Obory > Výtvarný obor > Fotografie a užitá tvorba

FOTOGRAFIE A UŽITÁ TVORBA

školní rok 2020/2021

Hodiny v tomto roce jsou: 

Výuka probíhá v učebně ve Vrchlického divadle.

 

Naleznete nás i na facebooku.

Pro studenty

Kompozice fotografie

 • v 1/3 obrazu = zlatý řez (v této části je umístěn hlavní motiv fotografie)
 • vodorovné čáry představují horizont, na těchto čarách umísťujeme horizont fotografie
 • středová kompozice působí nudně a nezajímavě
 • koala se dívá do obrazu - pokud by se dívala na druhou stranu, umístili bychom ji na druhou linii zlatého středu = lepší vyvážení obrazu

Chyby kompozice

 • příliš velký odstup
 • příliš malý odstup
 • sbíhavé linie
 • přehnaná perspektiva
 • uříznutá hlava
 • špatně vyvážený záběr
 • nevhodné pozadí

 Parametry určující expozici výsledného snímku

Expoziční čas (rychlost závěrky, doba expozice)

 • Focení statických scén bez stativu (krajina, interiéry, architektura,...): převrácená hodnota ohniska (např. na 200mm ohnisko 1/200 sekundy a kratší).
 • Focení sportu, běžících dětí, zvířat a celkově pohybu, kdy jsou cílem ostré fotky: kratší čas, než převrácená hodnota ohniska (např. na 200mm ohnisko 1/400 sekundy).
 • Focení krajiny s vodou: pro dosažení efektu rozmazané vody v pohybu zhruba 1-10 sekund (nutností je použít stativ).
 • Focení nočních měst: delší čas expozice (1-10 sekund) pro rozmazání aut a dalších pohybujících se zdrojů světla na fotkách. Ty pak vytvoří na snímku efektní šmouhy.
 • Focení noční oblohy - časy kolem 10 sekund až několika minut.

Clona (průměr vstupní čočky - f/1.4, f/2, f/2.8)

Výše uvedené dva snímky byly pořízené v režimu Priorita clony. Vlevo byla použita velmi malá clona f1.8 a vpravo naopak vysoká f/7. Vliv na rozostřenost pozadí je zcela jasně viditelný. V pravém snímku bylo dosaženo větší hloubky ostrosti, proto je pozadí méně rozostřené.

Citlivost (= ISO ...100,200....)

 Citlivost ISO je potřeba držet na uzdě - lze si ji představit jako splašeného koně, který dokáže běžet hodně rychle, ale taky to pak pěkně hází :) Jinak řečeno, pokud použijeme vysokou citlivost ISO, musíme počítat s nějakým tím šumem na fotkách. Proto není vhodné mít citlivost ISO nastavenou na Auto - nikdy nevíte, jestli automatika nepoužila zbytečně vysokou citlivost.

 

» Aktuality oboru

14.5.2020

Distanční výuka - Multimédia

V prvních třech úkolech si měli žáci procvičit základy fotografování. Všechny úkoly byly koncipovány vzhledem k technické vybavenosti žáků, tedy aby se daly pořizovat i mobilem. Pro úspěšné splnění úkolů byly pro ně připravené prezentace, vysvětlující jednotlivá zadání úkolů s potřebnými informacemi k jejich plnění.
 - V prvním úkoly si žáci připomněli, co znamenají základní fotografické pojmy clona, čas a iso a jak díky ním nastavit správnou expozici, aby výsledná fotografie nebyla příliš tmavá ani přepálená.
 - Ve druhém úkolu jsem se zaměřili na perspektivu, s jakými nejčastějšími druhy perspektivy lze ve fotografii pracovat (žabí a ptačí).
 - Třetím úkolem, který je nepostradatelný při procesu vzniku fotografie, byla kompozice. Aby žáci poznali, zda při fotografii užili správných pravidel kompozice (pravidlo třetin), v kopii pořízené fotografie si nakreslili mřížku, která pomáhá při komponování fotografie. Všechny tyto tři úkoly měli žáky připravit na kreativní tvorbu ve jednotlivých fotografických žánrech či v jejich samostatné volné tvorbě. 
- Ve čtvrtém úkolu již konkrétně s uplatňováním předešlých znalostí z úkolů 1-3 fotili abstrakci. 
- V pátém úkolu zátiší.
 - V šestém úkolu s tématem Já vs karanténa se zaměřili i na fotografii jako na médium schopné vyprávět příběh obrazem.
 - Současně mohli fotografovat práce na naše téma druhého pololetí, které nám bohužel zhatila karanténa: fantasy, surrealismus, umělecká interpretace díla
14.12.2017

Vznikající práce žáků v roce 2017 - 2018

19.10.2017

14.9.2017

plakáty

Žáci oboru se pravidelně podílejí na vzniku plakátů pro ZUŠ a absolventy.

14.9.2017

kniha LOUNY

Žáci fotografovali Louny z jejich pohledu do knihy, která vyšla v srpnu a bude představena na letošní vernisáži.

14.9.2017

kompozice

Učíme se zásady kompozice s ovocem a zeleninou.

10.5.2017

Úspěch výtvarného oboru ZUŠ Louny

Oči dokořán 2017 se jmenovalo  krajské kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých škol, které se  uskutečnilo v jízdárně Regionálního muzea Teplice. Přehlídky se zúčastnilo 21 škol z celého Ústeckého kraje.

V dubnu proběhla veřejná porota, která vybrala  nejlepší výtvarné práce do ústředního kola. Do ústředního kola soutěže postoupily tři fotografie žáků Lenky Pihrtové:  Kláry Passauerové 16 let, Jakuba Ouředníka, 15 let a Václava Kotory, 17 let.

Fotografická koláž, která získala bronzové místo  na téma Světlo a stín, na které se podíleli všichni žáci oboru Foto-design, v současné době zdobí chodbu Základní umělecké školy Louny.

Všem úspěšným žákům blahopřejeme.                                        Jindřiška Riedlová

9.10.2017

V Základní umělecké škole Louny proběhl 5. 10. 2017 projekt *Úsměv mojí maminky* Žáci fotily své maminky a ty si tak mohly vyzkoušet, jaké je to být modelem a jak zdatné jsou jejich děti při fotografování na zábleskovém osvětlení. 

Bylo to velice pozitivní a krásné setkání.                         Mgr. Lenka Pihrtová

15.12.2016

Děti fotí Louny pro vydání knihy

Žáci oboru foto-design ZUŠ Louny a němečtí studenti pracují  společně na projektu pro Město Louny. Žáci oboru foto-design Základní umělecké školy Louny absolvovali  ve dnech 3. a 4. prosince  v Zschopau pod vedením německého lektora WORKSHOP „Krajina a architektura“.

Následující týden - ve dnech 10. a 11. prosince pod vedením Lenky Pihrtové ve městě Louny vznikly krásné snímky. Výsledkem bude kniha pro město Louny a město Zschopau.

Lenka Pihrtová, učitelka foto-designu ZUŠ Louny

24.6.2015

Žáci z oboru multimédia a foto - design se fotili s hady

Na snímky se můžete podívat na tomto odkaze .

5.3.2020

 

» Fotogalerie


14.9.2017

naše práce

Celkem 15 foto · Patří ke stránce Fotografie a užitá tvorba

2.2.2015

Vernisáž výstavy Umění ve fotografii ve Vrchlického divadle

Celkem 12 foto · Patří ke stránce Fotografie a užitá tvorba

Dále by Vás mohlo zajímat:
Výtvarná tvorba · Fotografie a užitá tvorba · Grafika a 3D tvorba
1.9.2022
Krásné ráno všem,tak nám ten školní rok opět začal. Nepochybuji, že už jste se ho - stejně jako my - nemohli dočkat a přeji Vám i nám, aby proběhl v co největší... [Číst více...]
26.8.2022
Odeslali jsme přihlašovací údaje zákonných zástupců nových žáků do systému iZUŠ (elektronická žákovská knížka, informační systém), do kterého bychom potřebovali... [Číst více...]
23.8.2022
25. - 31.08.2022 - přípravný týden 01.09.2022 - zahájení školního roku 06.09.2022 16.20 hod. - Kolečko předškoláků - zahajovací hodina 26. - 27.10.2022 - podzimní... [Číst více...]

Všechny aktuality...