Archiv akcí > K čemu slunce, když není den? > K čemu slunce, když není den? I - 2016

K čemu slunce, když není den? I

„Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016“.

 

Realizace projektu:

A. Výtvarná soutěž

Byla vyhlášena celorepubliková soutěž výtvarných oborů základních uměleckých škol na téma HOLOCAUST. Odborná porota složená z učitelek výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny vybrala nejlepší práce a ty byly zařazeny jako ilustrace publikace: K čemu slunce, když není den?

 

B. Realizace nahrávky na CD K čemu Slunce, když není den?

Hudební skladatel Daniel Dobiáš, se kterým navázala škola v roce 2015 velice úspěšnou spolupráci, poskytl ZUŠ Louny zhudebněné texty terezínských dětí. Texty, které vznikaly v extrémních podmínkách 2. světové války a terezínského ghetta.

Nahrávku realizovali žáci a učitelé ZUŠ Louny spolu s osobnostmi z kulturního života: herečkou Táňou Fisherovou, hercem Ladislavem Frejem, herci Karlem Heřmánkem ml. a Nikol Heřmánkovou a herečkou Hanou Maciuchovou.     

Žáky a sbory připravili učitelé ZUŠ Louny:

Marcela Brýdová, Renata Friedlová, Eva Kleinová, Kristýna Kleinová, Veronika Studená, Kateřina Štolová

Iluze – dívčí komorní sbor pod vedením Veroniky Studené
Sboreček – dětský pěvecký sbor ZUŠ Louny pod vedením Evy Kleinové
Carmen – dětský pěvecký sbor ZUŠ Louny pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové

CD bylo nahráno v nahrávacím studiu ZUŠ Louny Jiřím Soukupem.

Bylo vydáno celkem 1000 kusů publikací s CD.

 

C. Realizace publikace K čemu slunce, když není den?

Všechny písně byly přepsány v notačním programu do podoby pěvecká linka a klavírní part tak,  aby mohl materiál sloužit k běžné výuce na základních uměleckých školách. CD představuje zpracování, která jsou pro tento materiál možná.

Publikace je ilustrována pracemi vítězů výtvarné celostátní soutěže, která byla v rámci tohoto projektu vypsána a zrealizována. Obsahuje rovněž notopis jednotlivých písní s texty.

Úvodní slovo do  publikace nám věnoval Daniel Dobiáš, dcera Arnošta Lustiga poskytla jeho text s odkazem a rovněž své vyjádření poskytl Jiří Brady.

Materiál jsme distribuovali zdarma do každé základní umělecké školy v republice, tak aby v každé škole tento výukový materiál byl k dispozici.

 

D. Slavnostní představení výukového materiálu  K čemu slunce, když není den?

Čtvrtek 24. listopadu od 18.00 hod. ve Vrchlického divadle v Lounech slavnostní koncert K čemu slunce, když není den?

Koncert byl věnován slavnostnímu představení výukového materiálu K čemu Slunce, když není den?

Programem koncertu byly skladby s originální interpretací, tak jak jsou obsaženy v publikaci  a na CD. Včetně hostů, kteří se na CD spolupodíleli.

Byli pozváni oficiální představitelé města, zástupci škol, oficiální hosté a veřejnost.

Úvodní slovo. Ing. Jindřiška Riedlová – ředitelka ZUŠ Louny, Daniel Dobiáš – hudební skladatel,Karel Ellinger – jedno z přeživších terezínských dětí, následně prošel šesti dalšími koncentračními tábory. Koncertem provázela: Bc. Milena Syrovátková

MŠMT udělilo záštitu nad koncertem „K čemu slunce, když není den?“

 

E. Základní umělecká škola Louny 24. 11. 2016 v 20:00 hod. – Výstava a Slavnostní večer

V sále školy byly vystaveny úspěšné práce výtvarné soutěže.

Po skončení koncertu v sále ZUŠ Louny proběhl slavnostní večer a vernisáž výstavy.

Všem interpretům a vítězům výtvarné soutěže byla předána publikace s CD K čemu slunce, když není den.

26.1.2017

Škola oceňuje své žáky a zve na Ples muzikantů

 Konec roku 2016 patřil v Základní umělecké škole Louny projektu „K čemu slunce, když není den?“, který podpořilo MŠMT. Vyvrcholením projektu bylo vydání  výukového materiálu, který  se skládá z výtvarně zpracovaného zpěvníku a CD, na jehož realizaci se spolu se žáky  a učiteli ZUŠ Louny podíleli  i umělci naší populární scény – Ladislav Frej, Hana Maciuchová, Táňa Fischerová a manželé Karel a Nikol Heřmánkovi. Ve středu 8. února 2017 proběhne v sále školy Slavnostní předání zpěvníku s CD „K čemu slunce, když není den?“ všem úspěšným ilustrátorům, jejichž obrázek byl vybrán do zpěvníku a všem zpěvákům a hudebníkům, kteří CD nahráli. Tento zpěvník spolu s CD je možno si zakoupit  v kanceláři školy za 175,- Kč. Lounským školám bude zpěvník poskytnut zdarma.

Škola také vypsala soutěž pro malé i velké „Vytvoř video a vyhraj“ na vytvoření propagačního videa na libovolnou akci, kterou ZUŠ Louny pořádá. Pravidla soutěže jsou zveřejněna na internetových stránkách školy. Těšíme se na videa, která nám přijdou, věříme v jejich skvělou kvalitu, proto jsme již připravili celou řadu pěkných cen. 

Každý týden probíhá v Základní umělecké škole Louny nějaká akce, nyní to jsou převážně třídní koncerty, vystoupení žáků tanečního nebo literárně-dramatického oboru nebo vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru.

Mimo těchto vystoupení a koncertů připravujeme ve spolupráci s Klubem přátel Dechového orchestru 5. Ples muzikantů. V pátek 17. února 2017 od 20:00 hodin bude v Kulturním domě Zastávka  Louny hrát Taneční orchestr Jaromíra Laksy a po půlnoci Rocková skupina 100% Live. Zpívat budou Simona Elsoghair, Jiří Laksa a Karel Tomšík. Taneční ukázky předvedou mažoretky ZUŠ Louny pod vedením Lenky Havlištové. Vstupné je 200,- Kč. Vstupenky jsou v předprodeji Vrchlického divadla. Přijďte se s námi dobře pobavit a zatančit si.

Rádi Vás uvidíme na našem plese, stejně jako na dalších našich akcích, které jsme pro Vás připravili. Těšíme se na Vás.                                                Jindřiška Riedlová

 

15.2.2017

Předávání zpěvníků "K čemu slunce když není den?"

Základní umělecká škola Louny na konci roku 2016 vydala výukový materiál – zpěvník a CD „K čemu slunce, když není den“.

Tento materiál obsahuje verše dětí z terezínského ghetta zhudebněné skladatelem Danielem Dobiášem.

Ilustrace do zpěvníku vytvořili žáci výtvarných oborů z celé republiky. Na CD nahráli písně žáci a učitelé ZUŠ Louny spolu se známými osobnostmi naší kultury: Táňou Fischerovou, Ladislavem Frejem, Karlem a Nikol Heřmánkovými, Hanou Maciuchovou.


Ve středu 8. února 2017 proběhla v Základní umělecké škole Louny hned dvě Slavnostní předání. Žáci školy dostali jako odměnu za svou práci zpěvníku s CD "K čemu slunce, když není den?".

V první skupině bylo 28 žáků výtvarného oboru ZUŠ Louny, kteří se zúčastnili celostátní soutěže, vypsané školou a jejich obrázek byl vybrán do vydaného zpěvníku.

Ve druhé skupině byli 43 žáků hudebního oboru ZUŠ Louny, kteří se podíleli na nahrávání CD.

V kulturním programu vystoupili vítězové školního kola ve hře na klavír Jan Libus, Valentýn Girga, Adam Štola a Adam Jílek. Svou píseň „Myška“, která je na CD, zazpívali Tadeáš Racety a Tereza Hájková.

Projekt podpořilo MŠMT a OSA.

V roce 2017 bude v tomto úspěšném projektu škola pokračovat.

 Jindřiška Riedlová

16.1.2017

Ohlasy na zpěvník K čemu slunce, když není den?

Vážení,

Právě mi přišla od vás kniha „K čemu je slunce, když není den?“. Moc děkuji. Udělali jste mi velkou radost.

Z knihy „Nemám žádné jméno“ čerpal i Dismanův rozhlasový dětský soubor v představení „…a bolelo nebe“. Představení je to krásné a když jsem slyšel doslovnou citaci úryvků z knihy matky na jevišti, byl jsem skutečně dojat…Poprvé jsem viděl představitelku mé matky Dášu, Jiřího Pavla (tehdy ještě Poppera), atd…

Kniha „Nemám žádné jméno“, která se dočkala mnoha vydání (především v Holandsku a Německu) a získala několik ocenění, obsahuje jen malinkatý zlomeček toho, co matka napsala. Věnovala se nejprve vážným tématům, později psaní pro děti, neboť v této oblasti asi tehdejšímu režimu tolik nevadila.

Jsem rád, když se dílo mé matky, dostane mezi lidi. Teprve v tom okamžiku totiž dochází její práce naplnění a má smysl. Potěšilo by mne, kdyby se podařilo dostat do života další její věci, neboť si myslím (ve své době byla pokládána za jednoho z nejlepších mladých básníků) zaslouží…

(…)

Evžen Hilar

 

Dobrý den,

děkujeme za krásný a dojemný dárek vytvořený žáky Vaší školy.

Zpěvník využijeme ve výuce a budeme dále prezentovat před žáky a rodiči.

(…)

Bc. Romana Musilová

ZUŠ Bystré, okr. Svitavy

 

Dobrý den paní ředitelko,

dnes mi dal můj pan ředitel Smitek (ZUŠ v Chebu) Váš dárek – zpěvník K čemu slunce, když není den. Teď večer jsem si vše poslechla a knihu pročetla (tedy po vyučování).

Muzika krásná, zpěváci super a klavír vynikající. Musím ale napsat, že jsem po poslechu CD smutná, jako když si pustím písně Hany Hegerové. Když si představím to utrpení…

Já tedy moc, moc děkuji.

Eva Kůrková (učitelka)

 

(…)

Vážená paní ředitelko,

děkuji za krásný vánoční dar, který jsem dnes obdržel. Velmi oceňuji Vaši mimořádnou činnost, výsledek Vaší práce a Vašich spolupracovníků je zcela ojedinělý. Moje dvojí návštěva Loun patří k mým nejlepším zážitkům.

Děkuji.

Karel Ellinger (přeživší několika koncentračních táborů)

8.12.2016

K čemu slunce, když není den?

Rok 2016 patřil v Základní umělecké škole Louny dvěma projektům.  Projekt „Poselství Karla IV.“ vyvrcholil interaktivní výstavou  a vydáním CD v červnu 2016. 

Druhý projekt  „K čemu slunce, když není den?“ vrcholí v této době a finančně ho podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a OSA.

Součástí tohoto projektu je výukový materiál pro základní umělecké školy, který  se skládá ze skvěle výtvarně zpracovaného zpěvníku a CD, na jehož realizaci se spolu se žáky a učiteli ZUŠ Louny podíleli i umělci naší populární scény – Ladislav Frej, Hana Maciuchová, Táňa Fischerová a manželé Karel a Nikol Heřmánkovi.

Zpěvník „K čemu slunce, když není den?“ obsahuje notopis písní, které zhudebnil Daniel Dobiáš, a jejichž texty napsaly děti v terezínském ghettu za druhé světové války. Název zpěvníku je vypůjčen z názvu jedné z písní a vyjadřuje hlavní myšlenku, kterou lze těžkou dobu, ve které texty vznikaly, charakterizovat.

Ilustrace ve zpěvníku jsou převážně kolážemi obrázků, které byly vybrány odbornou porotou složenou z učitelek výtvarného oboru ZUŠ Louny z celostátně vyhlášené výtvarné soutěže pro základní umělecké školy. Tématem vyhlášené výtvarné soutěže byl život dětí v terezínském ghettu za druhé světové války. Sešla se celá řada krásných obrázků, ze kterých je v současné době složena výstava  v sále Základní umělecké školy Louny. Sestavení koláží a grafickou úpravu zpěvníku mají na svědomí učitelky výtvarného oboru ZUŠ Louny. Vítězné práce jsou ze škol: ZUŠ Louny, ZUŠ Strakonice, ZUŠ Litvínov, ZUŠ Postoloprty, ZUŠ Podbořany, ZUŠ Ostrava, ZUŠ Ostrava Petřkovice a ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava.

Výstava v sále školy byla také součástí slavnostního představení výukového materiálu, které proběhlo ve Vrchlického divadle Louny ve čtvrtek 24. listopadu 2016.

V divadle se konal koncert, kterému udělilo záštitu MŠMT a na kterém  hráli a zpívali žáci a učitelé ZUŠ Louny. Hostem večera byla herečka Táňa Fischerová.  Téměř zaplněné divadlo si živě vyslechlo krásné písně nahrané na CD, které vyšlo ze školního studia.

Kdo by však na CD i na koncertě čekal písně plné deprese a tísnivých pocitů, ten by se velmi zmýlil. Posluchači si vyslechli písně o lásce, o naději a třeba taky o myšce.

Na koncert vážil dalekou cestu až z Brna pan Karel Ellinger, se kterým ZUŠ Louny spolupracovala na pořadech pro školy s tématikou holocaustu Memento 70. Pan Ellinger přežil šest koncentračních táborů  mj. i terezínské ghetto. Na koncertě vyslovil poděkování škole za záslužnou práci.

Projekt přiblížil učitelům a žákům ZUŠ, ale i veřejnosti básně dětí a mladistvých autorů, vytvořené za 2. světové války v terezínském ghettu. Jedná se o světový unikát, nikdy v historii lidstva děti a mladiství autoři nepsali básně v nuceném prostředí koncentračního tábora, navíc vytrženy z rodinných vztahů. Připomenutí těchto událostí je v dnešní době vlny imigrantů a vzrůstajícího nacionalismu pro všechny generace a zvláště pro ty nejmladší velmi aktuální.

Zpěvník spolu s CD bude ZUŠ Louny rozesílat všem základním uměleckým školám v republice.  V roce 2017 škola na tento projekt naváže, již nyní připravuje pokračování. Chce tím pomoci k tomu, aby odkaz terezínských dětí nebyl zapomenut.

                                                                        Jindřiška Riedlová, ředitelka školy

 

Ukázka z CD K čemu slunce, když není den?

 

28.11.2016

K čemu slunce, když není den?


Ve čtvrtek 24. listopadu Základní umělecká škola Louny pořádala ve Vrchlického divadle slavnostní koncert, na kterém představovala výukový materiál K čemu slunce, když není den?, který je výsledkem práce celé školy ve stejnojmenném projektu. Výukový materiál se skládá ze skvěle výtvarně zpracovaného zpěvníku     a CD, na jehož realizace se podíleli i umělci naší populární scény – Ladislav Frej, Hana Maciuchová, Táňa Fischerová a manželé Heřmánkovi.

Ve čtvrtek si téměř zaplněné divadlo vyslechlo krásné písně, jejichž texty zhudebnil skladatel Daniel Dobiáš. Autor textů jsou děti žijící na druhé světové války v terezínském ghettu. Kdo by však čekal písně plné deprese a tísnivých pocitů, ten by se velmi zmýlil. A tak si posluchači vyslechli písně o lásce, o naději a třeba taky         o myšce. Interprety jednotlivých písní byli žáci a učitelé ZUŠ Louny, hostem večera byla herečka Táňa Fischerová, která se na realizaci nahrávky rovněž podílela a škola s ní spolupracovala i na předešlých projektech.

Velice nás potěšilo, že na koncert vážil dalekou cestu až z Brna pan Karel Ellinger, se kterým jsme spolupracovali na pořadech pro školy s tématikou holocaustu Memento 70. Pan Ellinger přežil šest koncentračních táborů  mj. i terezínské ghetto. O projekt se velice zajímal a my jsme nadšeni z toho, že byl i u jeho představení veřejnosti, velice si toho vážíme.

Koncert byl součástí projektu K čemu Slunce, když není den?, který finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže     a tělovýchovy a OSA.

Zpěvník, jehož součástí je také CD bude ZUŠ Louny rozesílat všem základním uměleckým školám v republice. Pomůže tím k tomu, aby odkaz terezínských dětí nebyl zapomenut.                                                                         Ivana Derflerová

21.11.2016

K čemu slunce, když není den?

V měsíci listopadu vrcholí v Základní umělecké škole Louny práce na výukovém materiálu K čemu slunce, když není den?. Tento materiál je výsledkem práce ve stejnojmenném projektu, který finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a OSA.

Ve čtvrtek 24. listopadu budeme poprvé obsah tohoto materiálu představovat veřejnosti. Stane se tak ve Vrchlického divadle od 18.00 hod. Záštitu koncertu udělilo MŠMT.

Výukový materiál se skládá z CD a zpěvníku, ve kterém jsou jednotlivé písně zpracovány notopisem. Zpěvník skvěle doplňují tematické obrázky, které vzešly z celostátní výtvarné soutěže, kterou ZUŠ Louny v rámci projektu vypsala.

Celý tento projekt se tematicky vrací k holocaustu, ale kdo by čekal, že na koncertě a CD zazní smutné, ponuré písně, ten by se velice mýlil.

Žáci a učitelé ZUŠ Louny a s nimi herci Táňa Fischerová, Ladislav Frej, Karel a Nikol Heřmánkovi, Hana Maciuchová nazpívali převážně písně plné radosti a naděje. Autory textů jednotlivých písní jsou děti žijící za druhé světové války v terezínském ghettu. Hudbu k písním složil hudební skladatel Daniel Dobiáš, se kterým škola již řadu úspěšných projektů realizovala.

Všechny srdečně zveme.                                                               Ivana Derflerová  

24.10.2016

Se ZUŠ Louny spolupracuje Ladislav Frej

Základní umělecká škola Louny připravuje v rámci svého projektu K čemu slunce, když není den?, který podpořilo MŠMT ČR   a OSA, vydání výukového materiálu. Tento materiál, který je určen nejen základním uměleckým školám, se věnuje tématice holocaustu a skládá se ze zpěvníku a CD, které bude obsahovat písně v něm publikované. Podklady pro realizaci jak zpěvníku, tak CD poskytl škole hudební skladatel Daniel Dobiáš, se kterým škola dlouhodobě úspěšně spolupracuje. A právě on oslovil ke spolupráci umělce z naší populární scény. A tak vedle herečky Táni Fischerové a manželů Heřmánkových přislíbil spolupráci na CD i herec Ladislav Frej, který zavítal do nahrávacího studia školy ve čtvrtek 20. října ve večerních hodinách.

Přístupem herce k našemu projektu jsme byli zcela okouzleni a tak za velice příjemné atmosféry, pod vedením Jiřího Soukupa, vznikala krásná nahrávka písně Železářství. Práce školy a její projekty pana Freje natolik zaujaly, že přislíbil další spolupráci na akcích školy. Čímž jsme nadšeni.

Celý projekt představíme veřejnosti ve čtvrtek 24. listopadu od 18.00 hod. ve Vrchlického divadle v Lounech. Těšíme se na vás.                         Ivana Derflerová

 

10.10.2016

K čemu je slunce, když není den?

Tato otázka se vztahuje k novému projektu Základní umělecké školy Louny. Jedná se o název projektu, který se vrací k tématice holocaustu. A jehož výsledkem bude vydání výukového materiálu pro všechny základní umělecké školy v České republice. Výukový materiál bude složen z CD a zpěvníku.

A právě pro obrázky, které bude tento zpěvník obsahovat, byla vyhlášena celostátní výtvarná soutěž, která rovněž nesla název projektu: K čemu slunce, když není den?.

Tématem vyhlášené soutěže byl život dětí v terezínském ghettu za druhé světové války.

Sešla se celá řada krásných obrázků. Své práce do soutěže poslali žáci například ze základních uměleckých škol v Litvínově, Strakonicích, Ostravě, Postoloprt, Podbořan a soutěže se samozřejmě zúčastnili i žáci výtvarného oboru ZUŠ Louny. Ze všech prací odborná porota složená z učitelek výtvarného oboru ZUŠ Louny vybere ty, které budou zařazeny do nově vzniklé publikace.

Všechny práce zaslané do soutěže budou představeny v sále Základní umělecké školy Louny od 6. října. Tato výstava bude také součástí slavnostního představení výukového materiálu, které proběhne ve Vrchlického divadle ve čtvrtek 24. listopadu 2016.

Finančně tento projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a OSA.                                                                                                      Ivana Derflerová

21.9.2016

K čemu je slunce, když není den?

...je název písně, na text dětské poezie z Terezína v aranžmá Daniela Dobiáše.

Tato píseň dala jméno pořadu v rámci festivalu „Ze stínu“ - znovuobjevování hudby a divadla ze židovského archivu.


První koncert festivalu se konal v neděli 18. září 2016 od 17:00 hodin v Jeruzalémské synagoze v Praze,  kde vedle  Daniela Dobiáše a Táni Fischerové účinkovali také žáci Základní umělecké školy Louny -  Kristýna Rostová a Matěj Suk, žáci pana učitele Jana Krtičky, kteří fanfárou na zobcové flétny koncert zahájili, dále zpívala Agáta Bitnerová za doprovodu Sborečku pod vedení  Evy Kleinové.

Účinkování  v tak krásném prostředí  synagogy bylo pro žáky velikým zážitkem.

„K čemu je slunce, když není den?“ je zároveň názvem projektu Základní umělecké školy Louny, podpořeného MŠMT ČR  na kterém se nyní v ZUŠce pilně pracuje a v rámci kterého vznikne výukový materiál pro základní umělecké školy.

Jindřiška Riedlová

8.7.2016

K čemu slunce, když není den?


Konečně jsme se dočkali, máme tady prázdniny.  Školní rok, který právě končí, byl pro školu velice úspěšný. Byla vydána dvě CD, odvedli jsme spoustu skvělé práce na projektech věnovaných osobnosti Mistra Jana Husa (2015) a Karla IV. (2016), naši žáci a učitelé odehráli a odzpívali spoustu koncertů, výtvarný obor uspořádal celou řadu krásných výstav, literárně dramatický obor úspěšně soutěžil v soutěži ZUŠ, kterou vyhlašuje MŠMT jednou za tři roky a taneční obor vedle jiných ocenění opět přivezl postup na Mistrovství Evropy do Anglie, tentokráte ve třech kategoriích. Nelze ani zdaleka napsat o všech akcích, které Základní umělecká škola Louny uspořádala, protože jejich počet přesáhl číslici 170 a tak si jistě všichni zasloužíme prázdninový čas, který by měl být vyplněn odpočinkem.

Jenomže v Základní umělecké škole Louny to takhle nechodí. Vedle tradičních prázdninových činností, jako je malování, velký úklid, úprava budov apod. budou opět v budově učitelé a bude se hrát a zpívat.

Základní umělecká škola Louny získala finanční podporu od MŠMT ČR pro svůj projekt K čemu slunce, když není den?. Tematicky se v tomto projektu vracíme k holocaustu. Obsahem projektu je zpracování výukového materiálu pro všechny základní umělecké školy v České republice. Obsahem tohoto výukového materiálu bude notový zápis a CD nosič, na kterém budou písně ze zpěvníku nahrány. Autorem písní je opět hudební skladatel Daniel Dobiáš, který zhudebnil verše dětí žijících v terezínském ghettu a interprety budou tentokrát vedle žáků a učitelů ZUŠ Louny herečka Eliška Balzerová, Viktor Preiss a Táňa Fischerová. Žáci školy opět dostanou skvělou příležitost spolupracovat s předními osobnostmi naší kulturní scény a již nyní škola dostala několik pozvání ke spolupráci na koncertních vystoupeních s touto tématikou. Křest CD, na kterém se tentokrát bude podílet i literárně dramatický obor ZUŠ Louny a křest výukového materiálu, který výtvarně zpracovává výtvarný obor školy, proběhne ve Vrchlického divadle 24. listopadu 2016. CD opět vzniká v nahrávacím studiu ZUŠ Louny pod vedením Jiřího Soukupa.

Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům a příznivcům naší školy krásné a pohodové prázdniny a těšíme se na shledání v září.

Ivana Derflerová

Dále by Vás mohlo zajímat:
K čemu slunce, když není den? I - 2016 · K čemu slunce, když není den? II - 2017 · K čemu slunce, když není den? III - 2018
16.1.2023
Vážení rodiče, zapojili jsme se do projektu Darujeme kroužky dětem České rady dětí a mládeže (ČRDM), který podporuje aktivity dětí a mládeže ve věku 3–18 let v rodinách v... [Číst více...]
6.12.2022
Pro zájemce o studium výtvarné tvorby vypisujeme dodatečné kolo talentových zkoušek na tento školní rok 2022/2023. Pro přijetí ke zkoušce je nutné mít předem vyplněnou... [Číst více...]
1.9.2022
Krásné ráno všem,tak nám ten školní rok opět začal. Nepochybuji, že už jste se ho - stejně jako my - nemohli dočkat a přeji Vám i nám, aby proběhl v co největší... [Číst více...]

Všechny aktuality...