnil slámovaný betlém, vyrobený žáky výtvarného oboru ZUŠ Louny, který je v kostele instalován.

Ivana Derflerová

2.5.2022

15.11.2021

24.6.2021

24.6.2021

10.6.2021

Prázdninové varhany

9.6.2015

Okouzleni klavírem

     V sobotu 6. června 2015 rozezněl klavír Vrchlického divadlo v Lounech. Základní umělecká škola Louny zde pořádala první ročník nesoutěžního festivalu ve hře na klavír Okouzleni klavírem. Festival vznikl z tradice výměnných koncertů klavírních oddělení ZUŠ Louny a ZUŠ Bílina, která byla založena v roce 2012. Již v loňském roce se k výše jmenovaným školám připojila i ZUŠ Litvínov a Jirkov a vzhledem k dalšímu zájmu pedagogů ZUŠ Ústeckého kraje o účast jejich žáků na této akci, přeměnili jsme koncert ve festival.

Téměř sedm desítek žáků ze ZUŠ Louny, Litvínov, Bílina, Kadaň, Litoměřice a Jirkov předvedlo své klavírní umění. Zahájení festivalu se ujal žesťový X-tet pana učitele Jaromíra Laksy a ředitelka ZUŠ Louny Jindřiška Riedlová. Festival byl rozdělen do pěti koncertů, dle aktuálních ročníků, které žáci v ZUŠkách navštěvují. Moderování se ujali žáci literárně dramatického oboru Karel Kopta, Kateřina Vernerová a Jana Sušická, kteří diváky skvěle festivalovým dnem provedli. Posluchači si vyslechli od interpretace drobných skladbiček malých žáčků až po velké klavírní skladby žáků druhého stupně. Festival byl ukončen slavnostním předáním pamětních listů a drobných dárků všem účastníkům festivalu.

Součástí prvního festivalového koncertu bylo i představení melodramů, které byly vytvořeny v rámci projektu „Melodram do školy“.  To je projektem katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, do něhož je ZUŠ Louny také zapojena.

     Pro tuto velkou klavírní akci byl připraven doprovodný program Husovy Louny, který Základní umělecká škola Louny ve spolupráci s dalšími institucemi ve městě připravila pro účastníky festivalu, další žáky své školy i pro širokou veřejnost. Cílem doprovodného programu bylo představit osobnost Jana Husa, husitství a zdůraznit tak husitskou historii našeho města. Doprovodný program se skládal z výtvarné dílny U Mistra, kterou připravila Městská knihovna, z komentované Procházky husitskými Louny, kterou připravil a prováděl Mgr. Vladimír A. Hons. Oblastní muzeum si připravilo výstavu o husitství. Církev československá husitská náboženská obec Louny si připravila přednášku o životě a díle Jana Husa a varhanní dílnu a ZUŠ Louny uspořádala v prostorách divadla literárně dramatický workshop. Hrálo se také v budově ZUŠ Louny, kde se představily orchestry školy se svým repertoárem. O program jsme zaznamenali velký zájem nejen z řad účastníků festivalu, ale i návštěvníků města a lounské veřejnosti. Dovolte mi, abych poděkovala všem institucím, které s námi spolupracovaly na realizaci tohoto programu a skvěle ho připravily a jednotlivcům, kteří ho zajišťovali. Velké poděkování patří Ústeckému kraji, který akci finančně podpořil.

28.5.2015

25.6.2015

Piano do Loun

 

  V rámci projektu Piana na ulici byl v neděli 14. června slavnostně otevřen nástroj, který je k dispozici všem nadšencům hry na klavír v Pražské ulici v Lounech.

   Proto jsme se rozhodli, že poslední týden výuky na ZUŠ právě půjdeme klavír navštívit a předvedeme kolemjdoucím, co jsme se všechno během školního roku naučili. Mám moc velkou radost, že děti nápad přijímají velice kladně a tak u klavíru hrajeme oblíbené písně s velkou radostí. Sami děti hraní vnímají jako velký zážitek.

   Přejeme projektu Piano do Loun mnoho zdaru a i přes první negativní projevy, se podaří tento nápad udržet až do předpokládaného října. Neboť jak zahájit nový školní rok v září? No přece hrou na ulici!

Klavírní třída Aleny Karpjukové

(foto: AK)

 

» Soubory ke stažení


19.6.2015

Absolventský koncert

Ve středu 10.června patřil sál ZUŠ Louny absolventům z klavírních tříd Ivany Derflerové a Martiny Podané a zpěvačce ze třídy Veroniky Studené. Rodičům, prarodičům, přátelů a kamarádům svá absolventská vystoupení představili absolventi prvního stupně hry na klavír: Kateřina Vachová, Martina Pšenská, Magdaléna Janoušková, Markéta Slezáková, Sebastian Klištinec, Jakub Kučera a v sólovém zpěvu Tereza Pacltová. Druhý stupeň studia ve hře na klavír završil Jiří Hons. Právě posledně jmenovaný spolu se svými spolužáky z klavírní třídy I. Derflerové založili hudební skupinu Haifiš, která se posluchačům představila v závěru koncertu. Chceme popřát všem našim absolventům, aby se jim úspěšně dařilo i v další práci v ZUŠ Louny a hudba je provázela celým životem.

 

                                                                       Ivana Derflerová a Martina Podaná

» Soubory ke stažení


24.6.2020

18.6.2015

Prázdninové varhany

     V pátek 5. června se v kostele Církve československé husitské v lounech konal již tradiční varhanní koncert žáků ZUŠ Louny. V roli varhaníků se představili žáci z klavírních tříd Ivany Derflerové a Martiny Podané. Zpěvem program zpestřily zpěvačky ze tříd Veroniky Studené a Marcely Brýdové. Slovem, jako vždy skvěle, provázela Milena Syrovátková. Dětem se jejich vystoupení velice povedla a je vidět, že za varhany jsou už jako doma. Již nyní se těšíme na varhanní koncert, který zpestří adventní čas.

 

                                                                      Ivana Derflerová

» Soubory ke stažení


15.5.2015

Festival Veselá klávesa

 V pátek 15. května 2015 proběhl startovní 1. ročník festivalu hry na keyboard Veselá klávesa v koncertním sále ZUŠ Louny. Cílem festivalu bylo umožnit dětem studujícím hru na keyboard a jejich učitelům, získat možnost srovnání se svými vrstevníky a získat přehled o současných trendech této výuky.

Festivalu se zúčastnily celkem 4 základní umělecké školy – Louny, Postoloprty, Chomutov a Litoměřice s celkovým počtem 14 účastníků. Festival byl koncipován jako nesoutěžní a tak všichni účinkující dostali památeční diplom s malou pozorností.

Jsem moc ráda, že jsme mohli slyšet muzikální projev žáků i vkusné aranže skladeb. Repertoár festivalu byl bohatý, zazněly klasické skladby v dobovém nebo naopak moderním zpracování, populární písně i stylová interpretace jazzových skladeb.

Po skončení festivalu proběhlo i společné posezení členů poroty a vyučujících hry na keyboard, kde v přátelské atmosféře diskutovali nad připravenými tématy.

S radostí mohu prohlásit, že první ročník festivalu Veselá klávesa se vydařil a my se tak můžeme těšit na druhý ročník příští rok!

 

Foto z festivalu

Alena Karpjuková

učitelka, ZUŠ Louny

27.4.2015

Absolventský koncert Veroniky Bohaté

  Ve středu 22. dubna se konal absolventský koncert žákyně Veroniky Bohaté z klavírní třídy učitelky Aleny Karpjukové. Koncert se konal netradičně v klavírní třídě učitelky I. Derflerové, která nám ji pro tyto účely zapůjčila. 

 

  Netradiční prostor tak umožnil setkání Verčiných nejbližších, tedy rodiny, a zároveň velmi příjemnou atmosféru celého koncertu.

   Veronika na svůj koncert připravila bohatý program složený z klasických autorů G. F. Händela, L. van Beethovena, B. Martinů. Z populární hudby si Verča vybrala skladbu jihokorejského skladatele Yirumy. Na závěr celého koncertu zazněla i světová premiéra skladby Silver, kterou sama Veronika složila a posléze zahrála.

   

   Ráda bych na závěr poděkovala Veronice za její velkou odvahu a odhodlání. Sedm let studia hry na klavír vyžaduje mnoho energie, zápalu a především lásky nejen ke klavíru, ale k hudbě samotné. Velké poděkování též patří rodičům, jež Veroniku podporují ve studiu.

Ráda bych popřála Veronice, aby ji hudba provázela dál, ať už při studiu v druhém cyklu v ZUŠ, či mimo ni.

 

S přáním vždy správných kláves v rukách...

Alena Karpjuková

(foto: ak)

» Soubory ke stažení


12.3.2015

Vážně především nevážně

   Žáci klavírní a keyboardové třídy vystoupili v rámci třídního koncertu učitelky Aleny Karpjukové. Pozvání přijali i dva hosté z pěveckých tříd.

   Celý koncert se nesl ve velmi příjemném duchu a všichni účinkující si dávali velmi záležet na svém výkonu, aby potěšili své nejbližší, kteří je v hojném počtu přišli podpořit. Program byl složen z klasických i populárních skladeb, které žáci nastudovali převážně od ledna.

   Dalším bodem koncertu byly i výstupy předmětu Klavírní seminář, který je též vyučován ve třídě A. Karpjukové. Obsahem výuky KS je problematika komorní hry, především ve spolupráci se zpěváky, základy klavírní improvizace na základě akordických značek a jejich aplikace v populární hudbě.

 

 

   Chtěla bych především poděkovat svým ŽÁKŮM za jejich výkony, které byly skvělé a i když se někdy něco nevydaří, neztrácí chuť hrát dál a za to jim děkuji.

   Také bych chtěla poděkovat hostům a jejich učitelkám - Klára Kocková (2.roč ze třídy uč. Friedlové) a Kateřina Ondryášová (7.roč. ze třídy V. Studené) za jejich krásný zpěv, který koncert velmi oživil. A panu učiteli J. Krtičkovi za nádherné fotografie z koncertu.

  Ale PŘEDEVŠÍM bych chtěla poděkovat RODIČŮM, bez jejich podpory bychom žádný podobný koncert ani nemohli uskutečnit.

 

Fotografie uč. Krtičky jsou dostupné ve Fotogalerii.

 

Alena Karpjuková

vyučující hry na klavír a keyboard

» Soubory ke stažení


28.1.2015

Vánoční třídní koncert žáků Jaroslavy Sejvalové

Předvánoční podvečer 11. prosince 2014 zpříjemnily děti z mé třídy rodičům a svým přátelům třídním koncertem, který se nám skutečně vydařil. Ve zcela zaplněném  koncertním sále obecenstvem zněly koledy, vánoční melodie, české lidové písně i náročnější skladby pro vyspělé klavíristy. Od začátku školního roku jsme se pilně připravovali. Pro nejmladší děti to bylo první vystoupení a proto potlesk přítomných byl sólistům sladkou odměnou.   

                                                                                               Jaroslava Sejvalová

                                                                                                foto Jaromír Laksa

 

   

28.1.2015

Absolventský koncert žákyní klavírní třídy Jaroslavy Sejvalové

12.června 2014 ukončila absolventským koncertem I.stupeň základního vzdělání ve hře na klavír Karolína Blehová a II.stupeň  Eva Veselá. Při této příležitosti byla Kamila Beranová, Jan Libus, Adam Jílek a Natálie Forstová odměněni jako nejlepší žáci za uplynulý školní rok pamětním listem a pochvalou třídní učitelky.

 

 

 

  

27.11.2014

Bubnování pro radost

V předvánočním čase jsme si opakovaně zpříjemnili podvečer společným bubnováním  a hraním na lidové nástroje. Pro radost a potěšení jsme vytvářeli hudbu  „tady a teď“.

                                                                                         Jaroslava Sejvalová

 

    

 

 

 

12.12.2014

Půjdem spolu do Betléma

Kliknutím na fotografii otevřete kompletní album CČSH Louny

V pátek 12. prosince se kostel Církve československé husitské v Lounech rozezněl kouzelnými tóny varhan. Základní umělecká škola Louny zde ve spolupráci s církví pořádala svůj tradiční adventní varhanní koncert.
Představilo se téměř čtyřicet dětí z klavírních tříd Ivany Derflerové, Martiny Podané a Aleny Karpjukové, zpěvačky ze tříd Veroniky Studené a Marcely Brýdové a recitátoři ze třídy Mileny Syrovátkové. Pro zpestření programu si žáci ZUŠ přizvali hosty v podobě houslistky Natálie Kučerové, flétnistky Daniely Svačinové a Chrámového sboru CČSH Louny. 
Téměř zcela zaplněný kostel si vyslechl krásné vánoční koledy, ale i náročnější varhanní repertoár, který mladí umělci skvěle zvládli. Podvečer byl krásným vstupem do období Vánoc.

Foto: Helena Smolová
Ivana Derflerová

24.9.2014

Den v Bechsteinu (Hradec Králové)

Ve středu 24. září vyrazili vybraní klavíristé ze Základní umělecké školy Louny do Hradce Králové. Cílem jejich cesty byla firma Bechstein, která se zabývá výrobou klavírů. Den v Bechsteinu byl určen pro nejlepší žáky klavírního oddělení naší školy. Byla to odměna za výbornou práci a reprezentaci školy v loňském školním roce, kdy probíhala soutěž MŠMT ve hře na klavír.

Pan Tomáš Možný, zástupce firmy, pro děti připravil velice zajímavý program. Viděli jsme celou továrnu, postup práce při výrobě nástrojů od broušení rámů až po závěrečnou intonaci a ladění nástrojů. Pro většinu našich žáků to byl velký životní
zážitek, protože se ještě nikdy do továrny nepodívali a postup práce si neuměli ani představit. Proto dotazy na zaměstnance továrny se hrnuly ze všech stran.

Po občerstvení, které bylo pro děti připraveno, jsme na oplátku obdarovali my své hostitele. Ve velkém pianosále jsme uspořádali koncert. Naši žáci tak získali jedinečnou příležitost vyzkoušet si nástroje značky Bechstein a předvést na nich
své umění.

Den v Bechsteinu byl skvělou akcí, ze které odjížděly naše děti nadšené a spokojené a protože se nám povedlo navázat spolupráci, nezůstane pouze u této jediné návštěvy.

Takže milí klavíristé, snažte se, cvičte a příště pojedete třeba vy.
Ivana Derflerová (čerpáno z Občasníku 10/2014)

 

 (FOTO - ak)

28.8.2014

Stěhování nového klavíru do ZUŠ

Přípravy na nový školní rok vrcholí. V každé škole se maluje, opravuje, uklízí. V Základní umělecké škole Louny se snažíme stále zkvalitňovat podmínky pro výuku našich žáků.

Na konci loňského roku jsme se rozhodli koupit nový nástroj do jedné z klavírních tříd. Po dlouhém procesu výběru jsme se rozhodli pro nástroj od firmy Bechstein z Hradce Králové. Ve výběrovém řízení zvítězil dodavatel—smluvní dealer firmy C. Bechstein Europe Jiří Šmejkal, Forte Piano s cenou téměř 300 tisíc korun. 

V úterý 26. srpna jsme si jeli nástroj vybrat. Jednalo se o zcela výjimečnou událost, nový klavír se vzhledem k finanční náročnosti kupuje spíše ojediněle. Ve firmě pro nás byly připraveny tři klavíry, ze kterých si učitelky našeho klavírního oddělení vybraly ten, který nejvíce vyhovoval našim požadavkům. Certifikát o koupi pak převzala z rukou zástupce firmy ředitelka školy Ing. Jindřiška Riedlová. Výběr nástroje a přehrávka v Pianosalonu je opravdu skvělým zážitkem, pro klavíristu takovým vstupem do ráje.

Firma Bechstein byla natolik vstřícná, že stejný zážitek dopřeje i našim žákům. Ve středu 24. září pojedou nejlepší žáci klavírního oddělení ZUŠ Louny spolu se svými učiteli na Den v Bechsteinu. Prohlédnou si celou továrnu na výrobu klavírů a ve velkém klavírním sále uspořádají koncert. Již nyní se těšíme na skvělý zážitek.

 

Ivana Derflerová (čerpáno z Občasníku 09/2014)

 

FOTOGRAFIE Z VÝLETU MŮŽETE SHLÉDNOUT VE FOTOGALERII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FOTO: ak)

 

» Fotogalerie


21.5.2016

Okouzleni klavírem, Terezín 21. 5. 2016

Celkem 33 foto · Patří ke stránce Hra na klavír a klávesové nástroje

5.5.2016

Absolventský koncert E. Novákové a V. Aulického

Celkem 19 foto · Patří ke stránce Hra na klavír a klávesové nástroje

19.1.2016

Školní kolo soutěže MŠMT ve hře na EKN a komorních souborů s převahou dechových nástrojů

Celkem 21 foto · Patří ke stránce Hra na klavír a klávesové nástroje

6.6.2015

Okouzleni klavírem s doprovodným programem Husovy Louny

Celkem 20 foto · Patří ke stránce Hra na klavír a klávesové nástroje

15.5.2015

Festival Veselá klávesa

Celkem 18 foto · Patří ke stránce Hra na klavír a klávesové nástroje

22.4.2015

Absolventský koncert Veroniky Bohaté

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Hra na klavír a klávesové nástroje

12.3.2015

Vážně především nevážně

Celkem 25 foto · Patří ke stránce Hra na klavír a klávesové nástroje

12.12.2014

Adventní setkání se žáky ZŠ

Celkem 4 foto · Patří ke stránce Hra na klavír a klávesové nástroje

12.12.2014

Půjdem spolu do Betléma

Celkem 3 foto · Patří ke stránce Hra na klavír a klávesové nástroje

26.9.2014

Příprava klavírního oddělení na Slavnostní průvod městem

Celkem 5 foto · Patří ke stránce Hra na klavír a klávesové nástroje

24.9.2014

Den v Bechsteinu (Hradec Králové)

Celkem 9 foto · Patří ke stránce Hra na klavír a klávesové nástroje

Dále by Vás mohlo zajímat:
Hra na klavír a klávesové nástroje · Hra na akordeon · Hra na strunné nástroje · Hra na dechové nástroje · Hra na bicí nástroje · Zpěv
28.3.2024
2.1.2024
AKTUÁLNĚ: Pro rodiče bude přijímání žádostí zahájeno od pondělí 15. 1. 2024   Vážení rodiče,   stále jsme zapojeni do projektu Darujeme kroužky... [Číst více...]
22.11.2023
Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 se koná stávka zaměstnanců ve školství. Přidáváme se k podpoře této stávky, nicméně výuka se neruší a bude probíhat dle platných... [Číst více...]

Všechny aktuality...