Obory > Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor

 

Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se tak významným nástrojem rozvoje sociability žáků (schopnosti vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly. Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (např. výtvarného, hudebního a tanečního, literárního) v jejich vzájemném propojení.

 

Členění výuky

Dramatická a literární tvorba

  • Přípravná dramatická výchova - od 6 let
  • Studium  I. stupně - od 8 let
  • Studium  II. stupně - od 14 let
  • Studium pro dospělé
  • Rozšířené studium (pro uchazeče o vysoké a střední školy uměleckého zaměření)

Školní rok 2020/2021 - 2.800,-Kč,

v případě pololetní platby - 1.500,-Kč.

 

» Seznam vyučujících tohoto oboru a podoborů  (řazeno abecedně, celkem 5)

Ing. Petr Dočkal
literárně dramatický obor - šerm
email:dockal@zuslouny.cz
telefon:.
Mgr. Oksana Kaplanová
literárně dramatický obor
vedoucí literárně dramatického oboru
email:kaplanova@zuslouny.cz
telefon:.
Bc. Milena Syrovátková
literárně dramatický obor, Kolečko předškoláků
email:syrovatkova@zuslouny.cz
telefon:.
Ing. Jana Timrová
zástupce ředitele pro nehudební obory

výtvarný obor
email:timrova@zuslouny.cz
telefon:+420777258627
Mgr. Lucie Voldřichová, DiS.
hra na dechové nástroje
email:voldrichova@zuslouny.cz
telefon:.

 

Dále by Vás mohlo zajímat:
Hudební obor · Výtvarný obor · Taneční obor · Literárně-dramatický obor
23.10.2021
Výuka v uvedených dnech bude probíhat podle rozvrhů. Volné dny nevyhlašujeme. [Číst více...]

Všechny aktuality...