Obory > Literárně-dramatický obor > Dramatická a literární tvorba

  Dramatická

a

literární tvorba

  Školní rok 2022/2023 

 

 

 

AKCE LDO VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 

6.11.2022 - Modrý pták, Stavovské divadlo. Společná návštěva divadla se souborem Kostrbatá improvizace 

12.11.2022 - workshop žonglování s Vítem Marušákem

11.12.2022 - Divadlo? Divadlo! Workshop ve Stavovském divadle 

15.1.2023 - workshop Storytellingu s lektorkou Markétou Holou

15.02.2023 - Galerie plná poezie. Vystoupení žáků Mileny Syrovátkové a Oksany Kaplanové.

17-19.02.2023 - soustředění souboru Kostrbatá improvizace a souboru Hm...Poustky u Žihle

20.02.2023 Vystoupení souborů Dominiky Prokopové a recitačního minisouboru Oksany Kaplanové

24.02.2023 - Vystoupení souboru Gaučáci, inscenace: Kolik je maminek na světě? Klubovna Luna.

06.03.2023 - Vystoupení souboru Hm...inscenace: Křák. Klubovna Luna.

10.03.2023 - krajská přehlídka LDO ZUŠ (Most)

25.03.2023 - krajská přehlídka Wolkrův Prostějov (Louny)

05.04.2023 - premiéra souboru Kostrbatá improvizace, inscenace: Blackout

14.04.2023 - premiéra souboru Ticho, prosím! inscenace: Stejný, jako vy

21.4.2023 - krajská přehlídka Dětská Scéna (Louny)

07.05.2023 - Workshop Improvizace s lektorkou Barborou Wortnerovou

20.05.2023 - divadelní festival TyJátr na Hradě, inscenace: Křák (Česká Lípa)

21.05.2023 - Workshop Pantomimy s lektorkou Valérii Daňhovou

01.06.2023 - Třídní koncert ve Vrchlického divadle

16.06.2023 - Kostrbatá improvizace: Blackout, divadlo Žatec

 

 

 

 

ROZVRH HODIN LDO ZUŠ LOUNY 2022/2023  

Bc. MILENA SYROVÁTKOVÁ

Úterý  - ZUŠ

Středa - DIV

 

 

13:50 - 14:35

Přednes 1

 

16.20 - 17.50

Kolečko předškoláků

 

15:30 - 16:15

Přednes 2

 

 

Mgr. OKSANA KAPLANOVÁ

Pondělí  - DIV

Úterý  - DIV

Středa  - ZUŠ

Čtvrtek - DIV

 

13.50 – 14.35

Přednes 

 

14.40 – 16.15

Přípravka

 

 

16.20-18.45

Hm... 

14:40-17:05

Ticho, prosím!

 

16.20 – 18.45

Kostrbatá           improvizace

 

14.40 - 17.05

Gaučáci


Mgr. et MgA. DOMINIKA PROKOPOVÁ

Pondělí  - ZUŠ

 Čtvrtek - ZUŠ

13:50 - 14:35

Přednes

 

14:40 - 17:05

Soubor 1

13:50 - 16:15

Soubor 2 

» Seznam vyučujících tohoto oboru  (řazeno abecedně, celkem 3)

Mgr. Oksana Kaplanová
literárně dramatický obor
vedoucí literárně dramatického oboru
email:kaplanova@zuslouny.cz
telefon:.
MgA. et Mgr. Dominika Prokopová
literárně dramatický obor - nyní MD
email:prokopova@zuslouny.cz
telefon:.
Bc. Milena Syrovátková
literárně dramatický obor, Kolečko předškoláků
email:syrovatkova@zuslouny.cz
telefon:.

 

 

» Aktuality oboru

23.6.2020

Postup na celostátní festival Šrámkův Písek

23.6.2020

Postup na celostátní přehlídku divadla poezie a přednesu Wolkrův Prostějov

25.2.2020

Slyším tedy čtu!

25.2.2020

Slyším tedy čtu!

26.3.2019

Wolkrův Prostějov 2019

Ve dnech 22.-23.3.2019 se v Lounech konala krajská přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov. Divadelní soubor Něžná facka si odnesl doporučení poroty na celostátní přehlídku v Prostějově, doporučení za recitaci dostal i Filip Srbecký a nominaci za recitaci obdržel Mikuláš Beck. Všem moc gratulujeme!

19.3.2019

Divadlení 2019

Ve dnech 7-10.3.2019 se v Lounech konala postupová divadlení přehlídka Divadlení. Soubor Kefírová sekta obdržel doporučení na národní přehlídku činoherního divadla Piknik Volyně 2019 a několik dalších ocenění. Kefírové sektě moc gratulujeme!

20.4.2018

DĚTSKÁ SCÉNA - KRAJSKÉ KOLO

O víkendu 20.-22.04.2018 se v lounské knihovně konalo krajské kolo divadelní a recitační přehlídky Dětská scéna. V pátek soubor Žlutý citrón, za svou inscenaci Ela a Lila, od poroty obdržel cenu s doporučením na celostátní přehlídku ve Svitavách. V neděli Natálie Kučerová obdržela cenu poroty za přednes. Všem moc gratulujeme!

Oksana Kaplanová, učitelka LDO

11.3.2018

Postup na celostátní recitační přehlídku Wolkrův Prostějov


V sobotu 11.3.2018 se v Městské knihovně Louny konala krajská přehlídka Wolkerův Prostějov. Mikuláš Beck postoupil do celostátního kola a tak se v červnu již podruhé podívá do Prostějova! Mikulášovi gratulujeme! 

8.4.2018

Doporučení na celostátní festival Šrámkův Písek

 

Minulý víkend se žáci LDO zúčastnili divadelní postupové přehlídky Přemostění. Soubor Kefírová Sekta dostal od porotců doporučení na celostátní kolo festivalu Šrámkův písek. Gratulujeme!

11.10.2017

Do projektu K čemu slunce, když není den? ZUŠ Louny se zapojili také žáci literárně-dramatického oboru, kteří jsou průvodci dokumentárního filmu o projektu. V úterý 10. 10. 2017 natáčeli průvodní slovo ve studiu v ZUŠ s Jiřím Soukupem a svou učitelkou Milenou Syrovátkovou, která napsala scénář filmu. Film bude představen veřejnosti v úterý 21. listopadu od 17:00 hodin ve Vrchlického divadle v Lounech.

Milena Syrovátková

29.5.2017

LOUNSKÉ DIVIDLO 2017

V sobotu 27. května 2017 se již po čtvrté sešli středoškolští divadelníci v Lounech na nadregionální  přehlídce studentského divadla ve Vrchlického divadle. Literárně dramatický obor Základní umělecké školy v Lounech uspořádal přehlídku v rámci Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby za podpory Nadace život umělce. Sedmdesátku účinkujících v šesti představeních přišli podpořit rodiče lounských herců a nutno dodat, že většina z nich zůstala i na představení ostatních souborů. Všem inscenačním týmům byla společná snaha vyjádřit se pomocí dramatického umění sám k sobě a k okolnímu světu, vykřičet svoje pocity a postoje, ve třech případech se jednalo o autorskou tvorbu souboru a zbývající tři si se značnou dávkou tvůrčí invence upravily předlohu.  ZUŠ Litvínov přivezla dvě inscenace, Tři prasátka v pubertě se na pozadí známé pohádky humorně zabývala odchodem puberťáka z domova, Závisláci s nadhledem zpracovali vlastní text do podoby skupinové terapie. Ze ZUŠ F. L. Gassmanna Most přijely vyznavačky života na sociálních sítích s příběhem výtvarně a dramaticky až dokonalým My Story. Medvídek Faust je roztomilý název značně neroztomilé hry ze ZUŠ I. Hurníka Praha. Ze zajímavé trojaktovky odcházeli diváci s pocitem, že občas jsou kliky v blázinci na nesprávné straně dveří. Domácí reprezentovaly hned dvě inscenace, první z nich Jeden den ukázala nejen složitý vztah mezi figurou a autorem, ale i propletence vztahů,  kterými se denně prodíráme; v představení s názvem My se skupina mladých vyrovnává nejen s láskami a neláskami, ale i se životem a smrtí.  Na závěr Dividla  mladí recitátoři přednesli své texty na minipřehlídce mužských recitátorů Súšovy Louny.

Žádné téma nebylo tabu, k rozborům a povídáním docházelo po celý den. Všech šest představení a sólové výstupy dokázaly, že dramaťáci ze ZUŠek do divadel patří, a že si divadlo umějí pořádně užít.

Milena Syrovátková

30.7.2018

Úspěch Mikuláše Becka na celostátní přehlídce Wolkrův Prostějov

Mikuláš Beck (třetí zleva), žák literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Louny  se v tomto školním roce zúčastnil krajského kola recitační soutěže Wolkrův Prostějov, kde postoupil na celostátní přehlídku v Prostějově. Mikuláš básni Papír od chleba s máslem, kterou napsal Christian Morgenstern, zaujal porotu natolik, že si z přehlídky odvezl cenu poroty za recitaci.

Mikulášovi moc blahopřejeme a doufáme, že i jeho příští rok bude stejně úspěšný!

 

Oksana Kaplanová, učitelka LDO ZUŠ Louny

30.7.2018

Další úspěch ZUŠ Louny - soubor Oksany Kaplanové byl vybrán na Mezinárodní přehlídku studentského divadla do Sarajeva.

Ve školním roce 2017 - 2018 se žáci literárně dramatického oboru Základní umělecké školy Louny zúčastnili několika divadelních přehlídek a z některých z nich si odnesli ocenění. Z postupové divadelní přehlídky PřeMostění si soubor Kefírová sekta přivezl doporučení na celostátní přehlídku experimentálního divadla Šrámkův písek. Na krajské přehlídce dětského divadla Dětská scéna soubor Žlutý citrón obdržel doporučení na celostátní přehlídku do Svitav. Natálie Kučerová získala v recitační části cenu poroty za recitaci a Mikuláš Beck postoupil z krajského kola recitační přehlídky Wolkrův Prostějov na Celostátní přehlídku do Prostějova, kde získal cenu poroty. Kromě postupových přehlídek se soubory Žlutý citrón a Kefírová sekta zúčastnili několika nepostupových, například Strakáček, Vaňáles, Open air festival v Hradci Králové a další.

Mezi neodmyslitelné úspěchy patří i postup souboru Kefírová sekta na Mezinárodní přehlídku studentského divadla do Sarajeva (Bosna a Hercegovina), kam se chystáme v záři.

Školní rok 2017- 2018 byl pro literárně dramatický obor plný divadla, festivalů, zábavy a divadelní práce. Doufáme, že i ten příští bude ve stejném duchu a těšíme se na něj!

Oksana Kaplanová, učitelka LDO ZUŠ Louny

4.5.2017

Seznam zúčastněných škol:

ZUŠ Litvínov, ZUŠ Louny, ZUŠ I. Hurníka Praha, ZUŠ Litoměřice, ZUŠ F. L. Gassmanna Most

16.3.2017

Nominace na celostátní přehlídku Wolkrův Prostějov

 

Dne 11.3.2017 v Městské lounské knihovně proběhlo krajské kolo recitační přehlídky Wolkrův Prostějov. Mikuláš Beck a Petr Forst získali první místa a postup na celostátní přehlídku v Prostějově. Gratulujeme! 
Oksana Kaplanová, učitelka literárně-dramatického oboru ZUŠ Louny

16.6.2016

Velký úspěch literárně – dramatického oboru Základní umělecké školy Louny

Dne 6. června 2016 v Praze v Ruském  středisku vědy a kultury, reprezentovala Kateřina Vernerová Základní uměleckou školu Louny na celostátní přehlídce 50. ročníku festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Celostátní přehlídka hostila více než dvě stovky účinkujících, kteří zpívali, přednášeli a hráli divadlo. Napříč kategoriemi základních, středních a vysokých škol získala Kateřina jako jediná hned dvě ceny -  mimořádné ocenění poroty za svůj výkon a cenu České asociace rusistů. Díky těmto úspěchům a Ruskému středisku vědy a kultury v Praze se Kateřina zúčastní týdenního pobytu v Rusku. Kateřině moc gratulujeme a těšíme se na další úspěchy!

Oksana Kaplanová, učitelka literárně-dramatického oboru ZUŠ Louny

16.3.2016


Ocenění získaná za představení "Když básník, tak prokletý" na Lounském divadlení 2016 a Libochovickém divadelním létě 2015.

23.2.2021

Soutěž Štěstí

                 Základní umělecká škola Louny a Městská knihovna Louny

vyhlašuje literární soutěž pro rok 2021

na téma Štěstí

 

Propozice:

Příspěvky přijímáme formou e-mailu a hlasování probíhá dvoufázově, nejprve odborná porota vybere v prvním kole inspirativní texty do finále, které je pak pod záštitou literárních kritiků  a dalších odborníků.

Termíny

vyhlášení 23. 2.2021

 

uzávěrka zasílaní prací 31. 3. 2021

 slavnostní večer a ocenění vítězů – 11. 6. 2021 v Pavilonu A Masarykovy sady 1470, 440 01 Louny – u příležitosti krajské postupové přehlídky uměleckého přednesu a divadla poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov 2021 – Louny, Poeticky! 2021.

Okruh soutěžících

-          uživatelé českého jazyka

Kategorie

11 – 14 let věku

15 – 18 let věku

19 let věku a více (horní věková hranice není stanovena)

 

Podmínky přijetí textu do soutěže

  • text musí být autorským dílem
  • nesmí být nikde publikován
  • musí být v českém jazyce
  • žánr
    • poezie
    • próza
  • rozsah je maximálně 4 NS
  • přijímáme vždy jeden text od jednoho autora

Způsob zaslání příspěvku do soutěže

Soutěžní texty zašlete do půlnoci 31. 3. 2021 na emailovou adresu soutez@mkl.cz (do předmětu vepište: „štěstí“).

V e-mailu uveďte jméno, příjmení, kontaktní adresu a telefon.

Účastník soutěže přihlášením do soutěže souhlasí s veřejným publikováním textů a pořízením fotografií.

Porota

první kolo – Oksana Kaplanová, Johana Prošková

druhé kolo – Radim Kopáč, Vít Malota

Ceny pro vítěze

-          knižní a umělecká díla

-          publikování textů v celostátních médiích

V případě ekonomických potíží nebo nepříznivé epidemické situace může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

24.6.2020

Šrámkův Písek

Tuto sobotu bude soubor Slepé střevo hrát na celostátním divadelním festivale Šrámkův Písek.

 
 
Držíme palce!
15.1.2020

29.1.2015

Srdce pod hvězdou

Základní umělecká škola Louny si pro žáky základních a středních škol připravila komponovaný program k 70. výročí osvobození Osvětimi.

Tři soubory  - Dramadlo z literárně dramatického oboru, Iluze – dívčí komorní sbor a Konvalinky z tanečního boru ZUŠ Louny si pod vedením Mileny Syrovátkové připravily pořad, který představoval ve své první části židovskou kulturu. Druhá část byla věnována tématu holocaustu. Velice emočně silným způsobem byla podána zrůdnost a nelidskost této etapy života židovské komunity. Mluvené slovo, židovské písně a tance doplnila video projekce, která zachycovala momenty přímo z Osvětimi. Zvolené texty, hudba i scénický tanec vytvořily silný emoční celek.

     Program byl cíleně vytvořen pro mládež. Žáci základních a středních škol zcela zaplnili Vrchlického divadlo ve dvou dopoledních představeních v úterý 27. ledna. Veřejnosti byl program představen v pondělí 26. ledna od 18.00 hod. Všechna představení se setkala s mimořádným ohlasem. Večerního představení se zúčastnila také předsedkyně Židovské obce Teplice, na dopoledních v úvodu promluvil místostarosta města Louny Jan Čermák.

Tábor v Osvětimi, kde  nacisté zavraždili přes milion lidí, převážně Židů, osvobodili sovětští vojáci 27. ledna 1945. Osvětim se stala jedním z hlavních symbolů hrůz holocaustu.

Ivana Derflerová

21.1.2015

Premiéra divadla poezie

» Soubory ke stažení


 

» Fotogalerie


15.6.2019

SATURNIN NA VÝLETĚ

Celkem 9 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

6.6.2019

PRA... (Kukátko ZUŠ Louny)

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

20.5.2019

TŘÍDNÍ VYSTOUPENÍ LDO O. KAPLANOVÉ

Celkem 23 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

5.4.2019

ILUZE VERONIKY STUDENÉ - ŘEKNEME TO PÍSNÍ...

Celkem 6 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

16.5.2018

ABSOLVENTSKÝ KONCERT LDO

Celkem 32 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

5.4.2018

LDO - 4. 4. 2018 pohybový workshop s pedagožkou DAMU Michaelou Raisovou

Celkem 20 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

2.3.2018

Nízkotučný život - premiéra

Celkem 7 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

19.12.2017

VÁNOČNÍ HODINA KOLEČKA PŘEDŠKOLÁKŮ S RODIČI

Celkem 8 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

25.11.2017

FYZICKÉ BÁSNICTVÍ S PETREM VÁŠOU

Celkem 14 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

11.11.2017

Festival DVD - Děti - Výchova - Divadlo

Celkem 6 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

22.10.2017

Premiéra hry Dveře- soubor Aplaus 22.9.2017

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

14.10.2017

IMPROVIZAČNÍ WORKSHOP S LÁĎOU KARDOU

Celkem 27 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

1.5.2017

Třídní koncert LDO - Vrchlického divadlo 20.4.2017

Celkem 9 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

25.1.2017

Workshop - práce s loutkou

Celkem 9 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

11.1.2017

Přehlídka DVD - workshopy

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

11.1.2017

Dradidlo - Litvínov - vystoupení souboru Dramadlo (O třech prasátkách...)

Celkem 9 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

11.1.2017

Workshop Louny - Kadaň

Celkem 8 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

23.3.2015

Koncert komorních souborů ZUŠ - Forbína, Reflektor a Kukátko na jevišti Vrchlického divadla

Celkem 9 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

11.3.2015

PO SLADKÝM SE NEUMÍRÁ - KADIBŘEZ KADAŇ

Celkem 9 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

27.2.2015

27. 2. 2015 KDYŽ BÁSNÍK, TAK PROKLETÝ - MHD ZUŠ Louny, premiéra ve Vrchlického divadle

Celkem 8 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

19.2.2015

LDO - 19. 2. 2015 - workshop s Petrem Vášou

Celkem 29 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

26.1.2015

Srdce pod hvězdou

Celkem 6 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

26.11.2014

Premiéra PO SLADKÝM SE NEUMÍRÁ - 26. 11. 2014 - MHD ZUŠ Louny

Celkem 9 foto · Patří ke stránce Dramatická a literární tvorba

Dále by Vás mohlo zajímat:
Dramatická a literární tvorba · Dramatická tvorba a historický šerm · Kolečko předškoláků
16.1.2023
Vážení rodiče, zapojili jsme se do projektu Darujeme kroužky dětem České rady dětí a mládeže (ČRDM), který podporuje aktivity dětí a mládeže ve věku 3–18 let v rodinách v... [Číst více...]
6.12.2022
Pro zájemce o studium výtvarné tvorby vypisujeme dodatečné kolo talentových zkoušek na tento školní rok 2022/2023. Pro přijetí ke zkoušce je nutné mít předem vyplněnou... [Číst více...]
1.9.2022
Krásné ráno všem,tak nám ten školní rok opět začal. Nepochybuji, že už jste se ho - stejně jako my - nemohli dočkat a přeji Vám i nám, aby proběhl v co největší... [Číst více...]

Všechny aktuality...