Informace pro uchazeče o studium

1. Přihlášky je možné zaslat pouze elektronicky: PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ. Přihlášky přijímáme i po talentových zkouškách.

2. Pokud uchazeč preferuje studium u konkrétního učitele, může toto škole sdělit v přihlášce. K preferenci bude přihlédnuto, pokud to kapacita učitele a výsledky talentové zkoušky dovolí.

3. Talentové zkoušky se konají zpravidla na přelomu května/června předcházejícího školního roku. Dodatečné talentové zkoušky se konají 1. zářijový týden. Přijetí uchazeče závisí na výsledku talentové zkoušky a volné kapacitě. 

Do přípravného studia (od 5 let věku) jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

Do I. stupně základního studia (od 7 let věku) a II. stupně základního studia (od 14 let věku) jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.

Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili stanovený věk, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia. Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ Louny. Další informace naleznete ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a v ŠVP ZUŠ Louny.

4. Výsledky přijímacího řízení jsou po zpracování k nahlédnutí zde: VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK. O zpracování výsledků jsou zákonní zástupci informováni do konce června na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce uchazeče.

Jak zjistím, zda je mé dítě přijato?

A. Zařazení k učiteli = přijetí.

B. Žák dosud nebyl zařazen k učiteli = nepřijat nebo ještě nejsou zpracovány výsledky.

5. Uchazeči, kteří nejsou přijati z kapacitních důvodů, jsou zařazeni do databáze čekatelů. V případě uvolnění kapacity školy v průběhu příslušného školního roku je škola informuje o možnosti dodatečného přijetí. Pokud zákonný zástupce nezletilého uchazeče či zletilý uchazeč nesouhlasí s uchováním osobních údajů pro případné kontaktování, sdělí tuto skutečnost vedení školy a jejich přihláška je ze systému smazána. Uchazečům nepřijatým v průběhu příslušného školního roku nevzniká nárok na přednostní přijetí v následujícím školním roce a při trvajícím zájmu se opět účastní talentových zkoušek.

6. Přihlášky platí pouze pro školní rok, na který byly podány. Stejně se přistupuje k výsledkům talentových zkoušek. 

7. Uchazeče přijímá ředitel školy podle pořadí sestaveného z výsledků talentových zkoušek, volných kapacit jednotlivých učitelů, oborů, studijních zaměření, vyučovacích skupin a celkové kapacity školy.

8. Výši úplaty za vzdělávání naleznete ZDE.

9. Rozvrhy individuálních hodin se domlouvají každoročně s příslušným učitelem o přípravný týden. Rozvrhy hudební nauky a nehudebních oborů naleznete ZDE.

18.10.2022

Talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024

Přihlášku pošlete předem přes portál www.izus.cz (viz odkaz výše). Vyplněnou přihlášku netiskněte.

 

Termíny:

 

Hudební obor: 

Pěvecké oddělení: 29. května - 31. května 17.00 - 18.30 hod.

Dechové oddělení: 29. května - 1. června 17.00 - 18.30 hod.

Kytary, bicí: 29. května - 1. června 17.00 - 18.30 hod.

Klavírní oddělení: 29. května - 2. června 17.00 - 18.30 hod.

Výtvarný obor: 31. května - 2. června 16.30 - 18.00 hod.

Literárně-dramatický a taneční obor: 29. května, 31. května 14.00 - 18.00 hod.

Kolečko předškoláků: 1. červen 14.00 - 18.00 hod.

5.7.2022

Obsah talentové zkoušky

 

Hudební obor:

 • sluchová analýza – uchazeč určí počet za sebou zahraných tónů, klesající a stoupající melodii, rozliší veselý a smutný souzvuk

 • vytleskání rytmu – uchazeč opakuje rytmické úryvky

 • intonace – uchazeč zazpívá libovolnou píseň, opakuje zahrané tóny

 

Výtvarný obor:

 • uchazeč nakreslí na čtvrtku formátu A4 tužkou libovolnou postavu nebo předmět zadaný učitelem výtvarného oboru.

Hodnotí se:

 • umístění v prostoru

 • proporce

 • technika linky

 

Literárně-dramatický obor:

 • fabulace textu

 • rytmizace a pohyb

 • komunikace s učitelem

 

Taneční obor:

 • pohybové dovednosti

 • vytleskání rytmu

 • orientace v prostoru

16.6.2023
VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK    Na předchozím odkaze můžete zjistit informace o přijetí/nepřijetí. 1. Zařazení k učiteli = přijetí. 2. Žák dosud nebyl... [Číst více...]
16.1.2023
Vážení rodiče, zapojili jsme se do projektu Darujeme kroužky dětem České rady dětí a mládeže (ČRDM), který podporuje aktivity dětí a mládeže ve věku 3–18 let v rodinách v... [Číst více...]
6.12.2022
Pro zájemce o studium výtvarné tvorby vypisujeme dodatečné kolo talentových zkoušek na tento školní rok 2022/2023. Pro přijetí ke zkoušce je nutné mít předem vyplněnou... [Číst více...]

Všechny aktuality...