Carmen

 

Sbormistryně:  Renata Zázvorková (Friedlová), Kateřina Štolová
E-mail: zazvorkova@zuslouny.cz ; stolova@zuslouny.cz
Tel.: 415 672 446 (ZUŠ Louny)
Web: www.zuslouny.cz
Počet členů sboru: 20-30
Věk členů: od 10 let

Výběrový dětský pěvecký sbor Carmen pod vedením Renaty Zázvorkové a Kateřiny Štolové.

Výuka probíhá ve středu 16.20 - 17.55 (dělené zkoušky - hlasová průprava) a v pátek od 14.40 do 16.15 v učebně sborového zpěvu.

 

FESTIVAL "HRAJEME S ORFFEM" 2019

 

společný projekt s kapelou MULTIPLAYERS k výročí ZUŠ 2019

adventní koncert v Dobroměřicích 2019

příprava na vánoční koncert s Pepou Vágnerem 2018

 

 

 

 

 

 

» Seznam vyučujících tohoto oboru

Kateřina Štolová
hra na klavír, sólový a sborový zpěv, vedoucí pěveckého sboru Notičky, Skřivánci a Carmen
email:stolova@zuslouny.cz
telefon:+420 776 776 483

 

 

» Aktuality oboru

10.12.2019

Koncert se ZUŠ Podbořany

Společný koncert ZUŠ Louny a ZUŠ Podbořany v krásném kostele sv. Petra a Pavla.
Sbor CARMEN už tradičně předvedl své umění a reprezentoval tak naší ZUŠ.

Kateřina Štolová, 10.12.2019

 

29.11.2019

Adventní koncert CARMEN a Tria Cum amore v Dobroměřicích

Dětský sbor Carmen zahájil v Dobroměřicích advent již 29.11.2019.

Už tradičně se konal před rozsvícením vánočního stromu v Dobroměřicích adventní koncert v kostele sv. Matouše. Koncert uvedla starostka Dobroměřic - Ivana Sihlovcová. Poté následovalo vystoupení pěveckého sboru Carmen pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Zázvorkové. Sbor doprovodila na klavír Jitka Sedláčková. Společně se sborem vystoupilo i Trio Cum amore. Na závěr si plný kostel posluchačů spolu s účinkujícími zazpíval tradiční vánoční koledy. Advent zahájen...

Kateřina Štolová, 29.11.2019

29.11.2018

Ve středu 28. listopadu 2018 se  zcela zaplněné Vrchlického divadlo v Lounech dobře bavilo. Populární zpěvák Josef Vágner pozval na svůj koncert  pěvecký sbor Carmen  a orchestr The Blueberries Základní umělecké školy Louny. Účinkujícím se na exkluzivním koncertě podařilo navodit sváteční vánoční atmosféru. Zazněly nejen Josefovy nejznámější písně, ale také oblíbené vánoční melodie. Závěrečná písně pak zpívalo společně celé divadlo. 

J. Riedlová

18.10.2018

Carmen na soustředění v Poustkách

Hlavní sbormistr pěveckého sboru ZUŠ Louny Renata Zázvorková nám řekla:
„Ve dnech 12. - 14. října jsme se intenzivně připravovali na podzimní a zimní vystoupení. V rekordním počtu 35 zpěváků, dvou sbormistryň a jedné asistentky jsme prožili krásné a slunné tři dny. Užili jsme si nejen muziku, ale hlavně spoustu legrace.
V nové koncertní sezóně Carmen čeká množství vystoupení. Například 28. 11. vánoční koncert s populárním zpěvákem Pepou Vágnerem, koncert 8. 12. v německém Annabergu, 12. 12. Česko zpívá koledy, adventní koncerty v Dobroměřicích, Podbořanech nebo v Černčicích.“

Přejeme sboru ať má stále hodně pokojených členů a ať se jim jejich vystoupení vždy daří.

14.5.2018

Zpíváme s Masarykem

...je název pořadu, se kterým hudební skladatel Daniel Dobiáš spolu s žáky Základní umělecké školy Louny účinkuje na různých místech světa.  Žáci školy, kteří se v programu střídají, již zpívali a hráli například v Rusku, Holandsku, Belgii, Maďarsku, Německu, Indii a Chile.  

V sobotu 5. května 2018 si tento program poslechli také čeští školáci se svými rodiči v Milánu (v Itálii). Před svým odjezdem všichni zpěváci představili svůj nový program ve středu 2. května v v Klub(ovně) Luna  dětem ze školních družin dvou lounských základních škol.  

Spolu s Danielem Dobiášem zpíval pěvecký sbor Carmen vedený Renatou Friedlovou a Kateřinou Štolovou a sólisté Jaroslav Parma a Agáta Macasová. Pořadem provázela Marie Rozálie Krameriusová. V programu zpívali lidové písně a písně z projektu "K čemu slunce, když není den?", kde hudbu složil Daniel Dobiáš. Dětští diváci dostali také prostot k různým hudebním soutěžím.

Divákům v Itálii se vystoupení moc líbilo, dokonce během vystoupení ukáplo i několik slziček dojetí.

Účastníci si pak prohlédli Miláno, obdivovali úžasnou Katedrálu Narození Panny Marie, která  se nachází na náměstí Piazza del Duomo a je pátou největší katedrálou na světě. Dále navštívili technické muzeum a dokonce se podařila i návštěva koncertu italského dětského pěveckého sboru ve světoznámém divadle La Scala. Cestou domů byli všichni nadšeni  z nádherného jezera Lago di Garda a hlavně ze zábavného parku Gardalandu, kde strávili celý den.

V úterý 8. května v pozdních večerních hodinách se všichni vrátili zpět do Loun plni krásných zážitků. 

Projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin 2018, Státním fondem kultury ČR, Nadací Život umělce a Krajským úřadem Ústeckého kraje a Městem Louny.

Zájezdem do Itálie projekt nekončí. Nyní se ve škole připravují dvě menší skupiny, které pojedou v červnu účinkovat do Anglie.                Jindřiška Riedlová

10.5.2018

Soustředění sboru Carmen v Poustkách

Základní umělecké škole Louny podpořil Ústecký kraj projekt Soustředění sborů a tak již tradičně, v prvních jarních dnech, 23. – 25. března, vyjel pěvecký sbor Carmen do Poustek u Žihle, kde se intenzivně připravoval jak na vystoupení na festivalu „Hrajeme s Orffem“, tak na vystoupení v italském Milánu, kam odjíždí na začátku května, s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem. Již podruhé se sborem jely i praktikantky, studentky pedagogické školy v Mostě, Barbora Tichá a Žaneta Proščuková, které členům sboru připravily program ve volných chvílích, mezi pilným nacvičováním nových skladeb.

Do konce školního roku čeká Carmen ještě natáčení klipu v Terezíně k písni D. Dobiáše „Až, jednou“, vystoupení při Noci kostelů v chrámu sv. Mikuláše, a účast na celostátním festivalu „Světlo za Lidice“, kam by sbor vyslán za Ústecký kraj.

Renata Friedlová

3.5.2018

Zpíváme s Masarykem

Ve středu 2. května se v Klub(ovně) Luna  sešly děti ze školních družin dvou lounských základních škol -  ZŠ Jižní a ZŠ Prokopa Holého a další diváci na krásném koncertě na počest  100. výročí vzniku republiky „Zpíváme s Masarykem“.

Spolu s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem představil svůj nový program pěvecký sbor Carmen pod vedením Renata Friedlové a Kateřiny Štolové a sólisté Jaroslav Parma a Agáta Macasová. V sobotu  5. května  budou žáci Základní umělecké školy Louny  spolu s Danielem Dobiášem tento program zpívat dětem v italském Milánu.

 

V programu zazněly skladby Daniela Dobiáše z projektu „K  čemu slunce, když není den?“, ale také písně lidové.  Dětské diváky zaujaly pěvecké soutěže, které Daniel Dobiáš organizoval. Koncert pořádal spolek Stopy,z.s. spolu se Základní uměleckou školou Louny a podpořili ho: Město Louny a Nadace Život umělce.

Jindřiška Riedlová

27.4.2018

Zpíváme s Masarykem

Ve středu 2. května od 14:00 hodin v Klub(ovně) Luna bude probíhat krásný koncert na počest       100. výročí vzniku republiky.

Spolu s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem představí svůj nový program  pěvecký sbor Carmen pod vedením Renata Friedlové a Kateřiny Štolové, se kterým hned následující den pojedou účinkovat do Itálie. V programu zazní skladby Daniela Dobiáše z projektu „K  čemu slunce, když není den?“, ale také písně lidové. Koncert pořádá spolek Stopy,z.s. spolu se Základní uměleckou školou Louny a podpořili ho: Město Louny a Nadace Život umělce.                                                   J. Riedlová

17.4.2018

Zkouška - 5. 4. 2018  pěveckého sboru Carmen s Danielem Dobiášem - Příprava na cestu do Itálie 3.5. - 8. 5. 2018.

19.3.2018

1.6.2017

Slavné scény z Českých oper se sborem Carmen ze ZUŠ Louny

Dětský pěvecký sbor Carmen ze ZUŠ Louny vedený sbormistryněmi K. Štolovou a R. Friedlovou má za sebou krásný víkend plný melodií z českých oper Rusalka, Jakobín a Prodaná nevěsta.

"Květiny bílé" z Rusalky A. Dvořáka zahájily koncerty v zámku Jezeří (sobota 20. 5.) i ve statku v obci Smolnice u Loun (21.5.). Zazpívali jsme si je společně se smíšeným sborem Harmonie Louny. Pro nás ale byla vrcholem koncertu známá "školní scéna" z opery Jakobín A. Dvořáka, kde si děti z Carmen zahrály nezbedné školáčky pana učitele Bendy, kteří se učí novou serenádu "Zdráv buď, ó pane náš".  Program pokračoval částmi z Prodané nevěsty B. Smetany v podání sólistů K. Štolové, M. Sochra a J. Kurky a sboru Harmonie.  Mluveným slovem báječně doplňovali koncert K. Tomšíková a K. Ploranský, klavírního doprovodu se ujala M. Podaná. Na závěr jsme si s Harmonií zazpívali závěrečný sbor opery "Dobrá věc se podařila".

Děkujeme sboru Harmonie za krásné společné zážitky! Opravdu se vše báječně podařilo!                                                                       Kateřina Štolová

16.10.2017

Carmen zpívala na počest T. G. Masaryka

Slavnostní koncert na počest T. G. Masaryka u příležitosti 80. výročí od jeho úmrtí se konal  ve čtvrtek 12. října 2017 v kostele CČSH v Lounech. Na koncertě zazněly především lidové písně, které se zpívaly v rodině Jana Masaryka a které upravil a vydal otec Daniela Dobiáše. Spolu s Danielem Dobiášem, který zazpíval několik svých písní, účinkoval pěvecký sbor Carmen Základní umělecké školy Louny pod vedením Renaty Friedlové a Kateřiny Štolové. Pěvecký sbor doprovázela Jitka Sedláčková. Slovem provázela žákyně literárně-dramatického oboru Jana Sušická. Koncert byl součástí celého cyklu, který společně připravila Základní umělecká škola Louny se spolkem Stopy, z.s. a podpořili ho Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Město Louny.                                      Jindřiška Riedlová

10.8.2017

Léto v Senátu s Carmen

Kancelář Senátu pořádala 10. srpna v rámci Kulturního léta 2017 pro veřejnost kulturní vystoupení v prostorách sídla Senátu – ve Valdštejnské zahradě. Program tentokrát připravila Kateřina Štolová, učitelka Základní umělecké školy Louny. Účinkovali především žáci ZUŠ Louny – dětský pěvecký sbor Carmen a někteří sólisté.

Do Prahy byl ve čtvrtek 10. 8. vypraven autobus z Loun už v 12.30 hodin. Byl plný účinkujících dětí, ale také jejich rodičů, přátel a dalších zájemců o nevšední kulturní zážitek. V Praze mohli všichni obdivovat nejen krásu Valdštejnské zahrady, ale také Valdštejnský palác, kde sídlí Senát Parlamentu České Republiky. Všichni měli možnost si s průvodkyní a také s naší senátorkou za obvod Louny – Zdeňkou Hamousovou prohlédnout prostory paláce a také zasedací síň Senátu. Po krátkém občerstvení už následovala příprava samotného koncertu.

Ve Valdštejnské zahradě se postupně zaplnila místa pro posluchače a v 17 hodin začal koncert. Po uvítání moderátorkou a senátorkou Zdeňkou Hamousovou převzala slovo Kateřina Štolová, která celým koncertem přítomné provázela. Koncert zahájily Anna a Alžběta Marie Štolovy Händelovým Pochodem na housle a flétnu. Následovaly lidové písně v podání dětského sboru Carmen.

Dětský sbor Carmen – jeden ze sborů ZUŠ Louny - vznikl v roce 2014 pro společný operní projekt se smíšeným sborem Harmonie Louny. Počet členů se pohybuje kolem 25. Většina členů Carmen nejen krásně zpívá, ale také ovládá hru na některý hudební nástroj nebo se věnuje zpěvu sólovému. Za své tříleté působení sbor zvládl spoustu koncertů a festivalů. Jednou z nejdůležitějších byla účast v celostátní soutěži základních uměleckých škol vyhlášená MŠMT, ve které se sbor Carmen probojoval až do krajského kola soutěže, a získal neuvěřitelné zlaté pásmo a stal se tak 2. nejlepším sborem základních uměleckých škol v ústeckém kraji. K tomu stihl sbor oslavit kulatiny skladatele Zdeňka Šestáka v Praze i v Lounech a také natočit písně skladatele Daniela Dobiáše na CD. K nejvýraznějším zážitkům patřily dva zájezdy sboru do zahraničí v loňském roce - do Budapešti a Mnichova. Se sborem Harmonie sbor Carmen uspořádal koncerty sestavené ze slavných českých operních scén a mohl si tak zazpívat např. tzv. školní scénu z Dvořákovy opery Jakobín. V letošním roce sbor obhájil titul laureáta celostátního festivalu pěveckých sborů Hrajeme s Orffem, který pořádá ZUŠ Louny. Sbor vedou společně Kateřina Štolová a Renata Friedlová. Klavírní doprovod zajišťuje Jitka Sedláčková, Kateřina Štolová nebo i žák Adam Štola.

Vedle sboru Carmen na koncertu v Senátu účinkovali také sólisté – Tereza Blahoutová, Kamila Hájková, Anežka Dittrichová – zpěv, Adam Štola – klavír, Alžběta Marie Štolová – housle, Anna Štolová – flétna. Jejich sólová vystoupení si mohlo kolem 200 posluchačů ve Valdštejnské zahradě vychutnat ve druhé části koncertu.

Závěr kulturního zážitku patřil opět sboru Carmen. Posluchači si vyslechli například krásnou anglickou baladu Být dítětem svítícím nebo Ježkovo známé Svítá. Sbor se rozloučil lidovou písní Dobrú noc, kterou si mnozí posluchači zazpívali s Carmen. Sbor i sólisté byli odměněni zaslouženým potleskem a v pozdních hodinách se, sice unavení, ale s krásnými nezapomenutelnými zážitky, vraceli domů do Loun a dál do svých domovů.

Kateřina Štolová, sbormistryně ZUŠ Louny

» Soubory ke stažení

  • DSC_0219(soubor JPG, velikost 691 kB, rozměry 1200*799)
  • DSC_0175(soubor JPG, velikost 578 kB, rozměry 1200*799)

5.5.2017

Soustředění sboru Carmen v Poustkách

Jarních vystoupení čeká dětský pěvecký sbor Carmen opravdu hodně. Proto jsme se vypravili 31. března do Poustek u Žihle, kde jsme po tři dny intenzivně připravovali bohatý repertoár od duchovních písní, přes lidové, úryvky z českých oper,  až k písním soudobých skladatelů. Měli jsme štěstí, že nám počasí opravdu přálo. Mohli jsme tak volné chvíle mezi zpíváním strávit v přírodě.

Jedním z nejdůležitějších vystoupení, na které jsme se připravovali, byla účast na festivalu „Hrajeme s Orffem“. Ocenění nejvyšší – laureát festivalu - bylo pro nás velkou odměnou za hodiny společné přípravy na soustředění. Projekt podpořil Ústecký kraj.

Do konce školního roku Carmen čeká ještě Slavnostní koncert na počest T. G. Masaryka v Lounech, Úryvky ze slavných českých oper na zámku Jezeří a ve Smolnici, absolventské koncerty, Noc kostelů v chrámu sv. Mikuláše. Tedy repertoár opravdu široký….

Kateřina Štolová, sbormistryně ZUŠ Louny

13.3.2017

Sbor Carmen zpíval s Janem Masarykem


9. března odjel dětský pěvecký sbor ZUŠ Louny Carmen se svými sbormistryněmi Kateřinou Štolovou a Renatou Friedlovou do Libáně u Jičína, kde se konal hudební pořad „Zpíváme si s Janem Masarykem“. Pořad vznikl ve spolupráci se skladatelem Danielem Dobiášem. Vzpomínalo se na hudební nadání J. Masaryka, na jeho diplomatické umění, na jeho lásku k životu a lidem. Všichni se seznámili s jeho „receptem na štěstí“.

Pořad obohatil sbor Carmen lidovými písněmi v úpravě Jana Masaryka za doprovodu Daniela Dobiáše a celým podvečerem posluchače provázela Jana Sušická z dramatického oboru ZUŠ Louny.

Kateřina Štolová

18.10.2016

Carmen se intenzivně připravuje na koncerty


Jeden z nejlepších dětských pěveckých sborů v republice – Carmen ZUŠ Louny – odjel ve čtvrtek 13.10. do školícího zařízení Poustky u Žihle. 23 dětí se spolu s jejich sbormistryněmi Kateřinou Štolovou a Renatou Friedlovou připravovalo na nejbližší koncerty.  Zároveň všichni pilovali písně skladatele D. Dobiáše, které sbor nahrává v těchto dnech na připravované nové CD. V neděli se sbor vrátil domů plný muziky a nezapomenutelných společných zážitků.

Kateřina Štolová – sbormistryně Carmen

13.6.2016

Sbor Carmen koncertoval v Mnichově

Dětský pěvecký sbor Carmen pod vedením svých sbormistryň Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové koncertoval 2. června v německém Mnichově.

Ředitel Českého centra v Mnichově Ondřej Černý pozval sbor spolu s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem a americkou zpěvačkou Jessicou Boone, aby se představili německému publiku s programem Poselství Karla IV., který oslavuje tuto významnou osobnost v roce 700. výročí jejího narození.

Program představuje Danielem Dobiášem zhudebněné texty středověkých básníků. Základní umělecká škola Louny z nich vytvořila CD s názvem Poselství Karla IV.  V programu pro téměř zaplněný sál se dále mluveným slovem představila německá herečka Susanne Schroeder. Sólově vystoupila také Agáta Bitnerová ze třídy paní učitelky Evy Kleinové se závěrečnou písní Modlitba sv. Františka. V závěru koncertu bylo slavnostně pokřtěno ředitelem Českého centra Ondřejem Černým a Wolfgangem Schwarzem, kulturním referentem pro české země v Adalbert Stifter Verein.

Vystoupení sklidilo obrovský úspěch a Carmen přidávala ještě z vlastního programu několik písní. Po úspěšném vystoupení a nočním odpočinku jsme si druhý den prohlédli Mnichov, za doprovodu stážistky Českého centra Dity Bednářové, které patří velký dík za skvělou péči o nás. Z Mnichova jsme odjížděli se spoustou nádherných zážitků a pocitem dobře odvedené práce.

Koncert v Mnichově je součástí projektu ZUŠ Louny Putování s Otcem vlasti a finančně ho podpořil Ústecký kraj. Ivana Derflerová

5.1.2016

9.12.2015

Sbor Carmen reprezentoval Louny na koncertu v Německu

V pořadí již 22. Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge se letos konal 28. listopadu, tentokrát v kostele St. Petri v Augustusburgu. Sjelo se na něj mnoho návštěvníků z okolí Augustusburgu i z Čech, aby si opět vychutnali tento tradiční koncert euroregionu.  Sbory předvedly ve vysoké kvalitě rozmanitý repertoár, od tradičních, křesťanských vánočních písní, lidových písní až po interpretaci moderních skladatelů. Vyvrcholením koncertu pak byla společná adventní píseň všech sborů „Sind die Lichter angezündet“, kterou s nimi zpívali i návštěvníci koncertu. O úspěšný program se postarala celá řada pěveckých sborů, jako byl třeba sbor z Döbelnu pod vedením sbormistra Lucase Malika, dětský sbor Carmen z Loun pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové, pěvecký sbor Augustusburger Choryfeen pod vedením Rosemarie Landmannové, dětský sbor Blecha z Postoloprt pod vedením  MgA Heleny Janiczkové, dětský sbor Gymnázia Zschopau pod vedením Karl Melzera, Smíšený sbor Třebívlice pod vedením PhDr. Martiny Zemanové, PhD. Zcela mimořádný úspěch měl sbor Vox Cantabilis z Jirkova pod vedením MUDr. Sylvie Palkoskové. Starosta města Augustusburg, pan Dirk Neugebauer, po koncertu vyjádřil přání, aby mohl v Augustusburgu znovu hostit Adventní koncert nebo jinou kulturní akci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Podle mnohaleté tradice se adventní koncerty ale konají střídavě na obou stranách euroregionu. Kateřina Štolová

27.11.2015

V neděli 22. listopadu proběhl poslední z narozeninových koncertů v Lounech. Zakončil tak oslavy 90. narozenin pana skladatele Zdeňka Šestáka. Koncert proběhl ve Vrchlického divadle. Dětský pěvecký sbor Carmen spolu s Dětským sborem Kvítek zazpívaly písně z Šestákova cyklu "Co to zvoní, co to cinká...". Kromě dětského zpěvu mohli posluchači také slyšet dívčí sbor Kvítek, dále Stamicovo kvarteto, barytonistu Romana Janála a další významné české umělce. Panu Šestákovi přišlo poblahopřát mnoho gratulantů včetně lounského starosty.
Skřivánci a Notičky vystoupili 24.11. na vernisáži výstavy Betlémy rodiny Poncarovy v Muzeu Louny. Děti zazpívaly několik vánočních koled a přispěly tak k příjemné vánoční atmosféře. Výstava je instalována v muzeu až do 24.1.2016.

 

Kateřina Štolová

22.10.2015

Carmen a Kvítek v Praze na slavnostním koncertu v Sále Martinů

2. listopadu, v den památky zesnulých, se konal v Praze v Sále Martinů (Lichtenštejnský palác, Hudební akademie múzických umění na Malostranském náměstí) slavnostní koncert z cyklu „Skladatelé dětem – děti skladatelům“.

Byl věnován především vzpomínce na již zesnulého skladatele Pavla Jurkoviče a také žijícím českým skladatelům. Koncert pořádala Společnost českých skladatelů, člen Asociace hudebních umělců a vědců.  Díky tomu, že Dětský pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny nastudoval spolu s Dětským pěveckým sborem Kvítek Louny některé písně Zdeňka Šestáka (citolibského rodáka, skladatele a propagátora citolibských mistrů) a Pavla Jurkoviče, byly oba sbory společně pozvány, aby písně v nádherném Sále Martinů provedly. Na koncertu byl přítomen osobně i pan Zdeněk Šesták se svou dcerou, varhanicí, Marií Šestákovou. Sbormistryním i klavíristce jako poděkování předal květiny.

Oba sbory pod vedením Kateřiny Štolové, Renaty Friedlové (Carmen) a Lenky Petržilkové (Kvítek) doprovodila na klavír Jitka Sedláčková (učitelka ZUŠ). Spolupracující lounské dětské sbory provedou písně letošního jubilanta Z. Šestáka i na dalších koncertech v Lounech.

Kateřina Štolová, sbormistryně Carmen

9.10.2015

Soustředění sboru Carmen v Poustkách u Žihle

Soustředění v Poustkách u Žihle je úspěšně za námi. Ve dnech 18. - 20. září jsme pilně nacvičovali na nejbližší koncerty. Společně se sborem Kvítek Louny jsme se v krásném prostředí připravovali na koncerty věnované životnímu jubileu cítolibského skladatele Zdeňka Šestáka. Soustředění uteklo jako voda a všichni se těšíme na jaro, kdy opět vyrazíme.

Účastníci zájezdu: Adam Štola, Anna Štolová, Naty Natka Kučeru, Tereza Hořavová. Tereza Matějková, Gábinka Machová, Lucinka Říhová, Benjamin Beseda, Bety Štolová, Julie Krátká, Julie Musilová, Markéta Parýzková, Anetka Jurčičková, Pepa Hluštík, Jan Vorel, Kristýna Filippi, Miriam Aichingerová, Klára Kocková, Marie Aidlpesová, Klára Vajová, Adéla Míčková, Kamilka Kobylka Hájková, Bára Pichertová, Renata Friedlová, Jitka Sedláčková, a Kateřina Štolová nakonec... Emotikona grin

9.9.2015

 

NAROZENINOVÝ DÁREK

věnováno k 90. narozeninám hudebního skladatele

 Zdeňka Šestáka

 MILOVAT ZEM

sobota 10. 10. 2015 od 16:00 hodin Statek Pohoda Skupice

účinkují: Pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny

a hudební skladatel Daniel Dobiáš s herečkou Táňou Fischerovou

 

KVĚTINY K NAROZENINÁM

výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny

10. 10. 2015    Statek Pohoda Skupice

26. 10. – 8. 11. 2015 Chrám sv. Mikuláše Louny

 

SLAVNOSTNÍ KONCERT

sobota 7. listopadu 2015 od 17: 00 hodin Chrám sv. Mikuláše Louny 

ve spolupráci s Římskokatolickou církví v Lounech a Nadačním fondem Karla Blažeje Kopřivy Cítoliby

účinkují: Dětský pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny vedený Kateřinou Štolovou a Renatou Friedlovou

                Pěvecký sbor Kvítek Louny vedený Lenkou Petržilkovou

                Chrámový sbor u sv. Mikuláše Louny vedený Petrem Bernardem

                 a hosté

 

Projekt podpořili: Státní fond kultury ČR, Ústecký kraj a Nadace Život umělce.   

1.10.2015

Milovat zem

V sobotu 10. října v 16.00 hod. bude rozbalen první z narozeninových dárků pro hudebního skladatele Zdeňka Šestáka.

Základní umělecká škola Louny ve spolupráci s občanským sdružením Stopy o. s. připravila pro letošní podzim projekt s názvem Narozeninový dárek. Jedná se o sérii koncertů, výstav a besedu

věnované významnému životnímu jubileu cítolibského rodáka, významného hudebního skladatele a objevitele Cítolibských mistrů pana Zdeňka Šestáka.

Prvním dárkem je koncert s názvem Milovat zem, který se uskuteční v sobotu 10. října od 16.00 hod. na Statku Pohoda ve Skupicích. Gratulanty bude dětský pěvecký sbor Carmen pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové, herečka Táňa Fischerová a hudební skladatel Daniel Dobiáš.

ZUŠ Louny bude do Skupic vypravovat autobus, přihlášky tel. 415 672 446.

Srdečně zveme všechny milovníky dobré hudby.

9.10.2015
2. 11. 2015 18:00 - 19:00

Slavnostní koncert z cyklu "Skladatelé dětem - děti skladatelům" s podtitulem "Pro radost Pavlu Jurkovičovi i ostatním"

Sál Martinů (HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1)

Na slavnostním koncertu v Praze vystoupí i pěvecký sbor ZUŠ Louny Carmen s písničkami skladatelů Zdeňka Šestáka a Pavla Jurkoviče.

Společnost českých skladatelů

člen Asociace hudebních umělců a vědců

ve spolupráci

 se soubory a uskupeními z Prahy, Loun a Kralup nad Vltavou      

        za partnerství, spolupořadatelství a pod záštitou

   Vás s potěšením zvou

na slavnostní koncert z cyklu

„Skladatelé dětem – děti skladatelům“

 

  „ Pro radost Pavlu Jurkovičovi - i všem ostatním “

 

Pondělí 2. listopadu 2015 v 18:00

Sál Martinů

HAMU, Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1

                                       Účinkují:   děti, žáci, studenti …

                                                                              … a další  …

Vstup volný, vstupné dobrovolné

 Za všestrannou podporu děkujeme:

                 Informace:  731 409 039, 723 784 117, db.ahuv@seznam.cz, www.ahuv.cz

9.10.2015
10. 10. 2015 16:00 - 17:00

Milovat zem

Statek Pohoda Skupice

Koncert je součástí projektu "Narozeninový dárek", který škola připravila

k 90. narozeninám Zdeňka Šestáka.

Účinkují: Pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny a hudební skladatel Daniel Dobiáš

s herečkou Táňou Fischerovou. Vstup volný. Projekt podpořil Ústecký kraj, nadace

Život umělce a Státní fond kultury ČR.

9.10.2015

Soustředění sboru Carmen v Poustkách u Žihle

Soustředění v Poustkách u Žihle je úspěšně za námi. Ve dnech 18. - 20. září jsme pilně nacvičovali na nejbližší koncerty. Společně se sborem Kvítek Louny jsme se v krásném prostředí připravovali na koncerty věnované životnímu jubileu cítolibského skladatele Zdeňka Šestáka. Soustředění uteklo jako voda a všichni se těšíme na jaro, kdy opět vyrazíme.

Účastníci zájezdu: Adam Štola, Anna Štolová, Naty Natka Kučeru, Tereza Hořavová. Tereza Matějková, Gábinka Machová, Lucinka Říhová, Benjamin Beseda, Bety Štolová, Julie Krátká, Julie Musilová, Markéta Parýzková, Anetka Jurčičková, Pepa Hluštík, Jan Vorel, Kristýna Filippi, Miriam Aichingerová, Klára Kocková, Marie Aidlpesová, Klára Vajová, Adéla Míčková, Kamilka Kobylka Hájková, Bára Pichertová, Renata Friedlová, Jitka Sedláčková, a Kateřina Štolová nakonec... Emotikona grin


25.5.2015

S Orffem jsme hráli již po deváté

Sobota 23. května patřila v Základní umělecké škole Louny 9. ročníku sborového zpěvu Hrajeme s Orffem. Letošní ročník byl věnován vzpomínce na hudebního skladatele Pavla Jurkoviče, který byl dlouholetým předsedou tohoto festivalu, a který nás v tomto roce navždy opustil.

Z původního počtu přihlášených 15 ti sborů jich vystoupilo 13. Podmínkou účasti na festivale je použití Orffova instrumentáře alespoň u jedné skladby soutěžního repertoáru a v letošním roce přibyla podmínka provedení alespoň jedné písně Pavla Jurkoviče.

Všechny sbory zaujaly svým vystoupením zaplněné Vrchlického divadlo v Lounech. Porota opravdu neměla lehké rozhodování. Vítězem festivalu se stal sbor Notičky ze ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni a sbor Carmen ze ZUŠ Louny.

Festival zahájilo skvělým vystoupením bubenické uskupení Superkus ze třídy pana učitele Jiřího Soukupa a závěr festivalu zajistila hudební skupina The Blueberries ze třídy pana učitele Jana Stehlíka. Festivalem, jako již tradičně, provedla                                                                         diváky Milena Syrovátková.

Finančně festival podpořil Ústecký kraj a město Louny.

Gratulujeme všem sborům k jejich skvělým výkonům a již teď se začínáme připravovat na příští jubilejní ročník.

Ivana Derflerová

 


Foto ke stažení

24.9.2020

Sbor CARMEN na soustředění

Už tradičně, jako každý začátek školního roku, odjel dětský pěvecký sbor CARMEN ze ZUŠ Louny na soustředění do Poustek u Žihle. Od pátečního rána do nedělního oběda 18. – 20. 9. se sbor věnoval především nácviku písní, které připravoval na blížící se koncerty. Například na slavnostní koncert 3. 10. ve Vrchlického divadle k 95. narozeninám skladatele a hudebního vědce, citolibského rodáka Zdeňka Šestáka. Během soustředění zněly už také adventní a vánoční písně nebo Missa Brevis Jiřího Pavlici, kterou Carmen bude zpívat spolu s dalšími smíšenými sbory a orchestrem v Lounech 11.12.

Kromě samotné přípravy na pěvecká vystoupení dětí se všichni náramně bavili. Během soustředění probíhaly různé soutěže a hry, při kterých se děti vzájemně více poznávaly. Někteří byli na soustředění poprvé, jiní už patřili mezi zkušené účastníky. Vrcholem soustředění byl večer plný scének a hudebních vystoupení, které si děti samy připravily. V závěru soustředění na všechny čekaly drobné odměny za jejich třídenní snažení.

                CARMEN je hlavním koncertním sborem ZUŠ Louny. Zpívají v něm ti nejšikovnější žáci ve věku 9 – 19 let. Převážně zároveň navštěvují hru na některý hudební nástroj nebo se věnují sólovému zpěvu. Sbor vede Kateřina Štolová a Renata Zázvorková, na klavír doprovází Jitka Sedláčková.

 

» Fotogalerie


24.10.2016

Carmen nahrávání CD K čemu Slunce, když není den?

Celkem 11 foto · Patří ke stránce Carmen

7.6.2014

Carmen zpívá operu

Celkem 4 foto · Patří ke stránce Carmen

Dále by Vás mohlo zajímat:
Pastelka · Skřivánci · Notičky · Carmen
28.3.2024
2.1.2024
AKTUÁLNĚ: Pro rodiče bude přijímání žádostí zahájeno od pondělí 15. 1. 2024   Vážení rodiče,   stále jsme zapojeni do projektu Darujeme kroužky... [Číst více...]
22.11.2023
Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 se koná stávka zaměstnanců ve školství. Přidáváme se k podpoře této stávky, nicméně výuka se neruší a bude probíhat dle platných... [Číst více...]

Všechny aktuality...