Šablony I - ZUŠ Louny

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora mezipředmětové a mezioborové spolupráce (v průběhu školního roku a/nebo během prázdnin). Projekt bude realizován inovativní výukou žáků.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0001497

Realizace projektu 1. 1. 2023 až 31. 12. 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Hrajeme s Orffem - 12. ročník - Ústecký kraj a Město Louny

Soustředění 2018 - Ústecký kraj

 

2018

Mistrovství světa WFNBTA v Norsku - Ústecký kraj

Hrajeme s Orffem - 12. ročník - Státní fond kultury ČR a Nadace Život umělce

Soustředění 2018 - Ústecký kraj

K čemu slunce, když není den? III. - MŠMT , Státní fond kuultury ČR, Ústecká kraj, 

                                                      Nadace Život umělce, OSA

Projekt K čemu Slunce, když není den? III.  byl podpořen MŠMT  v rámci Programu na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin                  v roce 2018.

 

2017

Hrajeme s Orffem - 11. ročník

K čemu slunce, když není den? II.

Projekt K čemu Slunce, když není den? II. byl podpořen MŠMT v rámci Dotačního programu na podporu výuky dějin 20. století a vzděávání v jazycích národnostní menšin v roce 2017.

Lounské dividlo

Soustředění 2017

Vystoupení na velvyslanectví v Dillí v Indii

 

2016

K čemu Slunce, když není den?

Projekt K čemu Slunce, když není den? byl podpořen v rámci Dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016.

Poselství Karla IV.

Putování s Otcem vlasti

Hrajeme s Orffem - 10. ročník

Pěvecko – výtvarné soustředění žáků ZUŠ Louny

Účast na ME WFNBTA - Velká Británie

 

2015

Husovy Louny 2015

Mistrům Janům

Hrajeme s Orffem - 9. ročník

Slavnostní koncert u příležitosti 90. narozenin Zdeňka Šestáka 

Účast na ME WFNBTA - Itálie

 

Projekty podpořili

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

    

Státní fond kultury ČR

 

Euroregin Krušnohoří

 

 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

 

 

Město Louny

 

Nadace Život umělce
  OSA

Spolupracujeme

Kiwanis klub Luna Louny


IZUŠ

Mediální partneři

 

Rádio Sever

 

Rádio Blaník

 

 

 

Žatecký a lounský deník

 

Lounský Press

 

Naše škola je partnerem MAS SERVISO

 

Škola je partnerem projektů "Rekonstrukce kulturního domu Zastávka", r. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01018 a "Zelené náměstí", r. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01016, podpořených z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

  

 

 

 

 

 

  

 

 

17.12.2018

PARTNER PROJEKTU

Škola je od roku 2017 do roku 2020 partnerem Univerzity Palackého v Olomouci v projektu s reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022 APIV - Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání. Tento projekt je dotován z EU.

V rámci této spolupráce se zapojujeme do následujících aktivit:

  • síťování

  • múzické kurzy v rámci DVPP, akreditováno MŠMT

  • pilotní aktivity

  • spolupráce na tvorbě odborných materiálů podpory procesu inkluzivního uměleckého vzdělávání

 

Info o projektu: www.imuza.upol.cz

17.4.2018

ZUŠ Louny je zapojená do celostátního projektu

Základní umělecká škola Louny se stala partnerem Univerzity Palackého v Olomouci v projektu s reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022 APIV - Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání.

Vedle realizačního týmu osobností především z Univerzity Palackého v Olomouci je do projektu zapojeno 54 škol z celé ČR od mateřských, přes základní, základní umělecké, střední, konzervatoře až po vysoké školy.

Projekt je zaměřen na podporu dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při výuce uměleckých disciplín  a v umělecké výchově na školách mateřských, základních, speciálních, základních uměleckých a konzervatoří, spolků zaměřených na umění a vychovávajících v uměleckých disciplínách, na zasíťování těchto škol a institucí, komplexní podporu  stávajících i budoucích "múzických"  pedagogů, přičemž  vychází z  poznání jedinečnosti umělecké produkce dětí, žáků a studentů se SVP.

Cílem projektu je vytvoření platformy pro vzájemné předávání zkušeností, spolupráci a učení  pedagogů  jak horizontálně v oblasti jednotlivých múzických  disciplín (výtvarná, hudební, slovesná, dramatická, pohybová) a minorit se SVP (děti, žáci se sluchovým, zrakovým, pohybovým, řečovým a mentálním postižením či oslabením), tak vertikálně na úrovni škol mateřských, základních a základních uměleckých škol, institucí zabezpečující  múzické vzdělávání  v rámci volnočasových aktivit, konzervatoří a vysokých škol (pedagogických, filozofických a DAMU i JAMU). Na úrovni škol mateřských, základních, základních uměleckých škol, institucí neziskového sektoru a konzervatoří budou realizovány pilotní aktivity s akčním výzkumem podpořené katalogy dobré praxe a praktickými výstupy s dětmi a žáky se SVP v majoritních kolektivech (s dětmi a žáky intaktními). V rámci pilotních programů budou zpracovány pracovní listy a metodické materiály, včetně vysokoškolských odborných didaktik (zaměřených na didaktiku uměleckých disciplín skupin žáků s konkrétním postižením, např. výtvarná výchova, artefiletika  u žáků se zrakovým postižení, hudební a pohybová výchova u žáků se sluchovým postižením, dramika a artbrut u žáků s mentálním či dalším duševním postižením, etc.)
Pro pedagogy jsou realizovány semináře zaměřené na práci s dětmi a žáky se SVP ve spolupráci se zkušenými speciálními pedagogy z terénu i akademického prostředí i workshopy s odborníky dané oblasti ze zahraničí (Rusko, Anglie, Holandsko). Vybraní pedagogové se účastní stáží na pracovištích se zkušeností s inkluzivním múzickým vzděláváním.
Na základě výměny zkušeností, pilotních aktivit, seminářů a workshopů s domácími i zahraničními odborníky bude vytvořen návrh na úpravu vzdělávacích obsahů ŠVP pro konzervatoře a ZUŠ.

Součástí projektu je pět klíčových aktivit: Vzájemné učení/spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání, Pilotní aktivity ve školách, Spolupráce s vysokými školami, které zajišťují přípravu budoucích pedagogů včetně rozvoje didaktik všech vzdělávacích oborů oblasti Umění a kultura,
Vytvoření návrhu na úpravu vzdělávacích obsahů ŠVP konzervatoří s ohledem na budoucí pedagogickou dráhu absolventů a posilování kompetencí absolventů konzervatoří vzdělávat žáky se SVP a Vytvoření návrhu na úpravu vzdělávacích obsahů v ŠVP včetně metodických materiálů pro všechny obory ZUŠ z hlediska začleňování žáků se SVP

Projektové období je tříleté. Projekt bude ukončen  v létě roku 2020.

Info: www.imuza.upol.cz                                                            J. Riedlová

5.5.2017

Krásné poděkování

V červnu loňského roku oslovila lounská firma Legios žáky výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny s neobvyklou nabídkou. Nově opravená zeď v areálu firmy přímo volala po zkrášlení. Žáci výzvu s nadšením přijali a se štědrou podporou společnosti Legios se dali do práce. Barvy, štětce, bohaté občerstvení, to všechno pomohlo k vytvoření nepřehlédnutelného díla, o jehož kvalitách se může přesvědčit každý návštěvník areálu firmy.

Výsledek se natolik líbil, že firma se rozhodla věnovat škole za odměnu speciální malířská plátna, vyrobená na zakázku podle potřeby žáků. Ve středu 3. května 2017 zástupci firmy ve škole slavnostně předali hodnotný dar a popřáli dětem hodně inspirace při další tvorbě. Žáci si díky tomu mohou plátna ve škole namalovat a vzít si je jako dárky pro své blízké. A ještě jedna dobrá zpráva na závěr: malování v areálu Legiosu bude i letos pokračovat! Žáci už se těší a slibují, že opět vznikne mimořádné dílo.

Jana Marešová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Louny

21.11.2016

Kiwanis klub Luna Louny pomáhá

Kiwanis klub Luna Louny je občanským sdružením, které se svojí činností snaží získat prostředky, které dále slouží potřebným dětem.

Sdružení má celkem čtrnáct členů a prostředky získává pořádáním akcí pro děti. V Lounech tradičně pořádají Halloween, krásnou akci pro děti i dospělé, setkat se s nimi můžete i na adventních akcích města, kde stánkovým prodejem získávají finance pro svoji další činnost. Jedná se o jediný zdroj jejich příjmů. Pokud tedy zakoupíte cokoli v jejich stánku, podpoříte tím dobrou věc.

O to více si vážíme toho, že dvěma žákyním Základní umělecké školy Louny Kiwanis klub Luna Louny v letošním roce hradí úplatu za vzdělávání. Jedná se o talentované žákyně, které se dostaly do velice tíživé životní situace. A Kiwanis klub Luna Louny se rozhodl jejich vzdělání finančně podpořit, tak aby v něm mohla děvčata pokračovat. Velice za tuto podporu děkujeme.

Kiwanis klub má krásné motto: „Sloužíme dětem celého světa“. Sdružení v Lounech toto heslo zcela naplňuje. Děkujeme.

Ivana Derflerová

11.6.2015

 

 

 

 

 

 

 

 


Děkujeme Pavlíně Broďáni za zprostředkování a firmě NIKON, spol.s.r.o. Praha za dar 33 kusů fotoaparátů pro obor Foto-design naší školy.

J. Riedlová, ředitelka školy

28.3.2024
2.1.2024
AKTUÁLNĚ: Pro rodiče bude přijímání žádostí zahájeno od pondělí 15. 1. 2024   Vážení rodiče,   stále jsme zapojeni do projektu Darujeme kroužky... [Číst více...]
22.11.2023
Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 se koná stávka zaměstnanců ve školství. Přidáváme se k podpoře této stávky, nicméně výuka se neruší a bude probíhat dle platných... [Číst více...]

Všechny aktuality...