Informace pro žáky a uchazeče o studium > Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium

 

PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ

 

14.6.2022

Výsledky talentových zkoušek

Dobrý den,

 

výsledky talentových zkoušek naleznete na: https://bit.ly/3xnfIcG (pokud jste zařazeni k učiteli, byli jste přijati).

 

Všem uchazečům byl zároveň poslán e-mail s přijetím/nepřijetím. Pokud Vám nedorazil, je možné, že jste chybně vyplnili e-mailovou adresu v přihlášce nebo Vám e-mail od nás spadl do spamu.

19.9.2019

Úplata za vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

 Obor

 Studijní zaměření

Výše úplaty na školní rok

Zvýhodněná úplata, pokud bude uhrazena předem na celý školní rok

 Pololetní   platba

Hudební obor

 

 

 

 

 

 Nástrojová výuka, zpěv

 4 400,-

 4 000,-

 2 200,-

 

 Nástrojová výuka, zpěv

 výuka ve skupině 2 – 4 žáci,     pokud to dovoluje RVP

 2 200,-

 2 000,-

 1 100,-

 

 Nástrojová výuka, zpěv

 2. a každé další studijní       zaměření hudebního oboru

 2 200,-

 2 000,-

 1 100,-

 

 Nástrojová výuka, zpěv

 dospělí (výdělečně činní)

 10 000,-

 9 500,-

5 000,-

 

 Sborový zpěv     

 1 000,-

 800,-

 500,-

 

 Sborový zpěv      

 pro žáky LDO, TO a VO

 600,-

 500,-

 300,-

 

 Sborový zpěv      

 pro žáky HO

 0,-

 0,-

 0,-

Taneční obor

 Tanec

 Tanec s hůlkou

 3 000,-

 2 800,-

 1 500,-

Literárně dramatický obor

 Dramatická a literární tvorba

 Kolečko předškoláků

 3 000,-

 2 800,-

 1 500,-

 

 Šerm

 

 1 200,-

 1 000,-

 600,-

 

 Šerm

 pro žáky LDO

 600,-

 500,-

 300,-

 

 Dramatická a literární tvorba

 dospělí (výdělečně činní)

 3 200,-

 3 000,-

 1 600,-

Výtvarný obor

 Výtvarná tvorba

 Fotografie a užitá tvorba

 Grafika a 3D tvorba

 3 000,-

 2 800,-

 1 500,-

 

 Fotografie a užitá tvorba

 Grafika a 3D tvorba

 Keramika a prostorová tvorba

 pro žáky VO

 1 500,-

 1 400,-

 750,-

 

 Výtvarná tvorba

 Fotografie a užitá tvorba

 Grafika a 3D tvorba

 dospělí (výdělečně činní)

 7 000,-

 6 600,-

 3 500,-

5.7.2022

Obsah talentové zkoušky

 

Hudební obor:

 • sluchová analýza – uchazeč určí počet za sebou zahraných tónů, klesající a stoupající melodii, rozliší veselý a smutný souzvuk

 • vytleskání rytmu – uchazeč opakuje rytmické úryvky

 • intonace – uchazeč zazpívá libovolnou píseň, opakuje zahrané tóny

 

Výtvarný obor:

 • uchazeč nakreslí na čtvrtku formátu A4 tužkou libovolnou postavu nebo předmět zadaný učitelem výtvarného oboru.

Hodnotí se:

 • umístění v prostoru

 • proporce

 • technika linky

 

Literárně-dramatický obor:

 • fabulace textu

 • rytmizace a pohyb

 • komunikace s učitelem

 

Taneční obor:

 • pohybové dovednosti

 • vytleskání rytmu

 • orientace v prostoru

Dále by Vás mohlo zajímat:
Formuláře · Informace pro uchazeče o studium · Informace pro žáky
23.10.2021
Výuka v uvedených dnech bude probíhat podle rozvrhů. Volné dny nevyhlašujeme. [Číst více...]

Všechny aktuality...