3.6.2019

13.6.2019

21.5.2019

ARTýden v ZUŠ Louny

ARTýden je projekt plný amatérské tvorby a uměleckého vzdělávání. Účastníci se sami přihlašují se svými akcemi napřič žánry. ARTýden poté zveřejní akci na svých webových strankách pomocí mapy aktivit. Žáci tak mají šanci ukázat, co se naučili a posouvat se dál. ARTýden vítá všechny druhy umění. Od zpěvu, tance a hraní, až po fotografii, filmování nebo třeba malování či kreslení. V rámci projektu jsou pořádány nejen koncerty a představení ale i semináře, kurzy, dny otevřených dveří, promítání, výstavy či festivaly. ARTýden pořádá přes 100 akcí po celé České Republice. Každý ročník ARTýdne má svou Tvář, vybranou osobnost ze světa české kultury, pro rok 2019 se jí stal herec a moderátor Jan Rosák.

Letos je to už 7. ročník projektu ARTýden. Partnery ARTýdne jsou tradičně Národní ústav pro vzdělávání a Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze; mediálními partnery pak Učitelské noviny, Čtenář, Scéna, Loutkář, Tvořivá dramatika, pam pam, Naše muzika, Místní kultura a Zpravodaj venkova.

V Lounech se budou konat 3 akce. První akcí je Třídní koncert LDO (literárně dramatický obor). Koncert se bude konat 20. května 2019 od 17.00 v prostorách Vrchlického divadla. Další akcí bude Absolventský koncert Adama a Vlasty.  Oba žáci slavnostně završují I. stupeň svého studia bicích nástrojů ve třídě Jiřího Soukupa. Akce se uskuteční 22. května 2019 od 17.00 na lounském výstavišti v pavilonu A.

Tereza Pacltová

14.5.2019

 

15.4.2019

 

 

 

10.6.2019

Projektový den mimo školu

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Louny učitelek Soni Racety a Jindřišky Riedlové  v rámci projektového dne vyjeli  ve středu 5. června 2019 na celodenní výlet do města Dubí.  Tam  se  dopoledne v porcelánce seznámili  s výrobou porcelánu. Měli možnost vidět tovární odlévání do forem, zdobení porcelánu a  jeho výpal. Sami  si také ozdobili hrníček.  Po dobrém obědě se odpoledne všichni přemístili do místního parku, kde proběhla  výtvarná soutěž. Všech 43 žáků kreslilo návrh pohlednice z Dubí. Žáci si pak soutěž sami vyhodnotili. Počasí se vydařilo, všem se projektový den moc líbil.

Jindřiška Riedlová

 

13.3.2019

Mládí s filharmoniky

Naši žáci si zahrají se Severočeskou filharmonií! Mládí s filharmoniky je velkolepá akce, která si dává za cíl přivést mladé hudebníky na pódia koncertních sálů.

Akce Mládí s filharmoniky se zúčastní ve hře na housle Natálie Kučerová ze třídy Kristýny Kleinové, žáci Karla Vencoura, Eliška Kadavá, Jaroslav Ferzik, Milan Tvrdík (všichni hra na trubku) a Pavel Mundok (hra na tubu).

S filharmonií si zahrají také žáci bicí třídy Jiřího Soukupa, Adam Štola a Vlastimil Hubert. "Minulý pátek 8. března jsme absolvovali první zkoušku na tuto velkolepou akci na kozervatoři v Teplicích. Jelikož jsme se ještě ve třídě řádně připravili, byla zkouška vyloženě radostnou událostí.", říká Jiří Soukup. "Těšíme se na další zkoušky již přímo v budově filharmonie v Kulturním domě v Teplicích."

Koncerty jsou plánované na 28. května v KD Teplicích a 29. května v Městském divadle v Děčíně!

Jiří Soukup

12.2.2019

V ZUŠ Louny proběhla školní kola soutěže MŠMT

Ve dnech 21. 1. a 29. 1. 2019 proběhla v ZUŠ Louny školní kola soutěže ZUŠ pořádané MŠMT. Soutěžili žáci ve sborovém zpěvu, žáci hry na elektrické klávesové nástroje a hráči komorních souborů s převahou dechových nástrojů. Výkony žáků hodnotila porota složená z učitelů jednotlivých oborů a zaměření a vedení školy.

Ve sborovém zpěvu postoupily do okresního kola sbory Carmen a Notičky, oba pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Zázvorkové.

Ve hře na elektrické klávesové nástroje bude naši školu reprezentovat Tomáš Parma ze třídy Zdeňka Patrovského a Tereza Jirotková ze třídy Jitky Sedláčkové.

Největší zastoupení v okresním kole bude mít ZUŠ Louny ve hře komorních souborů, ze školního kola postoupilo Trio pod vedením Petra Bernarda a Zobáci ,V- Trio a Plechové trio pod vedením Karla Vencoura.

Okresní kolo soutěže MŠMT ve sborovém zpěvu se bude konat 22. února v Městském divadle Žatec a okresního kolo ve hře na EKN a hře komorních souborů s převahou dechových nástrojů se uskuteční 27. února v ZUŠ Žatec.

Všem soutěžícím žákům školy blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů i v okresním kole soutěže.

Pavla Šnauerová

11.12.2018

4.12.2018

POZVÁNÍ NA PROSINCOVÉ AKCE

 

 

 

Do třetice koncert v sále školy bude „Vánoční žákovský koncert“ ve čtvrtek 20. prosince od 16:30 hodin. Představí se na něm žáci hudebního a literárně dramatického oboru školy.

Také ve čtvrtek 20. prosince, ale od 17 hodin v kostele svatého Michaela archanděla v Bitozevsi proběhne koncert „Pojď zpívat o Vánocích“. Na svůj vánoční koncert si Veronika Studená pozvala dvě žákyně Denisu Körberovou a Kateřinu Kotorovou. Za klavír usedne Ivana Derflerová, slovem provede Milena Syrovátková a jako host zazpívá pěvecký sbor Berušky ZŠ a MŠ Bitozeves.

Poslední koncert žáků Základní umělecké školy Louny v roce 2018 „Adventní písňový koncert Elišky Drbohlavové a Jaroslava Parmy“ se bude konat v kostele CČSH v pátek 21. 12. od 18:00 hodin.  Na svůj adventní koncert plný vánoční atmosféry zvou Eliška Drbohlavová a Jaroslav Parma z pěvecké třídy paní učitelky Marcely Brýdové.

 

KRÁSNÉ VÁNOCE.

 Jindřiška Riedlová

 

 

11.10.2018

 

26.11.2018

V Lounech proběhl další koncert z cyklu koncertů na počest 100. výročí republiky

Kostel CČCH v Lounech byl ve středu 21. listopadu 2018 zcela zaplněn. Diváci se nevešli do lavic a museli i stát.  Spolek Stopy spolu se Základní uměleckou školou Louny pořádal od 17:00 hodin  krásný slavnostní Autorský koncert Vlasty Bachtíkové  na počest 100. výročí vzniku republiky.

Na koncertě vedle žáků Základní umělecké školy Louny hrál i flétnový soubor Vlasty Bachtíkové Flauto Libeniensis Praha a  žákyně s učitelkou Základní umělecké školy Ilji Hurníka Praha 2.

Na koncertě byli mezi diváky přítomni Vlasta Bachtíková, hudební skladatelka z Prahy, PaedDr. Pavel Kloub, ředitel  ZUŠ Ilji Hurníka Praha a Mgr. Vladimír Antonín Hons, místostarosta Loun.

Skladby Vlasty Bachtíkové na zobcové flétny hráli žáci ZUŠ Louny Petr Libus, Jan Dostál a Matěj Suk, hosté - flétnový soubor Vlasty Bachtíkové Flauto Libeniensis Praha a  Nela Benetka,  žákyně Tomáš  Bedrníka ze ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2.

Své vlastní skladby zahráli také žáci školy.  Tadeáš Racety zahrál na varhany své Requiem a Jan Libus hrál na klavír své dvě skladby  - Plachetnici a Vosu.

Dále hráli a zpívali: Anna Ferziková, Viktorie Kádnerová, Laura Kučerová, Pavel Mundok, Tereza Blahoutová a Kvartet zobcových fléten. Závěr koncertu patřil pěveckému sboru Notičky, pod vedením Renaty Zázvorkové a Kateřiny Štolové.

Koncert byl součástí celého cyklu koncertů, který podpořili: Město Louny a Nadace Život umělce.

Jindřiška Riedlová

12.9.2018

12.9.2018

Zahraniční výjezdy ZUŠ Louny

Na základě spolupráce s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem, se kterým Základní umělecká škola Louny spolupracuje již několik let, se žákům ZUŠ  naskytla jedinečná příležitost účinkování v zahraničí.

Nejlepší sólisté školy spolu s Danielem Dobiášem  v letošním roce již hráli a zpívali v Rusku a Anglii, pěvecký sbor Carmen zpíval v Itálii.

V září ZUŠ Louny připravuje  výjezd pěveckého sboru Pastelka pod vedením Jitky Sedláčkové a Petra Bernarda do Švýcarska, kde budou zpívat v Curychu.

Šest sólistů pod vedením Kateřiny Štolové pojede v říjnu hrát a zpívat do Kodaně (Dánsko).

Pro školu je velikou ctí, že obdržela pozvání od velvyslance ČR v Canbeře Ondřeje Boháče  k účinkování  v Austrálii. Žáci a učitelé budou v měsíci říjnu 2018 hrát a zpívat na šesti koncertech v Austrálii – v Melbourne, v Canbeře a v Sydney.

V listopadu budou Eliška Drbohlavová s Jaroslavem Parmou zpívat v USA  - v San Franciscu.

Vedle projektu s Danielem Dobiášem také žáci nehudebních oborů vyjíždějí do zahraničí. Žáci tanečního oboru postoupili na Mistrovství světa a byli v Norsku. Mažoretka Jana Ipserová  postoupila  na Mistrovství Evropy a v říjnu pojede do Chorvatska. Soubor literárně-dramatického oboru Kefírová sekta byl vybrán na Mezinárodní Festival středoškolského divadla Juventafest v Sarajevu, kde byl právě nyní - v září.

V měsíci prosinci  požádalo školu o koncert Velvyslanectví České republiky v Nizozemském království.  Žáci tedy pojedou zpívat do Haagu. Tato žádost o koncert přišla na základě již úspěšného koncertu v loňském roce.

Účastníci zájezdů jsou obměňováni tak, aby do zahraničí vyjelo co nejvíce úspěšných žáků školy. Tyto cesty jsou pro žáky velice motivující, proto je škola ráda organizuje i přes to, že jsou také zároveň velice náročné, a to nejen finančně. Škole se podařilo zajistit celou řadu projektů, ale i tak peníze nestačí, proto  Rada Města Louny schválila škole na tyto výjezdy v letošním roce možnost čerpání peněz z rezervního fondu školy.

Tím je vidět vysoká úroveň žáků školy, ale také  škola velice úspěšně reprezentuje  město Louny.                                                                                  J. Riedlová

16.9.2019

28.8.2019

 

30.7.2018

3.7.2018

Prázdninový happening

Po celém dlouhém školním roce  jsou tady konečně prázdniny.  Základní umělecká škola Louny se se školním rokem jako každoročně  rozloučila Prázdninovým Happeningem, který se konal v úterý 26. června 2018. Tradičně se tato akce koná na zahradě školy, která byla zaplněna žáky školy, jejich rodiči a dalšími diváky. Pro všechny přítomné děti byly připraveny tvůrčí dílny v hudebním, tanečním a literárně dramatickém oboru. V době, kdy pracovaly děti ve škole v dílnách, hrál  na zahradě orchestr The Bluberries vedený Janem Stehlíkem. Mezi jednotlivými skladbami ředitelka školy Jindřiška Riedlová rozdávala školní CD  „Poselství Karla IV.“ za správné odpovědi na otázky týkající se školy.  Výsledky svého tvůrčího nasazení pak děti předvedly přítomnému publiku, které je odměnilo zaslouženým potleskem.  Na závěr žáci Kolečka předškoláků převzali Potvrzení o docházce do projektu spolu s knihou „Děti dětem“ vydanou školou.

     „Všem přejeme krásné prázdniny a těšíme se na shledání v září“.

                                                                                            Jindřiška Riedlová

4.6.2018

 

V loňském roce Základní umělecká škola Louny zahájila novou tradici - pořádání Festivalu orchestrů. V letošním roce tedy bude 13. června od 18:00 hodin v Kulturním domě Zastávka probíhat již druhý ročník. Zahájení se ujme bubenické uskupení Superkus vedené Jiřím Soukupem. V 18:20 hodin bude hrát skupina Kangaroos vedená Jitkou Sedláčkovou,  dále  bude sál patřit Morganu vedeným Josefem Gunárem. Před osmou hodinou vystoupí orchestr Big Snimals / Interactive Shadows  - host festivalu, který je  ze ZUŠ Praha 9 ve spolupráci se ZUŠ Rakovník. Závěr festivalu bude patřit orchestru The Blueberries, který vede Jan Stehlík a úplně poslední bude hrát skupina Haifish vedená Veronikou Studenou. V době, kdy se budou kapely na jevišti střídat, vedení školy předá  diplomy oceněným žákům, vyhodnotí nejlepší žáky školy ve školním roce 2017 - 2018 a předáním absolventských listů se symbolicky rozloučí se svými absolventy I. a II. cyklu. Konec festivalu je naplánován na 22:00 hodin.  Organizátoři se těší všechny diváky.

Jindřiška Riedlová

3.7.2018

Festival orchestrů

Základní umělecká škola Louny ukončila školní rok celou řadou zajímavých akcí. Jednou z nich byl Festival orchestrů, jehož druhý ročník připravil učitel Jan Stehlík  13. června v Kulturním domě Zastávka. Zcela zaplněnému sálu se představili: bubenické uskupení Superkus vedené Jiřím Soukupem, skupina Kangaroos vedená Jitkou Seláčkovou,  Morgan vedený Josefem Gunárem, orchestr The Blueberries, který vede Jan Stehlík a skupina Haifish vedená Veronikou Studenou.

Hostem festivalu byl orchestr Big Snimals / Interactive Shadows  ZUŠ Praha 9 ve spolupráci se ZUŠ Rakovník.  Mezi jednotlivými orchestry  byli oceněni nejlepší žáci školy.     

J. Riedlová

12.6.2018

19.3.2018

31.5.2018

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v Lounech

Základní umělecká škola Louny se jako každý rok zapojila do projetu „Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby“, který hlavní organizátor - NISOP vyhlásil na období 19. – 27. 5. 2018 hned několika akcemi:

Ve středu 23. května se v kostele sv. Petra konal Třídní koncert žáků Evy a Kristýny Kleinových.

Čtvrtek 24. května 2018 patřil celostátní akci základních uměleckých škol ZUŠ OPEN, do které se zapojilo 400 škol v celé ČR. V ZUŠ Louny hrál v sále školy orchestr The Bluberries vedený Janem Stehlíkem a ve výtvarném oboru probíhaly výtvarné dílny na téma výstavy žáků výtvarného oboru „POHYB“, která je ve všech prostorách školy od 16. 5. 2018.

V pátek 25. května 2018 v rámci Noci kostelů ZUŠka Louny připravila vernisáž a dva koncerty.

V kostele CČSH nejdříve proběhla vernisáž výstavy „Ilustrujeme zpěvníky ZUŠ“, kde žáci výtvarného oboru představili své ilustrace k nové publikaci, kterou škola připravuje k vydání.  Po vernisáži v kostele CČSH proběhl koncert „Prázdninové varhany“. Na tradičním varhanní koncertě účinkovali varhanice a varhaníci ze tříd Ivany Derflerové a Martiny Podané, zpěváci Marcely Brýdové a Veroniky Studené a žáci LDO Oksany Kaplanové a Mileny Syrovátkové. Program byl doprovodnou akcí ZUŠ Open.

Druhý koncert se konal v chrámu sv. Mikuláše, kde zpívaly sbory Notičky a Carmen pod vedením učitelek Renaty Friedlové a Kateřiny Štolové a jejich sólisté.                         J. Riedlová

 

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění. Oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech a v obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v různých regionech a místech daného státu, během něhož se mohou nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea, koncertní sály, kulturní domy, školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky atd.), neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti apod.) a další občanské iniciativy představit široké veřejnosti.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), které působí v obou oblastech, se rozhodlo zorganizovat v České republice v roce 2013 pilotní ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Od té doby se akce koná pravidelně každý rok.

Cílem projektu je upozornit na bohatství a rozmanitost uměleckého vzdělávání i amatérské umělecké tvorby na území celé ČR, zviditelnit aktivity neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání.

                                                               Zdroj:  https://www.amaterskatvorba.cz

29.5.2018

KVĚTNOVÉ AKCE ŠKOLY

Celý měsíc květen je pro Základní uměleckou školu Louny vždy plný koncertů, výstav a různých akcí. Konec školního roku je vždy pro žáky školy příležitost ukázat veřejnosti, co se za celý školní rok naučili. Stejně tak je tomu i v letošním školním roce. Jen na konci minulého týdne pořádala škola každý den nějakou akci.

Ve středu 23. května se v kostele sv. Petra konal Třídní koncert žáků Evy a Kristýny Kleinových. Akce byla součástí Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Čtvrtek 24. května 2018 patřil celostátní akci základních uměleckých škol ZUŠ OPEN, do které se zapojilo 400 škol v celé ČR. V ZUŠ Louny hrál v sále školy orchestr The Bluberries vedený Janem Stehlíkem a ve výtvarném oboru probíhaly výtvarné dílny na téma výstavy žáků výtvarného oboru „POHYB“, která je ve všech prostorách školy od 16. 5. 2018.

V pátek 25. května 2018 v rámci Noci kostelů ZUŠka Louny připravila vernisáž a dva koncerty.

V kostele CČSH nejdříve proběhla vernisáž výstavy „Ilustrujeme zpěvníky ZUŠ“, kde žáci výtvarného oboru představili své ilustrace k nové publikaci, kterou škola připravuje k vydání.  Po vernisáži v kostele CČSH proběhl koncert „Prázdninové varhany“. Na tradičním varhanní koncertě účinkovali varhanice a varhaníci ze tříd Ivany Derflerové a Martiny Podané, zpěváci Marcely Brýdové a Veroniky Studené a žáci LDO Oksany Kaplanové a Mileny Syrovátkové.  Program byl doprovodnou akcí ZUŠ Open.

Druhý koncert se konal v chrámu sv. Mikuláše, kde zpívaly sbory Notičky a Carmen pod vedením učitelek Renaty Friedlové a Kateřiny Štolové a jejich sólisté.

V neděli spolu s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem ve škole zkoušeli sólisté, kteří pojedou v červnu do Anglie.

Tento týden má škola pře sebou také několik akcí.

V sále školy proběhnou dva absolventské koncerty.

V úterý 29. května 2018 od 17:00 hodin Absolventský koncert Josefa Hluštíka a Antonína Hluštíka z trumpetové třídy Karla Vencoura a Christiny Treppmannové z klavírní třídy Jitky Sedláčkové.

Ve čtvrtek 31. května se od 16:30 hodin bude konat Absolventský koncert Adama Běhala z pěvecké třídy Renaty Friedlové.

V pátek 1. června od 14:00 hodin bude ve škole probíhat  ZÁPIS. Zájemce, který chce v příštím školním roce zahájit výuku v ZUŠ, musí poslat předem přihlášku přes www.izus.cz, tu pak vytištěnou dostane při příchodu do budovy a s ní se dostaví k přijímací komisi, u které podepsanou přihlášku odevzdá a komise do ní zaznamená splnění přijímací zkoušky. O přijetí bude uchazeč informován emailem nejpozději v červenci 2018. Bez řádné přijímací zkoušky nebudou uchazeči do školy přijati!

V sobotu 2. června se žáci klavírního oddělení ZUŠ Louny zúčastní v Litvínově nesoutěžního klavírního festivalu „Okouzleni klavírem“, který vznikl v Lounech. Štafetu v pořádání tentokrát převzala ZUŠ Litvínov.

Jindřiška Riedlová

25.5.2018

ZUŠ OPEN - v Lounech – GARDEN OPEN

Také Základní umělecká škola Louny se ve čtvrtek 24. května 2018 zapojila do celostátního projektu základních uměleckých škol ZUŠ OPEN.

Ve výtvarném oboru  od 14:00 hodin probíhaly výtvarné dílny na téma výstavy žáků výtvarného oboru „POHYB“, která je ve všech prostorách školy od 16. 5. 2018.

GARDEN OPEN, jak byla nazvána akce v Lounech na školní zahradě, byla z důvodu špatného počasí přesunuta do koncertního sálu školy.  Od 17:00 hodin zde hrál orchestr The Bluberries vedený Janem Stehlíkem  známé melodie. Děti zaujaly především písně z filmu Ať žijí duchové.  Každý příchozí obdržel pohled ZUŠ a během koncertu Jindřiška Riedlová, ředitelka školy  rozdávala CD „Poselství Karla IV.“, které škola vydala, divákům vždy za správné odpovědi týkající se školy nebo akce samotné.

Všichni přítomní se dobře bavili.                                 J. Riedlová

21.5.2018

ZUŠ OPEN 2018 v Lounech

ZUŠ OPEN  - Děti žijí uměním - 400 základních uměleckých škol a 1000 akcí v celé ČR.

Také Základní umělecká škola Louny se ve čtvrtek 24. května 2018 zapojí do celostátního projektu základních uměleckých škol ZUŠ OPEN.

GARDEN OPEN je název akce ZUŠ Louny, kdy na zahradě školy bude od 17:00 hodin hrát orchestr The Bluberries vedený Janem Stehlíkem.
Ve výtvarném oboru budou od 14:00 hodin probíhat výtvarné dílny na téma výstavy žáků výtvarného oboru „POHYB“, která je ve všech prostorách školy od 16. 5. 2018.

ZUŠ OPEN je celostátní happening základních uměleckých škol (ZUŠ). Každá ZUŠ představí svůj program. Bude to den plný radostí, oslav a respektu k unikátnímu systému základních uměleckých škol a zároveň prostor pro setkání profesorů i žáků navzájem. Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace. ZUŠ OPEN má za úkol zviditelnit aktivitu ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně. A dostat aktivitu žáků i učitelů mimo prostory škol a zapojit je v jeden den do spolupráce a podpořit jejich vzájemnou komunikaci v rámci regionu. Dalším z cílů této akce je posílit respekt základních uměleckých škol. Vize celého projektu: „Abychom mohli upevnit, zviditelnit a podpořit základní umělecké školy v České republice, musíme pracovat společně.“

Jindřiška Riedlová

6.4.2018

V sobotu 21. dubna 2018 se v Kulturním domě Zastávka pořádá Základní umělecká škola Louny tradiční festival sborového zpěvu Hrajeme s Orffem. Festival se koná pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje.

Festival finančně podpořili Státní fond kultury ČR, Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Město Louny.

Tento rok se zúčastní 19 sborů: Sluníčko – MŠ ČSA Louny, Pastelka – ZUŠ Louny, Cvrčci – ZUŠ Postoloprty, Chorea pueri ustensis – Ústí nad Labem, Mravenečci Ferdové – Ústí nad Labem, Notičky – ZUŠ B. Smetany Plzeň, Otakárek- ZŠ a MŠ Otakara Jaroše Louny, Bleška – ZUŠ Postoloprty, Notičky -  ZUŠ Louny, Blecha – ZUŠ Postoloprty, Kvítek – Louny, Carmen – ZUŠ Louny, Sboreček – ZUŠ Louny, Senior Melody – Knihovna Louny, Rosička – ZUŠ Stochov, Souhlásek – ZUŠ Litoměřice, No, a kam? – ZUŠ Česká Kamenice, Notičky – ZUŠ Pečky a Skřivánci – ZUŠ Louny.

V porotě usednou:  Mgr. Drahoš, Straněk, zástupce ředitele ZŠ Trmice a umělecký vedoucí Big bandu Ústí nad Labem, PhDr. Martina Zemanová Ph.D., vyučující KVU PF UJEP v Ústí nad Labem, sbormistryně Ústeckého dětského sboru UJEP, PhDr. Dana Novotná Ph.D., vyučující KVU PF UJEP v Ústí nad Labem, specializuje se na praktické využití Orffova instrumentáře, um. vedoucí sboru SCHOLA CANTORUM, Eva Navrátilová, učitelka ZUŠ Varnsdorf, dlouholetá vedoucí pěveckého sboru v ZUŠ Jablonné v Podještědí a Ing. Vlasta Holíková, sbormistr Audite silete Bohosudov z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Sbory budou přijíždět do Základní umělecké školy Louny již od osmi hodin ráno. Během dopoledne proběhnou zkoušky, v 11:00 hodin festival zahájí bubenické uskupení Superkus vedené Jiřím Soukupem. Před vyhlášením výsledků  budou hrát The Blueberries vedení Janem Stehlíkem. Ukončení festivalu proběhne okolo 17:00 hodiny. Pořadatelé věří, že účastníci stráví v Lounech příjemný den. 

Pavla Šnauerová

19.3.2018

Zveme Vás

26.3.2018

Ocenění v krajské kole

Ve středu 21. března 2018 proběhlo v ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem krajské kolo soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT v sólovém a komorním zpěvu, kde Základní uměleckou školu Louny reprezentovali tři sóloví zpěváci a jedno komorní duo.

Sólisté Kamila Hájková, Markéta Parýzková ze třídy paní učitelky Renaty Friedlové a Jaroslav Parma ze třídy paní učitelky Marcely Brýdové získali ve svých kategoriích druhá místa. V komorním zpěvu se duo Jaroslav Parma a Eliška Drbohlavová ze třídy paní učitelky Marcely Brýdové umístilo taktéž na druhém místě.

Vzhledem k velké konkurenci jsou všechna tato ocenění obdivuhodná a my všem soutěžícím, jejich vyučujícím a v neposlední řadě i korepetitorkám Ivaně Derflerové a Jitce Sedláčkové srdečně gratulujeme a do budoucna přejeme další podobné úspěchy. 

V pátek 23. března 2018 se v ZUŠ Litvínov odehrálo krajské kolo soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT v sólové hře na dechové nástroje. Základní uměleckou školu Louny reprezentovalo 13 soutěžících rozdělených od 0. do XI. kategorie.

V zobcových flétnách si vybojovali shodně 2. místa žáci pana učitele Petra Bernarda Dostál Jan a Libus Petr. Ve hře na saxofon se na 3. místech umístili žáci Poděbradský Hynek a Kučerová Natálie ze třídy pana učitele Milana Bitnera a od téhož pedagoga si žákyně Machuldová Lenka ve hře na příčnou flétnu veze čestné uznání.

Pan učitel Jaromír Laksa měl v krajském kole žákyni na trubku Blehovou Karolínu a ta vybojovala 2. místo. Panu učiteli Karlovi Vencourovi postoupilo do kraje 7 žáků a dopadli následovně. Ve hře na zobcovou flétnu porota ocenila 3. místem Witošovou Elišku, Poděbradskáho Hynka a 2. místem Pavlátkovou Anežku. Ve hře na trubku se Ferzik Jaroslav umístil na 3. místě, Zahradníček Mikuláš a Hluštík Josef shodně na 2. místech. Mundok Pavel  ve hře na tubu odjíždí s 2. místem.

Všem soutěžícím, jejich vyučujícím a korepetitorům Martině Podané a Jitce Sedláčkové blahopřejeme, děkujeme za předvedené výkony za vzornou reprezentaci školy a za krásná ocenění v těžkých kategoriích. Přejeme jim do budoucna mnoho podobných úspěchů a nejen v soutěžích.                    

 

Bubeníci ze ZUŠ Louny se se svým vyučujícím Jiřím Soukupem v úterý 27. března 2018 zúčastnili krajského kola soutěže ZUŠ pořádané MŠMT ve hře na bicí nástroje v ZUŠ Chomutov.

Naši školu reprezentovalo celkem 7 žáků, tři sóloví hráči a soubor SUPERKUS.

V nejnižší kategorii si malí bubeníci Studený Šimon a Postlová Barbora vezou z těžké konkurence shodně čestná uznání. Adam Štola vybojoval v V. kategorii skvělé 1. místo a soubor SUPERKUS ve své kategorii ze sedmi skončil na krásném druhém místě.

Velké díky patří všem soutěžícím žákům a jejich učiteli Jiřímu Soukupovi. Do budoucna přejeme všem ještě více podobných úspěchů.

Zdeněk Patrovský

5.3.2018

Pozvání na učitelský koncert

Ve čtvrtek 15. března 2018 se uskuteční ve Vrchlického divadle Koncert učitelů Základní umělecké školy v Lounech. Učitelé všech oborů zahrají, zazpívají a zarecitují své oblíbené písně a skladby. Můžete se těšit na průřez mezi hudebními žánry a okénko do literárně dramatického oboru. 

Koncert se koná na počest Eduarda Treglera, českého varhaníka, hudebního skladatele a pedagoga, který se narodil 5. ledna 1868 v Lounech.

                                                                                           učitelé ZUŠ Louny

 

 

1.3.2018

ZUŠ Louny pořádala okresní kolo soutěže MŠMT

Základní umělecká škola Louny pořádala v úterý 27. února 2018 okresní kolo soutěže hudebního oboru základních uměleckých škol, vyhlášené MŠMT pro tento školní rok ve zpěvu a ve hře na bicí a dechové nástroje.

Přihlášeno bylo celkem 116 soutěžících žáků ze všech čtyř ZUŠek v okrese. Do ZUŠ Louny se hned od osmi hodin od rána začali sjíždět žáci ze ZUŠ Podbořany, ZUŠ Žatec a ZUŠ Postoloprty.

Protože bylo soutěžících pravdu hodně, probíhala soutěž zároveň ve dvou učebnách. V sále školy soutěžili žáci ve hře na bicí nástroje a žáci ve zpěvu. V učebně sborového zpěvu soutěžili žáci ve hře na dechové nástroje. Porotu tvořili vždy učitelé ze soutěžících škol a předseda byl jmenován z jiného okresu. Předsedou soutěže ve hře na bicí a dechové nástroje byl Lukáš Čajka, který učí na konzervatoři v Teplicích, v  ZUŠ Teplice a hraje v  teplické filharmonii. Předsedou pěvecké soutěže byl Pavel Horáček, který učí na konzervatoři v Teplicích a na  akademii  a zpívá v Plzeňské opeře a zároveň je sólistou Národního divadla. Několik žáků se pro nemoc omluvilo, tak celkem soutěžilo 96 žáků, a to 13 žáků ve hře na bicí nástroje, 38 v sólovém a komorním zpěvu a 56 ve hře na dechové nástroje. Soutěž  probíhala celý den a byla ukončena až před sedmou hodinou večerní.

Do krajského kola soutěže postoupilo celkem  51 žáků ze všech základních uměleckých škol. Do krajského kola  ve hře na bicí nástroje postoupilo deset žáků. Ze ZUŠ Louny od pana učitele Jiřího Soukupa postoupili všichni žáci, kteří se tohoto kola zúčastnili: Studený Šimon, Postlová Barbora, Štola Adam a soubor Superkus.

Ve zpěvu postoupilo do krajského kola celkem osm žáků. Ze ZUŠ Louny  postoupili: Hájková Kamila a Parýzková Markéta, obě od paní učitelky Renaty Friedlové   a Parma Jaroslav a DUO 

Eliška Drbohlavová a Parma Jaroslav od paní učitelka Marcely Brýdové.

Ve hře na dechové nástroje postoupilo  do krajského kola celkem 33 žáci. Ze ZUŠ Louny  postoupili: Dostál Jan a Libus Petr oba ze třídy pana učitele Petra Bernarda. Od pana učitele Milana Bitnera postoupili: Machuldová Lenka, Kučerová Natálie, Poděbradský Hynek (ve hře na saxofon). Ze třídy pana učitele Karla Vencoura vybrala porota do krajského kola tyto soutěžící: Pavlátkovou Anežku, Witošovou Elišku, Ferzika Jaroslava, Poděbradského Hynka (hra na zobcovou flétnu), Zahradníčka Mikuláše, Hluštíka Josefa a Mundoka Pavla. Od pana učitele Jaromíra Laksy  postoupila Blehová Karolína.  

Krajská kola budou probíhat v měsíci březnu, tak budeme všem našim zástupcům držet palce, aby se jim jejich vystoupení podařilo alespoň tak, jako v kole okresním.

Jindřiška Riedlová

1.2.2018

Na Masopustním veselí ve Skupicích bude i živý medvěd

Když se řekne Masopust, představíme si - masky,  tanec, jídlo a pití, vepřové hody –  veselí a dobrou zábavu. To vše bude na pátém ročníku Masopustního veselí ve Skupicích u Postoloprt  v sobotu 24. února 2018 od 11:00 do hodin.

Ve 13:15 hodin se přítomným divákům na Statku Pohoda představí živý medvěd Jaroslava Káni.

Lákavý pro děti bude  tradičně ve 14:00 hodin průvod masek, který vychází od Statku Pohoda, za doprovodu Dechového orchestru ZUŠ pod taktovkou Jaromíra Laksy, projde obcí a vrátí se zpět do výchozího místa. Jako každý rok, tak i letos bude průvod vedený jezdci na koních. V loňském roce jelo v průvodu na koních osm jezdců v maskách. Toto úžasné zpestření  průvodu zajistila rodina Plotěných ze Skupic a rodina Kyselicova ze Stekníku. Jezdci na koních  samozřejmě nebudou chybět ani tentokrát.  Každé dítě, které se zúčastní průvodu v masce, dostane balónek.

Jako každý rok bude na Statku Pohoda během celého dne  připraven kulturní program. V tvůrčích dílnách, které zajišťují žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny pod vedením učitelky Soni Racety si budou děti moci vyrobit masku, nebo si na obličej nechat nějakou masku namalovat.  Během dne bude hrát Trio SAX vedené Zdeňkem Patrovským. 

Jitrnice a tlačenku budou před očima diváků na Statku Pohoda vyrábět sami skupičtí - Pavel Ježek a Eva Chloubová za  asistence Míry Plotěného.  Zabíjačkové výrobky - ovar, jitrnice, jelítka, klobásky a další pochoutky pak bude ještě teplé nabízet jeden z nejlepších odborníků Roman Voříšek z Restaurace U Kaiserů z Lenešic. Program bude ukončen v 15:00 hodin.  Masopustní veselé připravují: spolek Stopy, z.s., Základní umělecká škola Louny, společnost Hydroclar, s.r.o. a Osadní výbor Skupice, za podpory Ústeckého kraje, Nadace Život umělce  a města Postoloprty.

„Přijďte v sobotu 24. února do Skupic u Postoloprt, těšíme se na Vás, nebudete litovat“ vzkazují organizátoři.                                            Jindřiška Riedlová

 

19.3.2018

19.2.2018

Pozvání na Slavnostní koncert u příležitosti 100. výročí vzniku republiky a konce 1. světové války

Základní umělecká škola Louny připravila k významnému výročí republiky během celého roku několik slavnostních koncertů. Prvním koncertem na počest 100. výročí vzniku republiky je ve středu 28. února 2018 od 17:00 hodin Slavnostní koncert u příležitosti 100. výročí vzniku republiky a konce 1. světové války ve Vrchlického divadle v Lounech.

Na koncertě se představí žáci hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru. O slavnostní zahájení se postará soubor bicích nástrojů Superkus pod vedením Jiřího Soukupa. Mažoretky Lenky Havlištové bude zastupovat v divadle soubor Arielky. Zatančí také Marie Smetanová, úspěšná reprezentantka školy na mezinárodních soutěžích.

Na pódiu se vystřídají hráči na zobcové flétny, akordeon, trubku a klavír. Zpívat budou Agáta Macasová, Kateřina Kotorová, Eliška Drbohlavová, Jaroslav Parma a pěvecký sbor Carmen vedený Renatou  Friedlovou a Kateřinou Štolovou.

Program koncertu je zaměřen především na lidové písně, které měli v oblibě v rodině T. G. Masaryka a některé z nich žáci školy s velkým úspěchem zpívali již v Indii, Chile, Bruselu, Rotterdamu Moskvě a Petrohradu.

Program i jména účinkujících žáků jsou příslibem opravdu slavnostního koncertu. Všichni jste srdečně zváni.                                                                   J. Riedlová

9.11.2017

19.2.2018

Koncertní turné Rusko

1.2.2018

V ZUŠ Louny proběhla školní kola soutěže MŠMT

Ve dnech 19. 1. a 22. 1. 2018 proběhla v ZUŠ Louny školní kola soutěže ZUŠ pořádané MŠMT. Po tříletém cyklu opět soutěžili žáci tanečního oboru, žáci ve hře na bicí a dechové nástroje a žáci v sólovém a komorním zpěvu. Celkem v těchto oborech soutěžilo 54 žáků školy rozdělených od 0. do XI. kategorie. Výkony žáků hodnotila porota složená z učitelů jednotlivých oborů a zaměření a vedení školy.

Ze školního kola tanečního oboru do okresního kola soutěže postoupila jediná soutěžící, Smetanová Marie  ze třídy Lenky Havlištové.

Ve hře na bicí nástroje získali 1. místa s postupem do okresního kola tito žáci: Studený Šimon, Postlová Barbora, Štola Adam a soubor Superkus. Na druhém místě se umístil Buchl Jakub. Všichni tito žáci jsou ze třídy pana učitele Jiřího Soukupa.

Ve hře na dechové nástroje se do okresního kola probojovali žáci: Dostál Jan a Libus Petr, oba ze třídy pana učitele Petra Bernarda. Od pana učitele Milana Bitnera postoupili: Kučerová Natálie, Poděbradský Hynek, Jelínková Nikola, Machuldová Lenka a Becková Anna. Krásná druhá místa získali Míčková Adéla a Becková Anna/klarinet/. Pan učitel Jaromír Laksa soutěžil se dvěma žáky a oba, Mašek Zdeněk i Blehová Karolína, postoupili do okresního kola. Ze třídy pana učitele Karla Vencoura vybrala porota do okresního kola tyto soutěžící: Pelcovou Štěpánku, Pavlátkovou Anežku, Witošovou Elišku, Ferzika Jaroslava, Poděbradského Hynka, Zahradníčka Mikuláše, Hluštíka Josefa a Antonína, Vedrala Karla a Mundoka Pavla. Dále se do okresního kola  ještě dostali žáci ze třídy Jana Krtičky: Suk Matěj a Hrušková Natálie.

V sólovém a komorním zpěvu udělila porota 1. místo s postupem do okresního kola těmto soutěžícím. Laksové Barboře, Bilákové Anneli, Doubravové Elišce, Parmovi  Jaroslavovi, Drbohlavové Elišce a komornímu duu Parma Jaroslav, Drbohlavová Eliška. Hezká první místa bez postupu získali Drápalová Kateřina, Immrová Veronika, Buricová Nina a Parkmanová Leona. Všichni výše uvedení zpěváci jsou ze třídy paní učitelky Marcely Brýdové. Od paní učitelky Renaty Friedlové postoupily do okresního kola Hájková Tereza, Suková Adina, Hájková Kamila, Parýzková Markéta, Macasová Agáta, a Tichá Barbora. Žákyni ze stejné třídy Gregorové Karolíně bylo uděleno hezké 1. místo bez postupu.

Žákyním paní učitelky Veroniky Studené Boudové Janě, Kabelové Tereze, Kotorové Kateřině a Říhové Lucii přiřkla porota 1. místa s postupem do okresního kola. Ze třídy paní učitelky Kateřiny Štolové postoupili Klinecký Bertin, Ferziková Anna a Blahoutová Tereza.

Okresní kolo soutěže MŠMT žáků tanečního oboru se bude konat 14. března v Městském divadle v Žatci. Okresní kolo soutěže  ve hře na bicí a dechové nástroje a v sólovém a komorním zpěvu se bude konat 27. února v ZUŠ Louny.

Všem soutěžícím žákům školy blahopřejeme, udělali se svými učiteli velký kus poctivé práce a postupujícím přejeme, aby se jim v dalších kolech soutěže MŠMT dařilo nejméně tak jako v kole školním.

Zdeněk Patrovský, zástupce ředitelky

14.12.2017

Zveme Vás

29.6.2017

Prázdninový happening

Po celém dlouhém školním roce  jsou tady konečně prázdniny.  Základní umělecká škola Louny se s tímto školním rokem rozloučila Prázdninovým Happeningem, který se konal v úterý 27. června 2017. Tradičně se tato akce koná na zahradě školy.  Letos poprvé kvůli dešti musela být přesunuta do sálu školy. Pro všechny přítomné děti byly připraveny tvůrčí dílny v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru. Výsledky svého tvůrčího nasazení pak děti předvedly přítomnému publiku, které je odměnilo zaslouženým potleskem.    

 „Všem přejeme krásné prázdniny a těšíme se na shledání v září“.

                                                                                        Jindřiška Riedlová

7.6.2017

Projektových dnů se zúčastnilo 300 dětí

Základní umělecká škola Louny pozvala jako každý rok děti z mateřských škol a žáky 1. a 2. tříd základních škol k sobě, aby jim představila svou výuku. Ve dnech 6.  a 7. června připravila Projektové dny. ZUŠ navštívilo celkem  300 dětí ze ZŠ Školní Louny, speciální ZŠ a MŠ, a dále z MŠ Fügnerova, MŠ Šafaříkova a z MŠ Mateřinka.

Náplň programu se skládala z krátkého koncertu, který si pro návštěvníky připravil hudební obor. V něm se představili nejmladší žáci školy ve hře na klavír, housle, kytaru, trubku, akordeon, bicí nástroje a také  v sólovém zpěvu. Po koncertě se děti rozdělily do několika skupin a pracovaly v dílnách všech čtyř oborů školy - v taneční, hudební, výtvarné a literárně dramatické.

Děti  tak strávily ve škole téměř celé dopoledne a těm, kterým se v základní umělecké škole líbilo, jistě přijdou k zápisu, který se koná v pátek 16. června od 14:00 do 18:00 hodin.                                                   Jindřiška Riedlová

27.6.2017

PŘIJĎTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI ROZLOUČIT SE ŠKOLNÍM ROKEM!

5.12.2017

Lounský Advent 2017

 

 

Také Základní umělecká škola Louny se zapojila do programu Lounského Adventu 2017 organizovaného městem. V neděli 3. 12. 2017 měla  na Mírovém náměstí v Lounech svůj stánek, kde představila výrobky svých žáků a v programu na hlavním pódiu účinkovala hudební skupina Morgan pod vedením Josefa Gunára.

  J. Riedlová

31.5.2017

ZUŠ OPEN 2017 v Lounech

Základní umělecká škola Louny se 30. května 2017 zapojila do celostátního projektu základních uměleckých škol ZUŠ OPEN dvěma akcemi.

Na Zeleném náměstí v Lounech  se 30. května 2017 od 16:00 hodin  konal happening s názvem „Zelená jedeme“, kde se představily soubory ZUŠ Louny. Odpoledne zahájil soubor Superkus Jiřího Soukupa a dále pak své pochodové defilé předvedly soubory mažoretek  pod vedením Lenky Havlištové za hudebního doprovodu Dechového orchestru ZUŠ Louny vedeného Jaromírem Laksou. Počasí opravdu přálo, slunce vydatně svítilo, takže pot kapal nejen z účinkujících, ale i z diváků.

Vize celého projektu: „Abychom mohli upevnit, zviditelnit a podpořit základní umělecké školy v České republice, musíme pracovat společně.“

 „Mládí z filharmoniky“ je název koncertu, kde společně hráli  nejlepší žáci ZUŠ Ústeckého kraje, Konzervatoře Teplice  a Severočeské filharmonie Teplice. Ze ZUŠ Louny v Teplicích na koncertě hrál Karel Vedral se svým učitelem Karlem Vencourem.

                                                                                               Jindřiška Riedlová

 

 

29.5.2017

16.5.2017

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby se ZUŠ Louny

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby má za úkol obohatit českou republiku o kulturní akce a pomoc s propagací akcí. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění. Oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech a v obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v různých regionech a místech daného státu, během něhož se mohou nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce kulturní domy, spolky prospěšné pro společnost, divadla, základní umělecké školy a další občanské iniciativy představit široké veřejnosti.
Základní umělecká škola Louny se do tohoto projektu pravidelně zapojuje, v letošním roce uspořádá v tomto týdnu hned pět akcí, a to  ve dnech 20., 21.,  24.  25. a 27. května 2017.
Součástí projektu Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby jsou koncerty Základní umělecké školy Louny:

20. května 2017 od 16:00 hodinSlavné scénky z českých oper“  na zámku Jezeří.  Dětský pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové představí posluchačům slavné scény z oper Prodaná nevěsta, Jakobín a Rusalka.  Spolupracovat se sborem Carmen bude pěvecký sbor Harmonie pod vedením Jiřího Kurky a Triem Cum amore (K. Štolová, M. Podaná a M. Sochr ).

21. května  od 16:00 hodin pořádá ZUŠ Louny ještě jednou koncert„Slavné scénky z českých oper“, ale na Statku Smolnice č. p. 4.

24. května  od 16:30 hod. se koná Absolventský koncert Elišky Drbohlavové a Lubomíra Musila v sále ZUŠ Louny. Eliška je žákyní Jitky Sedláčkové a Luboš Zdeňka Patrovského. Jako host bude vystupovat Kapela The Kangaroos.

25. května od 16:30 hod. se koná Absolventský koncert  žáků ze třídy Ivany Derflerové, Josefa Gunára, Zdeňka Patrovského a Karla Vencoura. 

27. května 2017 pořádá literárně dramatický obor Základní umělecké školy Louny Lounské dividlo ve Vrchlického divadle.  Jedná se o celodenní nesoutěžní studentskou přehlídku divadelních souborů s rozborovými semináři a vzájemnými setkáními pořádanou již od roku 2012. V divadle vystoupí soubory z Loun, Litvínova, Litoměřic a z Prahy. Projekt podpořila Nadace Život umělce.

Z těchto plánovaných akcí si jistě vybere i náročný divák.

Josef Gunár, ml.

7.12.2017

Krásný adventní koncert se konal v Podbořanech

Ve středu, 6. prosince uspořádala Základní umělecká škola Podbořany Adventní koncert žáků a učitelů ZUŠ Podbořany, ZUŠ Louny a členů Severočeské filharmonie v kostele sv. Petra a Pavla v Podbořanech.

Byl to krásný koncert, kde hráli a zpívali spolu s dospělými nejlepší žáci obou škol. Diváci slyšeli skladby například Antonína Dvořáka, G. F. Händela, W. A. Mozarta a J. S. Bacha. Vyvrcholením celého koncertu byla skladba Cantate Domino od J. Althouse, kterou zazpíval pěvecký sbor Carmen Základní umělecké školy Louny za doprovodu instrumentalistů  SČF Severočeské filharmonie.

Koncert se konal pod záštitou pana starosty města Podbořany Mgr. Bc. Radka Reindla.

Lounští hosté byli velice mile přijati a na faře se o ně také skvěle postarali.

Již nyní se těšíme na příští koncert, kdy Základní umělecká škola Louny pozve hosty ze ZUŠ Podbořany zase účinkovat do Loun.

„Děkujeme podbořanským za skvělý zážitek“.                                 

J. Riedlová

22.5.2017

Jarní koncert věnovaný T. G. Masarykovi

Základní umělecká škola Louny ve spolupráci se spolkem Stopy, z.s. uspořádala 18. května 2017 ve Vrchlického divadle v Lounech Jarní koncert, věnovaný  Tomáši G. Masarykovi.

Byl to již druhý koncert z celého cyklu koncertů, který byl podpořen Ústeckým krajem, Nadací Život umělce a Městem Louny.

Koncert zahájili zpěvem nejmladší žáci školy  z Kolečka předškoláků pod vedením Evy Kleinové.  Sólovou hrou se představili: Jan Libus, Adam Jílek , Eliška Drbohlavová a Adam Štola (klavír), Nikola Jelínková (příčná flétna), Pavel Mundok (tuba B), Karolína Blehová (trubka B) a zazpívaly Tereza Blahoutová a Eliška Drbohlavová. Literárně-dramatický obor reprezentoval soubor Reflektor a žáci historického šermu. Na závěr účinkovali  The Kangaroos a pěvecké sbory Notičky a Carmen.

Koncert byl důstojným uctěním památky našeho prvního Československého prezidenta u příležitosti 80. výročí jeho úmrtí.                    Jindřiška Riedlová

4.5.2017

Jarní koncert ZUŠ Louny věnovaný T. G. Masarykovi

Základní umělecká škola Louny ve spolupráci se spolkem Stopy, z.s. pořádá 18. května 2017 od 17:00 hodin  ve Vrchlického divadle v Lounech Jarní koncert, věnovaný prvnímu československému prezidentovi  Tomáši G. Masarykovi. Na koncertě se představí nejmladší žáci školy  z Kolečka předškoláků, dále žáci hudebního a literárně dramatického oboru.  Nebude chybět pěvecký sbor Notičky, ani šermíři. Společně uctíme památku našeho prvního československého prezidenta u příležitosti 80. výročí jeho úmrtí.  Koncert je v pořadí již druhým z celého cyklu koncertů, který byl podpořen Ústeckým krajem, Nadací Život umělce a Městem Louny.

Josef Gunár, ml.

27.4.2017

Vyhlašujeme termíny zápisu do naší školy. Pozor !!! Letos s přijímacími zkouškami !!! Není však nutné se přijímacích zkoušek obávat :-). Jde pouze o prověření základních předpokladů uchazeče. Čtěte podrobné informace na plakátku. 19. a 20.května 2017 a dále pak 16.června 2017. Těšíme se na Vás a na Vaše ratolesti.

9.10.2017

Základní umělecká škola Louny spolu se spolkem Stopy, z.s. připravila v měsíci říjnu dva Slavnostní koncerty na počest Tomáše G. Masaryka, kterými chce uctít památku prvního prezidenta Československé republiky u příležitosti 80. výročí od jeho úmrtí.

První koncert se konal ve čtvrtek 5. října 2017 v chrámu sv. Mikuláše v Lounech. Vedle žáků a učitelů ZUŠ Louny účinkovali také hosté ze ZUŠ Podbořany a muzikanti ze Severočeské filharmonie. Zcela zaplněný kostel tleskal úžasným výkonům účinkujících.

Druhý koncert se bude konat  ve čtvrtek 12. října 2017 od 16:30 hodin v kostele CČSH v Lounech. Na koncertě zazní především lidové písně, které se zpívaly v rodině Jana Masaryka a které upravil a vydal otec Daniela Dobiáše. Spolu s Danielem Dobiášem bude účinkovat pěvecký sbor Carmen pod vedením Renaty Friedlové a Kateřiny Štolové.

Oba koncerty jsou součástí celého projektu, který podpořili Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Město Louny.   Jindřiška Riedlová

29.4.2017

Koncertem pořadatelé připomněli osobnost T. G. Masaryka


Spolek Stopy, z.s. za pomoci Základní umělecké školy Louny připravil v pátek 28. dubna od 17:00 hodin v chrámu sv. Mikuláše Autorský koncert Vlasty Bachtíkové na počest T. G. Masaryka.

Koncertem organizátoři uctili památku úmrtí prvního prezidenta Československé republiky T.G. Masaryka u příležitosti 80. výročí od jeho úmrtí.

Ze Základní umělecké školy Varnsdorf přijely dvě žákyně  Štěpánka Křížová a Nikol Neubauerová. Obě hrály na housle  za doprovodu   Evy Navrátilové skladby Vlasty Bachtíkové - Ukolébavku pro Natálku, Tanec na hradě Lemberku a Hradní skřítek z cyklu Krajem paní Zdislavy.

Dále hráli na zobcové flétny žáci Základní umělecké školy Louny pod vedením Jana Krtičky a Karla Vencoura - Matěj Suk, Natálie Hrušková, Marie Hajná, Eliška Witošová, Hynek Poděbradský  a Anežka Pavlátková od Vlasty Bachtíkové v jejich podání zazněly skladby: Svatební veselí , Rozpustilé veverky, Burleska a Tanec na plese. Žáky na klavír doprovodila Jitka Sedláčková.

Skladby Mandolino  a Tři Fresky Vlasty Bachtíkové  hrál mimo jiného také kytarový soubor QUINTETTO CON MANDOLINO z Prahy. Na závěr koncertu zpíval Smíšený komorní sbor CONFOR VOXILIUM z Ústí nad Labem. Koncertem provázela žákyně literárně-dramatického oboru Oksany Kaplanové Jana Sušická.

V překrásném prostředí chrámu se špičkovými výkony účinkujících měl koncert skvělou atmosféru a byl velice důstojným připomenutím T. G. Masaryka.

Koncert je součástí celého cyklu, který podpořili Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Město Louny.  Další koncert na počest T. G. Masaryka se bude konat 18. května 2017 od 17:00 hodin ve Vrchlického divadle v Lounech.

Jindřiška Riedlová

24.4.2017

Základní umělecká škola Louny zve:

 

 • v pátek 28. dubna od 17:00 hodin do chrámu sv. Mikuláše na Autorský koncert Vlasty Bachtíkové na počest T. G. Masaryka

Cyklem koncertů spolu se spolkem Stopy, z.s. uctíme památku úmrtí prvního prezidenta Československé republiky T.G. Masaryka u příležitosti 80. výročí od jeho úmrtí. Účinkovat budou: QUINTETTO NOC MANDOLINO PRAHA, žáci a učitelé ZUŠ Louny a Confor Voxilium - smíšený komorní sbor Ústí nad Labem a Štěpánka Křížová za doprovodu Evy Navrátilové ze ZUŠ Varnsdorf. Hudební skladatelka Vlasta Bachtíková bude na koncertě přítomna. Koncert podpořili: Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Město Louny. 

 

 • v sobotu 29. dubna od 11:00 hodin  do Kulturního domu Zastávka na XI. ročník  festivalu sborového zpěvu „Hrajeme s Orffem

 Festival se koná pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje. Festival podpořili: Státní fond kultury ČR, Ústecký kraj, Nadace Život umělce  a Město Louny.

Festivalu se zúčastní 16 sborů: Sluníčko – MŠ ČSA Louny, Pastelka – ZUŠ Louny, Cvrčci – ZUŠ Postoloprty, Chorea pueri ustensis – Ústí nad Labem /mladší/, Notičky – ZUŠ B. Smetany Plzeň, Otakárek- ZŠ a MŠ Otakara Jaroše Louny, Bleška – ZUŠ Postoloprty, Notičky -  ZUŠ Louny, Blecha – ZUŠ Postoloprty, Kvítek – Louny, Chorea pueri ustensis – Ústí nad Labem /starší/, Sbor GVH – Louny, Carmen – ZUŠ Louny, Sboreček + Senior Melody, Rosička – ZUŠ Stochov a Melodico – Soběslav. V porotě usednou:  Mgr. Drahoš, Straněk, zástupce ředitele ZŠ Trmice a umělecký vedoucí Big bandu Ústí nad Labem, PhDr. Martina Zemanová Ph.D., vyučující KVU PF UJEP v Ústí nad Labem, sbormistryně Ústeckého dětského sboru UJEP, PhDr. Dana Novotná Ph.D., vyučující KVU PF UJEP v Ústí nad Labem, specializuje se na praktické využití využití Orffova instrumentáře,um. vedoucí sboru SCHOLA CANTORUM a Eva Navrátilová, učitelka ZUŠ Varnsdorf, dlouholetá vedoucí pěveckého sboru v ZUŠ Jablonné v Podještědí. Sbory budou přijíždět do Základní umělecké školy Louny již od osmi hodin ráno. Během dopoledne proběhnou zkoušky, v 11:00 hodin festival zahájí bubenické uskupení Suprkus vedené Jiřím Soukupem. Před vyhlášením výsledků  bude hrát The Blueberries  vedení Janem Stehlíkem. Ukončení festivalu proběhne okolo 18:00 hodiny. Pořadatelé věří, že účastníci stráví v Lounech příjemný den.                             J. Riedlová


   

19. 10. 2017 16:30 - 17:30

I. Žákovský koncert

sál školy

Na koncertě se představí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru školy.

29.9.2017

Pozvání na koncert do chrámu sv. Mikuláše

Slavnostní koncert na počest Tomáše G. Masaryka, kterým chtějí organizátoři  uctít památku prvního prezidenta Československé republiky u příležitosti 80. výročí od jeho úmrtí se bude konat ve čtvrtek 5. října 2017 od 17:00 hodin v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.

Koncert bude velice pestrý a jistě pro posluchače zajímavý. Účinkovat budou: Collegium ve složení: David Pospíšil - housle, člen Severočeské filharmonie, Petr Pospíšil - viola, člen Severočeské filharmonie, Martin Říhovský - kontrabas, člen orchestru Severočeského divadla, ředitel ZUŠ Podbořany. Jako sólisté zahrají: na hoboj Kirill Burdalev a Zdeňka Fantová  na elektronické klávesové nástroje, učitelka ZUŠ Podbořany, Karel Vencour – trubka, člen Severočeské filharmonie a učitel ZUŠ Louny za doprovodu Michaely Káčerkové na varhany.Ze Základní umělecké školy Louny budou zpívat Eliška Drbohlavová, Agáta Macasová, Tereza Blahoutová a Jaroslav Parma, za doprovodu Ivany Derflerové a Jitka Sedláčkové, dále vystoupí na trubku Karel Vedral a na klavír Adam Štola. Ze Základní umělecké školy Podbořany přijede na klávesy zahrát Sarah Wanglerová. Zazní skladby Antonia Vivaldiho, Bedřicha Smetany, Wolfganga Amadeuse Mozarta, Ennio Morriconeho, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela a dalších. Vyvrcholením celého koncertu bude vystoupení pěveckého sboru Carmen pod vedením Renaty Friedlové a Kateřiny Štolové za doprovodu Collegia. 

Nenechte si ujít tento jedinečný koncert, na kterém budou společně účinkovat nejlepší žáci školy s celou řadou vynikajících muzikantů. V překrásném prostředí chrámu se špičkovými výkony účinkujících  jistě bude mít koncert skvělou atmosféru a bude velice důstojným připomenutím T. G. Masaryka.

Koncert připravil spolek Stopy, z.s. spolu se Základní uměleckou školou Louny a  Základní uměleckou školou Podbořany a je součástí celého cyklu koncertů, který podpořili Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Město Louny. 

Další koncert na počest T. G. Masaryka se bude konat 12. října 2017 od 16:30 hodin v kostele CČSH v Lounech.

Jindřiška Riedlová

 

4.9.2017

Dodatečný zápis

Dodatečný zápis/přijímací zkoušky do naší školy proběhne 6. 9. 2017 od 14:00 - 17:00 u pana zástupce Patrovského.

5.9.2017

Učitelé Základní umělecké školy Louny zahájili nový školní rok sebevzděláváním, a to 31. srpna přednáškou Dr. Karla Nešpora.

S panem primářem Nešporem si učitelé vyzkoušeli celou řadu relaxačních technik, které mohou používat sami nebo i se svými žáky. Byl to příjemný a poučný začátek školního roku.

Mottem letošního školního roku ZUŠ Louny je „Nešporovo“: „Mír a světlo sobě, mír a světlo všem“.               Jindřiška Riedlová

4.3.2017

MASOPUSTNÍ VESELÍ 4. 3. 2017 SKUPICE

P R O G R A M :

V průběhu celého dne:

Stodola          od 11:00 hod. hraje Trio SAX pod vedením Zdeňka Patrovského

Maškarní rej

Prodej zabíjačkových výrobků - Roman Voříšek z restaurace u Kaiserů Lenešice

 

Hlavní budova

Tvůrčí dílny pro děti

-          Literárně-dramatická dílna pro  děti pod vedením žáků LDO ZUŠ Louny

-          Výroba masky pod vedením učitelky výtvarného oboru ZUŠ Louny Soni Racety

Malování na obličej – žáci výtvarného oboruZUŠ Louny pod vedením Soni Racety

Konzultace, rady, informace - čistírny odpadních vod - Hydroclar, s.r.o. Ing. Kovář

 – hlaste se u konferenciérky

Před malou stodolou

Ukázka výroby zabíjačkových výrobků - pod vedením Ing. Pavla Ježka

                                    Asistence: Eva Chloubová a Miroslav Plotěný

Na dvoře statku - po průvodu – zahrajeDechový orchestr ZUŠ vedený Jaromírem Laksou

 

Sraz před Statkem Pohoda

14:00 hodin               PRŮVOD MASEK

                                    doprovázen Dechovým orchestrem ZUŠ Louny pod vedením

Jaromíra Laksy

Každé dítě, které přijde do průvodu v masce, dostane balónek.

 

Průvodní slovo:  Oksana Kaplanová a žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Louny

Možnost svezení na koních.

8.2.2017


Základní umělecká škola Louny,

Poděbradova 610, příspěvková organizace

Louny 440 01,  IČO: 49 123 769

tel.:  415 672 446, e-mail:  zus@zuslouny.cz,  www.zuslouny.cz

 

 

XI. ročník festivalu HRAJEME S ORFFEM

ZUŠ Louny pořádá již  XI. ročník celostátního festivalu pěveckých sborů se zaměřením na využití Orffova instrumentáře „HRAJEME S ORFFEM“ dne 29. dubna 2017 v kulturním domě Zastávka v Lounech.

Festivalu udělil záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Festival má v Lounech již svou dlouholetou tradici, pravidelně se ho zúčastňuje 9 –23 pěveckých sborů z celé České republiky. Do Loun přijíždí přes 500 dětí a mládeže ve věku od 5 do 24 let se svým pedagogickým doprovodem a v loňském roce jsme zaznamenali také velice úspěšnou účast pěveckého sboru seniorek. Ze zahraničí se minulých ročníků zúčastnily sbory ze Slovenska a Ruska. Divadlo nebo kulturní dům, kde festivaly probíhaly, byly vždy plně obsazeny diváky. Odborná porota je minimálně pětičlenná a je složená vždy z odborníků na sborový zpěv.

V letošním ročníku (stejně jako v předešlých letech) přislíbily svou účast v porotě festivalu významné osobnosti:

 • Ing. Vlasta Holíková, zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedoucí pěveckého sboru v Bohosudově

 • Mgr. Drahoš, Straněk, zástupce ředitele ZŠ Trmice a umělecký vedoucí Big bandu Ústí nad Labem

 • Eva Navrátilová, učitelka ZUŠ České Lípa, dlouholetá vedoucí pěveckého sboru v ZUŠ Jablonné v Podještědí

 • PhDr. Martina Zemanová Ph.D, vyučující katedry výchov umění PF UJEP v Ústí nad Labem, sbormistryně Ústeckého dětského sboru UJEP

 • PhDr. Dana Novotná Ph.D, vyučující katedry výchov umění PF UJEP v Ústí nad Labem, specializuje se na praktické využití využití Orffova instrumentáře, um. vedoucí sboru SCHOLA CANTORUM

Porota oceňuje interpretaci uvedených skladeb a uděluje ocenění nejlepším sborům. Každoročně je vyhlášen vítěz festivalu. Na závěr se koná posezení vedoucích souborů s porotou, kde si vedoucí vyslechnou odborné názory a doporučení.

Z důvodu velkého zájmu o účast na festivale z řad pěveckých sborů z celé ČR jsme byli nuceni loňským ročník přesunout z původních prostor Vrchlického divadla do kulturního domu Zastávka.

Další cíle festivalu:

 1. Uchovat zavedenou tradici. Festival se koná již jedenáctým rokem.
 1. Orffův instrumentář je vhodným doplňkem především pro přípravné pěvecké sbory, avšak i pro věkově starší sbory je jeho využití velkým přínosem v rozvoji rytmizace a interpretace zvoleného repertoáru. Na festivale mohou všichni účastníci získat nové poznatky a vyměnit si své zkušenosti. Festival vede pěvecké sbory ke zvýšenému používání Orffova instrumentáře.

  Důvody pro větší využívání Orffova instrumentáře:

  • Orffova škola je základem hudební výchovy na naprosté většině území evropského kontinentu.
  • Hra na nástroj je – stejně jako zpěv – nedílnou součástí hudební výchovy každého dítěte.
  • Orffova škola pracuje jak s intonací, tak i s rytmem (v tomto případě je nástroj nezastupitelný).
  • Má velký význam pro motivaci – dítě se cítí více jako hudebník i při hře na nejjednodušší hudební nástroj než při zpěvu samotném.
  • Významní současní čeští skladatelé (Jurkovič, Eben, Hurník, a další) upravili celou řadu písní pro Orffův instrumentář.
 1. Zpěv rozvíjí hudebnost dětí ze všech hudebních činností nejvíce. Festival obrací trend poklesu zpěvnosti dětí (na což upozorňují četné výzkumy), tím je vede nenásilnou a populární formou k získání pozitivního vztahu ke zpěvu a hudbě vůbec.
 1. V sociálně problematickém prostředí Ústeckého kraje je zpěv nejpřístupnější mimoškolní uměleckou činností. Cílem festivalu je přilákat děti k smysluplné činnosti, tím dále rozvíjet jejich osobnost, estetické cítění, soužití a spolupráci v kolektivu. Děti tak poznají možnost využití svého volného času, čímž snížíme vliv rizikových faktorů (kriminalita, drogy apod.).
 1. Ohlasy účastníků, členů poroty i diváků předešlých ročníků festivalu jsou velice pozitivní. Stále se zvyšuje počet zúčastněných sborů.

Festival je určen:

 • pěveckým sborům – jejich členům – dětem i dospělým – předpokládaná účast je 500 dětí z celé ČR ve věku od 5ti let až po dospělé
 • z toho se festivalu zúčastní také 90 žáků pěveckých sborů ZUŠ Louny – sbory Pastelka, Skřivánci, Notičky, Carmen, Iluze, Sboreček ve věku 5 – 18 let
 • lounské divácké veřejnosti

 Případný oběd 85 Kč za osobu.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 10. dubna 2017. 

 

Organizace festivalu:

Festival bude probíhat  v sobotu 29. dubna 2017 v Kulturním domě Zastávka v Lounech.

Na organizaci celého festivalu se budou podílet zaměstnanci ZUŠ Louny.

 • Příjezd účastníků je naplánován na ráno 29. 4. 2017 do 8:00 do 10:30 hod. do ZUŠ Louny.
 • Od 9.00 do 10.30 hod. se budou konat prostorové zkoušky v sále kulturního domu, rozezpívání ve škole.
 • Od 11:00 hod. v Kulturním domě Zastávka bude probíhat samotný festival.
 • Oběd, který  je třeba objednat již na přihlášce a zaplatit předem, bude probíhat během festivalu od 12:00 do 14:00 hod. podle jednotlivých sborů. Cena 85,- Kč.
 • 11:00 ZAHÁJENÍ FESTIVALU:

Slavnostní fanfáry:  Superkus – komorní seskupení bubeníků ZUŠ Louny vedené Jiřím Soukupem                                                                                  

Program během přestávky: Taneční rej se skupinou The Blueberries vedenou Janem Stehlík

Závěr - slavnostní vyhodnocení a předání cen a diplomů 

Předpokládaný konec: 17:00 hod.

 

Festival má již svou tradici:

 1. Dne 4. 11. 2006 Základní umělecká škola Louny, ve spolupráci s občanským sdružením „Učitelé pro Žatec“, uspořádala první ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“. Prvního ročníku se zúčastnilo devět sborů. Vystoupil dětský pěvecký sbor ZUŠ Louny Pastelka, ženský sbor ZUŠ V. Snítila Mimoň, Bublinka ZŠ Louny, Prokopa Holého, Perlička 11. ZŠ Most, Slunečnice ZUŠ Jablonné v Podještědí, Komorní soubor Gymnázia V. Hlavatého Louny, Dětský pěvecký sbor ZUŠ F. L. Gassmanna Most, Fontána ZŠ s RVHP Maršovská, Teplice a Dětský pěvecký sbor Kvítek Louny. Celkem na jevišti v divadle zpívalo přes 180 účastníků. Součástí festivalu byl také seminář pro učitele hudební výchovy ZŠ. První ročník festivalu podpořil Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci projektu „Program podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2006“.
 2. II. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 3. 11. 2007 a přijelo 10 sborů s 216 dětmi. Hostem festivalu byl Houslový soubor Dětské filharmonie z Jekatěrinburgu (Ruská federace). Od této doby je festival organizován pouze Základní uměleckou školou Louny.
 3. III. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 8. 11. 2008, přijelo 14 sborů s 299 dětmi.
 4. IV. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 14. 11. 2009, přijelo 12 sborů s 247 dětmi.
 5. V. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 13. 11. 2010, přijelo 10 sborů s 168 dětmi. Na tomto festivale padlo rozhodnutí, že se nadále bude konat festival na jaře.
 6. VI. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 12. 5. 2012 a přijelo 10 sborů s 250 dětmi:  Pastelka ZUŠ Louny, Notičky Plzeň, DPS Da Capo České Budějovice, Notičky Louny, Českolipský dětský sbor, Rosička Stochov, Sametky Varnsdorf, Canzonetta Teplice, TWISTY VoIS Louny a Skřivánci Louny.
 7. VII. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal v sobotu 25. května 2013 ve Vrchlického divadle v Lounech, přijelo 9 sborů se 161 dětmi: Rosička Stochov, Notičky- hl. sbor Louny, Skřivánci hl. sbor Louny, Notičky – přípr. sbor Louny, Skřivánci – přípr. sbor Louny, Iluze Louny, Pastelka Louny, Blecha Postoloprty, Bleška Postoloprty. Sedmý ročník festivalu podpořil Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci projektu „Program podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2013“.
 8. VIII. ročník festivalu se konal 24. května 2014 ve Vrchlického divadle v Lounech, přijelo 15 sborů s 230 dětmi: ROSIČKA - ZUŠ Stochov společně s KAPELKOU souboru Lísteček - ZUŠ Nové Strašecí - LAUREÁT FESTIVALU,BAMBULE - ZUŠ Varnsdorf, DPS BLECHA – ZUŠ Postoloprty, DPS BLEŠKA – ZUŠ Postoloprty, DPS HANŽBURÁČEK – ZŠ A ZUŠ Libochovice,ILUZE – ZUŠ Louny, KLÁŠTERÁČEK – ZUŠ Klášterec nad Ohří, KVÍTEK - Louny, NOTIČKY přípravný sbor – ZUŠ Louny, SBOR GVH LOUNY, NOTIČKY hlavní sbor – ZUŠ Louny, PASTELKA – ZUŠ Louny, PS ZUŠ VARNSDORF, SBOREČEK – ZUŠ Louny,           SKŘIVÁNCI – ZŠ Louny, Školní a ZUŠ Louny. Festival byl podpořen v rámci projektu Ústeckým krajem.
 9. IX. ročník festivalu se konal 23. května 2015. Přihlášeno bylo celkem 15 sborů, 2 se pro nemoc omluvily. Celkem se tedy festivalu zúčastnilo 13 sborů: Notičky ZUŠ B. Smetany Plzeň – VÍTĚZ FESTIVALU v mladší kategorii, Carmen ZUŠ Louny – VÍTĚZ FESTIVALU, DPS Blecha ZUŠ Postoloprty, DPS Bleška – ZUŠ Postoloprty, Iluze – ZUŠ Louny, přípravný sbor Notičky ZUŠ Louny, Přípravný sbor ZUŠ Postoloprty, DPS Hanžburáček – ZŠ a ZUŠ Libochovice, Skřivánci ZŠ Školní a ZUŠ Louny Louny, Kvítek Louny, Sboreček ZUŠ Louny, Pastelka ZUŠ Louny,Notičky – hlavní sbor ZUŠ Louny. Festival byl podpořen v rámci projektu Ústeckým krajem.
 10. X. ročník se konal 23. dubna 2016. Přihlášeno bylo celkem 23 sborů. Dva sbory se pro nemoc omluvily, jeden nedorazil bez omluvy. Celkem se tedy zúčastnilo 20 sborů: Notičky ZUŠ B. Smetany Plzeň – VÍTĚZ FESTIVALU, Rosička Stochov – VÍTĚZ FESTIVALU, DPS Da Capo ze ZUŠ a ZŠ Bezdrevská z Českých Budějovic – VÍTĚZ FESTIVALU, Pastelka ZUŠ Louny, Sluníčko – MŠ ČSA Louny, Kamínek ZUŠ Česká Kamenice, Notičky a Křivánci – přípravný sbor ZUŠ Louny, Otakárek ZŠ kpt. O. Jaroše Louny, Bleška ZUŠ Postoloprty, Notičky a Skřivánci – hlavní sbor ZUŠ Louny, Blecha ZUŠ Postoloprt, Malé Melodico  ZUŠ Soběslav, Sboreček ZUŠ Louny, Kvítek Louny, DPS Hanžburáček, Brozanský školní sbor, Carmen ZUŠ Louny, Notičky Česká Kamenice, MELODICO ZUŠ Soběslav, Notičky Česká Kamenice, Senior Melody - MěK Louny. Festival byl podpořen v rámci projektu Ústeckým krajem. Nad festivalem převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY ÚČASTNÍKY.                                     

Ing. Jindřiška Riedlová,

ředitelka školy

» Soubory ke stažení


15.2.2017

Tadeáš Racety je první oceněný v soutěži „Vytvoř video a vyhraj!“

Základní umělecká škola Louny vypsala na začátku roku 2017 časově neomezenou soutěž pro malé i velké „Vytvoř video a vyhraj!“. Podmínkou je vytvoření propagačního videa na libovolnou akci, kterou pořádá ZUŠ Louny a která je uvedena na internetových stránkách školy v sekci „Program“. Za tři zveřejněná propagační videa si pak vítěz může vybrat jednu z navržených cen. Prvním vítězem soutěže, který získal DIPLOM a vybral si bluetooth reproduktor je žák ZUŠ Louny Tadeáš Racety.

Cenu Tadeášovi předala Jindřiška Riedlová, ředitelka školy na Koncertě vítězů školního kola, který se konal ve středu 15. února 2016 v sále školy.

Pokud by chtěl někdo další také vyhrát bluetooth reproduktor nebo například chytré pero 3v1 s USB, solární powerbanka, apod. může svá videa zasílat průběžně na adresu: zus@zuslouny.cz s názvem soutěže: „Vytvoř video a vyhraj“. Podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách školy: www.zuslouny.cz.

Gratulujeme Tadeášovi Racetymu a těšíme se na další příspěvky.

Jindřiška Riedlová

10.1.2017

Masopustní veselí se blíží

Masopustní veselí se již po čtvrté připravuje ve Skupicích u Postoloprt. Den plný dobré zábavy a jídla se bude konat v sobotu 4. března 2017 od 10:00 hodin. Připraven je kulturní program, tvůrčí dílny pro děti  a ukázka výroby zabíjačkových výroků. Ve stodole, ve které se jindy vyrábějí čistírny odpadních vod, se bude konat maškarní rej nejen pro děti, ale i pro dospělé. Hrát bude Trio SAX vedené Zdeňkem Patrovským.

Průvod plný masek, do kterého jste všichni zváni, vychází od Statku Pohoda ve Skupicích již tradičně ve 14:00 hodin  tentokrát  bude  v průvodu hrát Dechový orchestr ZUŠ Louny vedený Jaromírem Laksou. Společně projdeme obcí Skupice a vrátíme se zpět do výchozího místa.  Každé dítě, které přijde do průvodu v masce, dostane balónek. V čele průvodu půjdou, stejně jako  v předešlých letech  koně. V loňském ročníku vedlo masopustní průvod osm jezdců v maskách na koních. Toto úžasné čelo průvodu zajistila rodina Plotěných ze Skupic a rodina Kyselicova ze Stekníku. Jezdci na koních  samozřejmě nebudou chybět ani tentokrát.


Jitrnice a tlačenku budou před očima diváků na Statku Pohoda vyrábět skupičtí - Pavel Ježek za  asistence Evy Chloubové a Líby Smetkové.  Zabíjačkové výrobky - ovar, jitrnice, jelítka, klobásky a další pochoutky pak bude ještě teplé nabízet jeden z nejlepších odborníků Roman Voříšek z Restaurace U Kaiserů z Lenešic. Program bude ukončen v 17:00 hodin.  Masopustní veselé připravují: spolek Stopy, z.s., Základní umělecká škola Louny, společnost Hydroclar,s.r.o. a Osadní výbor Skupice, za podpory Ústeckého kraje a město Postoloprty.

Když se řekne Masopust, představíme si - tanec, masky,  jídlo a pití, vepřové hody –  veselí a dobrou zábavu.  Takový bude také čtvrtý ročník Masopustního veselí, který se koná v sobotu 4. března ve Skupicích u Postoloprt! Přijďte, těšíme se na Vás!“ vzkazují organizátoři.                                          Jindřiška Riedlová

28.2.2017

Okresní kolo soutěže ZUŠ je za námi

Ve středu  22. února 2017 proběhlo v ZUŠ Žatec okresní kolo soutěže ZUŠ pořádané MŠMT ve hře na housle, kytaru a klavír.

Z naší školy se soutěže zúčastnili dva houslisté, Milan Hangurbadžo a Tereza Votavová ze třídy pana učitele Josefa Gunára. Oba v 0. kategorii  získali shodně 2. cenu.

Dva kytaristé ze třídy pana učitele Jana Stehlíka, Jan Dostál /0. kategorie/ a Jakub Rybář /1. kategorie/ vybojovali  krásná 3. místa. Vzhledem k jejich věku je to velký úspěch.

Soutěžících na klavír  jelo do okresního kola celkem sedm. Adéla Petříčková /0. kategorie/ se umístila na 1. místě, Adam Jílek /VII. kategorie/ získal 2. místo a Jan Libus /III. kategorie/ vybojoval  1. místo s postupem do krajského kola. Všichni tři žáci jsou ze třídy paní učitelky Jaroslavy Sejvalové. Eva Volková ze třídy pana učitele Zdeňka Kohouta  v I. kategorii získala 2. cenu a Tereza Kabelová/V. kategorie/ ze třídy Ivany Derflerové se umístila na 3. místě. Elišku Drbohlavovou/IX. kategorie/ ocenila porota 3. místem a Adama Štolu/VI. kategorie/ 1. místem s postupem do krajského kola soutěže ZUŠ. Oba tito žáci jsou ze třídy paní učitelky Jitky Sedláčkové.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a města Louny.

Postupujícím budeme držet palce, aby i ve velké konkurenci v krajském kole uspěli a přivezli co nejlepší umístění.

Zdeněk Patrovský

27.1.2017

Ve škole se soutěžilo

Ve středu 25. ledna a ve čtvrtek 26. ledna 2017 proběhla v Základní umělecké škole Louny školní kola soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT v sólové hře na klavír, housle a na kytaru. Školních kol se zúčastnilo celkem 13 žáků (9 soutěžících na klavír, 2 houslisté a 2 hráči na kytaru)

Žáci podali pěkné výkony a byli za ně porotami patřičně odměněni.

Do okresního kola, ve hře na klavír, které se koná 22. února 2017 v ZUŠ Žatec, postoupila Eva Volková ze třídy pana učitele Zdeňka Kohouta, Jan Libus a Adam Jílek ze třídy paní učitelky Jaroslavy Sejvalové, Adam Štola ze třídy Jitky Sedláčkové, Valentýn Girga ze třídy paní učitelky Martiny Podané a Tereza Kabelová ze třídy paní učitelky Ivany Derflerové.

Krásné druhé místo získala Nela Rychtrová ze třídy paní učitelky Martiny Podané.

Věříme, že i marodi, klavíristé Adéla Petříčková za třídy paní učitelky Jaroslavy Sejvalové a Eliška Drbohlavová ze třídy paní učitelky Jitky Sedláčkové, potvrdí v náhradním termínu svůj talent a získají      i oni pěkné ocenění.

Žáci pana učitele Josefa Gunára ve hře na housle Milan Hangurbadžo a Tereza Votavová, stejně jako žák Jan Dostál ve hře na kytaru ze třídy pana učitele Jana Stehlíka postoupili též do okresního kola soutěže ZUŠ.

Další z řady nemocných Jakub Rybář ze třídy pana učitele Jana Stehlíka určitě v náhradním termínu potvrdí své kvality a dokáže ve hře na kytaru získat krásné umístění v této soutěži.

Aby soutěžící získali patřičné sebevědomí před okresním kolem soutěže, vystoupí na Koncertě vítězů školního kola soutěže ZUŠ ve středu 15. února 2017 od 16:30 hodin v koncertním sále školy. Srdečně zveme všechny naše příznivce na jistě krásný koncert.

Přejeme všem postupujícím, aby v okresním kole měli co nejméně falešných tónů a úspěšně reprezentovali  Základní uměleckou školu Louny a město.

Zdeněk Patrovský, zástupce ředitelky

2.12.2016

4. prosinec 2016 Maiselova synagoga, Praha - Josefov 18.00
Dům vrácené ozvěny
Hudebně-vzpomínkový večer na Arnošta Lustiga.
Večerem s přáteli a rodinou Arnošta Lustiga, mezi nimi i Karlem Vágnerem a Evou Lustigovou, provází Pavel Theiner. Vybrané pasáže z novely Dům vrácené ozvěny, prodchnuté autobiografckými prvky.
Čte: Tereza Pokorná
Hudební doprovod: Kapela Petry Ernyei
Autogramiáda prózy Arnošta Lustiga s Evou Lustigovou.

 

Na vzpomínkové akci v Praze 4. 12. bude prezentováno také naše nové CD „K čemu slunce, když není den“. Na dalších akcích bude pak i náš zpěvník do kterého nám paní Lustigová předala krásná slova pana Arnošta Lustiga.

 

17.10.2016

Hubertova jízda a soutěže koní ve Skupicích již po druhé

Hubertova jízda, soutěže koní, hry pro děti, hudba a zábava pro dospělé. To všechno zažijí ti, kteří přijdou v sobotu 22. října 2016 bude do Skupic u Postoloprt. 

Stěžejní akcí dne je HUBERTOVA JÍZDA, která povede okolo Skupic. Slavnostní zahájení  a stužkování proběhne v 10:00 hodin u budovy mysliveckého spolku.  V době, kdy jezdci na koních odjedou, bude v sále mysliveckého spolku probíhat KONCERT ORCHESTRŮ,  na kterém budou hrát The Blueberries Jana Stehlíka, Twisty VoIs Jitky Sedláčkové a Morgan Josefa Gunára ze Základní umělecké školy Louny. Během koncertu budou zároveň probíhat hry a dílny pro děti pod vedením učitelů a žáků Základní umělecké školy Louny.

Ve dvanáct hodin se všichni přesunou na pole u hřiště, kde bude probíhat asi do 14:00 hodin  SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ KONÍ. Že to bude pro diváky jistě zajímavá podívaná, svědčí různorodost a zajímavost připravených soutěží. Soutěžit se bude například v dostihu, v jízdě zručnosti, ve  vlaječkovém  závodě, srážení chocholů a v celé další řadě soutěží. V předešlém ročníku se soutěže zúčastnilo 20 koní a bylo se opravdu na co dívat. Organizátoři věří, že pro veliký úspěch předešlého ročníku přijede koní ještě více.       

Sraz jezdců a zápis startujících bude probíhat ve Skupicích  vedle budovy mysliveckého spolku v době od 9:00 do 10:00 hodin. Přihlášky koní s jezdcem do soutěže přijímá Líba Smetková na adrese: liba.smetkova@seznam.cz nebo tel.: 606 356 353. Spolu s přihláškou je nutné doložit zdravotní způsobilost koně potvrzenou veterinářem.

Den koní a dětí ve Skupicích pořádají: skupická chovatelka koní Líba Smetková spolu se spolkem Stopy,z.s., Základní uměleckou školou Louny a společností Hydroclar,s.r.o. za podpory  Ústeckého kraje a Města Postoloprty. Občerstvení zajišťuje Restaurace u Kaiserů Lenešice.

Přijďte se podívat, jistě si odnesete hezké zážitky.

Jindřiška Riedlová, členka sdružení

30.8.2016

Školní rok v ZUŠ Louny začíná

Prázdniny utekly jako voda a opět tady máme nový školní rok. V Základní umělecké škole Louny jsme se na jeho příchod velice pečlivě připravovali. Takže naše žáky čekají vymalované učebny, opravený sál a zahrada školy.

Velký zájem o výuku v naší škole nás opravdu velice těší, ale důsledkem toho je i to, že nejsme schopni přijmout všechny žáky, kteří vykonali talentové zkoušky a do ZUŠ Louny se přihlásili. Slibujeme však, že i s těmito dětmi počítáme, vedeme jejich přesnou evidenci a v  případě uvolnění místa je ihned přijmeme do výuky.

Bohužel nemůžeme v tomto školním roce vyučovat projekt Předkolečko předškoláků v modelu školního projektu. Dle závěrů ČŠI musíme přeřadit jeho výuku do doplňkové činnosti školy, což by bylo pro rodiče finančně neúnosné.   A protože jsme na výsledek inspekce čekali až do měsíce srpna, nebyl prostor pro řešení této situace. Jsme tedy nuceni pro tento školní rok pozastavit výuku a hledat řešení pro roky příští. Všem rodičům  a jejich dětem se omlouváme.

Jako tradičně nás v tomto roce čekají soutěže MŠMT, mnoho koncertů, festivaly atd. Z loňského školního roku pokračuje práce na projektu K čemu slunce, když není den?, jehož součástí je vydání CD a Zpěvníku s tématikou holocaustu.

Práce je před námi opravdu mnoho. Celý kolektiv zaměstnanců ZUŠ Louny přeje všem svým žákům, jejich rodičům a příznivcům školy šťastné vykročení do nového školního roku.                                                                                           Ivana Derflerová

7.7.2016

Zápis

Oznamujeme, že všechny přihlášky ke studiu v ZUŠ Louny, které byly odeslány do systému iZUŠ, byly vyřízeny k 7. červenci 2016. Všichni rodiče byli vyrozuměni emailem o přijetí svého dítěte. Rodiče zájemců o studium ve školním projektu Předkolečko předškoláků budou vyrozuměni během měsíce srpna.

Přejeme všem krásné prázdniny:-)

 

                                                                                Vedení ZUŠ Louny

6.6.2016

6.6.2016

1.7.2016

Prázdninový happening

Základní umělecká škola Louny tradičně uzavírá školní rok Prázdninovým happeningem. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. V úterý 28. června se v 16 hodin otevřela brána zahrady ZUŠ a pro žáky, jejich rodiče a i příznivce školy byla připravena spousta  skvělé  hudby a zábavy.

O dobrou hudbu se přímo na zahradě školy postarala žákovská hudební skupina The Blueberries pod vedením pana učitele Jana Stehlíka a Big band pod vedením pana učitele Milana Bitnera.

Pro všechny přítomné děti byly připraveny tvůrčí dílny v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru. Výsledky svého tvůrčího nasazení pak děti předvedly přítomnému publiku a sklidily zasloužený bouřlivý potlesk zcela zaplněné zahrady. Při tomto krásném setkání byly rovněž rozdány pamětní listy žákům Předkolečka a Kolečka předškoláků.

Děkujeme všem učitelům, kteří se podíleli na organizaci Prázdninového happeningu, který byl, jako ostatně vždy, skvělou tečkou za velice úspěšným školním rokem.

Dovolte nám, abychom vám popřáli krásné a pohodové prázdniny a se všemi našimi žáky,jejich rodiči a příznivci  Základní umělecké školy Louny se těšíme na shledání v září.

Zaměstnanci ZUŠ Louny

8.6.2016

Poselství Karla IV.

Letošní rok je nejen v českých zemích věnován 700. výročí narození významné historické osobnosti, Karlu IV.. Základní umělecká škola Louny k tomuto výročí připravila několik projektů. Největší z nich nese název Poselství Karla IV.. A jeho součástí realizace stejnojmenného CD, které bude lounské veřejnosti slavnostně představeno ve čtvrtek 16. června od 18.00 hod. ve Vrchlického divadle v Lounech.

Na CD si vyslechnete písně, které zhudebnil na středověké básně a texty hudební skladatel Daniel Dobiáš, se kterým škola navázala úzkou spolupráci již v loňském roce. Na realizaci CD spoluúčinkují, vedle žáků a učitelů ZUŠ Louny, známé tváře naší kulturní scény. Karel Heřmánek st., Karel Heřmánek ml. s manželkou Nikol, Eva Salzmannová, Táňa Fischerová a  americká herečka a zpěvačka Jessica Boone. Ve čtvrtek 16. června se můžete těšit na většinu z nich.

Poselství Karla IV. otevírá Fanfára Karla IV., které se zhostili  Kristýna Rostová a Matěj Suk, oba žáci z dechové třídy Jana Krtičky. Pastýřskou s Matkou měst ztvárnila Kateřina Ondryášová, s Petrem Novotným, komorním sborem Iluze a recitací Karla Heřmánka st.. Veselou písní Když se ozve pískot kosa vás potěší Kateřina Štolová a sbor Carmen. Karel Heřmánek ml. nazpíval písní hned několik, první z nich je Bez výhrad, Hej se mnou si hrej a O lásce začly prozpěvovat, všechny svým obsahem oslavují lásku. Ve všech písních spolu s ním zpívají sbory ZUŠ Louny Carmen, Iluze a Sboreček. Herečka Eva Slazmannová spolu s Kateřinou Ondryášovou nazpívaly duet Přiznej se dcero a herečka Táňa Fischerová ztvárnila písně Tolikrát věrný být a Ať mám radost ze života. V sólových písních se dále představí žáci ZUŠ Louny Agáta Bitnerová, Eliška Drbohlavová, Denisa Körberová, Jaroslav Parma a členky komorního sboru Iluze. Nikol Heřmánová se představí v Baladě samotinké a Renata Friedlová s Petrem Novotným nazpívali krásnou Píseň tvorstva, kterou recitací zdobí Karel Heřmánek starší.

Z našeho nového CD máme obrovskou radost. Doufáme, že si najde své posluchače a bude vám zpříjemňovat čas prožitý s hudbou. Děkujeme všem, kteří se na realizaci CD podíleli, učitelům a žákům ZUŠ Louny, hostům a v neposlední řadě za finanční podporu Ústeckému kraji a Státnímu fondu kultury ČR. Největší dík však patří Danielu Dobiášovi, autorovi hudby a Jiřímu Soukupovi, který všechny nahrávky v nahrávacím studiu ZUŠ Louny zrealizoval a zvukově zpracoval.

Těšíme se se všemi na shledání ve čtvrtek 16. června ve Vrchlického divadle v Lounech.                                                                                     Ivana Derflerová

20.6.2016

Poselství Karla IV.

Ve čtvrtek 16. června se slavnostním představením nového CD Základní umělecké školy Louny ve Vrchlického divadle uzavřel projekt Poselství Karla IV.

Jeho součástí, kromě vydání CD Poselství Karla IV., byla celá řada dalších akcí, které všechny byly věnovány 700. výročí narození této významné historické osobnosti.

Základní umělecká škola Louny připravila celou řadu tematicky zaměřených koncertů a výstav. První výstava s názvem Gotika představili žáci výtvarného oboru školy již v lednu v chrámu sv. Mikuláše v Lounech. Poslední z nich, interaktivní výstavu s názvem Sklepení Karla IV., která se těší velkému zájmu veřejnosti, představila škola v květnu a shlédnout ve sklepení ZUŠ ji můžete do konce června.

Samotné CD bylo lounské veřejnosti představeno právě 16. června, kdy ve Vrchlického divadle vystoupili žáci a učitelé ZUŠ Louny, spolu se známými herci Nikol a Karlem Heřmánkovými a hudebním skladatelem Danielem Dobiášem. Slavnostně bylo CD pokřtěno při koncertech v Budapešti a Mnichově, kam byl pozván pěvecký sbor Carmen, spolu se sólisty a Danielem Dobiášem, aby vystoupili právě s programem Poselství Karla IV.

Cédéčko je na světě, my doufáme, že se bude posluchačům líbit. Projekt končí. Děkujeme za finanční podporu Ústeckému kraji a Státnímu fondu kultury ČR.

Ivana Derflerová

26.5.2016

 

 

13.6.2016

Projektové dny

Ve dnech 7. – 9. června se v Základní umělecké škole Louny konaly tradiční Projektové dny pro děti mateřských škol a žáky 1. a 2. tříd základních škol.

Náplň programu se skládala z krátkého koncertu, který si pro návštěvníky připravil hudební obor ZUŠ Louny. V něm se představili nejmladší žáci školy ve hře na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, trubku, akordeon, bicí nástroje a také  v sólovém zpěvu. Po představení hudebního oboru se děti rozdělily do několika skupin a seznámily se s výukou v tanečním a literárně dramatickém oboru.

Výtvarný obor v letošním roce pro návštěvníky projektových dnů připravil výstavu ve sklepení školy s názvem Dětem Otce vlasti. Která je interaktivní výstavou o inspirovaná dobou Karla IV. Tato výstava je součástí projektu Poselství Karla IV., kterou finančně podpořil Ústecký kraj a Státní fond kultury ČR. Výstava je otevřena denně i pro širokou veřejnost.

Děti si svůj den v ZUŠ Louny užily a my doufáme, že jim u nás líbilo.                                                         Ivana Derflerová

27.4.2016

6.5.2016

Zápis do ZUŠ

Rok se s rokem sešel a máme tady opět zápis do Základní umělecké školy Louny.

Studovat u nás můžete ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně   dramatickém.

V hudebním oboru ZUŠ Louny nabízí studium hry na klavír, keyboard, hru na zobcovou a příčnou flétnu, housle, violoncello, kytaru, saxofon, trubku, pozoun i tubu, akordeon a bicí nástroje. Samozřejmě také sólový a sborový zpěv. Novinkou pro příští školní rok je studium populárního zpěvu. Do hudebního oboru rovněž patří studium skladby.

Taneční obor má pro vás připravenu taneční tvorbu a tanec s hůlkou. Výtvarný obor potom výtvarnou tvorbu a foto – design. Kde ve Foto-desingu se budou vaše děti zabývat fotografováním, prací ve fotografických programech na PC, 3D tiskem apod.

Literárně dramatický obor vás zve vedle studijního zaměření dramatická a literárně tvorba i do studijního zaměření, které se věnuje historickému šermu.

Tradičně veliký zájem je o projekty pro nejmenší děti. Pro děti od 3,5 let věku je připraveno Předkolečko předškoláků, které je přípravnou výukou všech čtyř oborů školy a navazující Kolečko předškoláků, které je pro děti, které půjdou za rok do základní školy.

Zápis bude probíhat od 9. do 13. května a ve druhém termínu od 6. do 10. června 2016. zájemci o studium se dostaví do budovy ZUŠ Louny, Poděbradova 610 k přijímacímu řízení k zástupci ředitelky ZUŠ Louny Zdeňkovi Patrovskému.

Těšíme se na všechny naše nové žáčky, a věříme, že se jim bude v Základní umělecké škole Louny líbit.                                                           Ivana Derflerová

22.3.2016

10. ročník Hrajeme s Orffem

Základní umělecká škola Louny uspořádá 23. dubna 2016 v KD Zastávka v Lounech již desátý ročník festivalu sborového zpěvu za použití Orffova instrumentáře. Festival je již tradičně velice silně obsazen. Zazpívat přijede např. sbor Da Capo z Českých Budějovic, pěvecký sbor ze ZUŠ Soběslavi, z Plzně přijedou Notičky, loňský vítěz festivalu v mladší kategorii, Rosička ze Stochova, vítěz festivalu pře dvěma lety  a další. Samozřejmě, že těšit se můžete i na sbory z Loun. Uslyšíme  sbory ZUŠ Louny, včetně loňského vítěze Carmen, pěvecký sbor Kvítek a Otakárek, sbor Gymnázia a také nově vzniklý sbor při Městské knihovně.

Výkony jednotlivých sborů bude posuzovat porota  složená z odborníků na sborový zpěv a využití Orffova instrumentáře. Z Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem pozváni přijali Drahoš Straněk, Martina Zemanová, Dana Novotná a členkou poroty rovněž bude sbormistryně Eva Navrátilová.

Sbory se představí s libovolným repertoárem, musí však splnit podmínku zařazení minimálně jedné písně s použitím Orffova instrumentáře.

Těší nás, že letošního jubilejního ročníku se nově zúčastní i lounské sbory, např. z mateřské školy ČSA. Program je opravdu velice pestrý. Začátek festivalu obstarají Karel Heřmánek ml. s manželkou Nicol, a program svým vystoupením také obohatí žákovská hudební skupina pod vedením pana učitele Jana Stehlíka The Blueberries, festivalem nás provede Milena Syrovátková.

Záštitu nad desátým ročníkem festivalu převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Finančně projekt podpořil Ústecký kraj.

Zveme všechny milovníky dobré hudby a sborového zpěvu v sobotu 23. dubna od 10.30 hod. do KD Zastávka , přijďte si s námi Hrát s Orffem. Ivana Derflerová

 

 

7.4.2016

ZUŠ Louny koncertuje


Pro milovníky jazzu si Big-band Základní umělecké školy Louny pod vedením pana učitele Milana Bitnera připravil na středu 13. dubna od 19.00 hod. svůj tradiční koncert. Na své si tedy přijdou všichni milovníci dobré jazzové a swingové hudby. Koncert se koná ve Vrchlického divadle.

Big-band ZUŠ Louny je už dnes poměrně zavedeným větším hudebním tělesem v lounském okrese, které letos v únoru oslavilo osmé výročí svého založení. Hrají v něm současní i bývalí žáci ZUŠ a jejich učitelé. Jeho žánrové zaměření se orientuje převážně na swingovou a jazzovou hudbu od třicátých let minulého století až po současnost v „živém“ provedení. V programu zazní skladby světových jazzových velikánů, jakými jsou například Frank Sinatra, od jehož narození loni uplynulo 100 let, Duke Ellington, Sammy Nestico, Billy Strayhorn, Charlie Parker, Joseph Zawinul, George Gershwin, Herbie Hancock, John Coltrane, Chick Corea, Jaroslav Ježek, Milan Svoboda a mnoho dalších.

Jako hosty si Big-band pozval žákovskou hudební skupinu The Bluberiess, kterou vede pan učitel Jan Stehlík. Ti se představí se svým programem složeným ze současné populární hudby.

Pro toho, kdo není naladěn na tyto hudební žánry, jsme připravili koncert klasické hudby, který se uskuteční v úterý 19. dubna od 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Lounech.

Na koncertě budou účinkovat žáci a učitelé ZUŠ Louny. Jako host zahraje Smyčcový komorní orchestr severočeských filharmoniků vedený Martinem Říhovským z Mostu. Koncert spoluorganizuje spolek Stopy, z.s.. a je součástí projektu Děti Otci vlasti, který podpořil Státní fond kultury ČR a Nadace Život umělce. Na programu najdeme díla G.P. Telemanna, J.S. Bacha, ale i W. A. Mozarta a dalších hudebních velikánů. Vedle již uvedeného tělesa uslyšíme dechové nástroje a zpěv.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a již nyní se na vás moc těšíme.                                                                                                                          Ivana Derflerová

 

 

29.4.2016

Úspěchy našich žáků

Minulý týden ve dnech 28. dubna až 1. května 2016 proběhlo  ve Františkových Lázních ústřední kolo národní soutěže základních uměleckých škol vyhlášené MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje. Ze Základní umělecké školy Louny se přes úskalí školního, okresního a krajského kola do ústředního kola probojoval  žák Lubomír Musil ze třídy Zdeňka Patrovského. Zde v těžké a početné  konkurenci  svým výkonem vybojoval pro školu a pro sebe úžasné třetí místo. Již jen účast mezi nejlepšími soutěžícími žáky z celé české republiky (bylo jich celkem 113) je obrovským úspěchem a to třetí místo je krásnou třešničkou na dortu. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města Loun a přejeme Lubošovi  další úspěchy v hudební činnosti.


V sobotu 23. dubna se V-trio Základní umělecké školy Louny zúčastnilo již sedmého ročníku soutěžní přehlídky Teplické flautohry, kterou pořádá Konzervatoř Teplice.   


V-trio  pracuje pod vedením pana učitele Karla Vencoura ve složení: flétny - Eliška Witošová, Anežka Pavlátková a klavír - Adam Štola. Představili se s programem složeným z barokních a swingových skladeb. V silně obsazené kategorii komorních uskupení se zobcovou flétnou do 13ti let obsadili krásné druhé místo.  

Teplické flautohry probíhal letos v termínu 22. – 24. dubna 2016 . Máme radost z tak velkého úspěchu našich žáků a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Malou třešničkou na dortu bylo představení se V-tria v nových kostýmech.26. dubna v Litoměřicích proběhlo krajské kolo soutěže Ars Poetica-Puškinův památník. V soutěži vystoupili žáci základních a středních škol, a to s recitaci, zpěvem a dramatickými výstupy. Celkově se soutěže zúčastnili účinkující z Žatce, Mostu, Litvínova, Chomutova a Loun. ZUŠ Louny reprezentovala s recitaci Kateřina Vernerová, která v okresním kole získala místo první a v krajském kole místo druhé s postupem do celostátního kola, které se koná 6.6. 2016 v Praze. Tímto Kateřině moc gratulujeme a těšíme se na další úspěchy!

7.4.2016

Ve čtvrtek 31. 3. se ve Vrchlického divadle konal Učitelský koncert

 

 

 

 

 

 

 

 

21.3.2016

31.3.2016

16.3.2016

V Základní umělecké škole Louny je v poslední době nahrávací studio stále v provozu. Jiří Soukup zde nahrává skladby hudebního skladatele Daniela Dobiáše. Škola připravuje vydání CD s názvem Poselství Karla IV. Žáci výtvarného oboru kreslí a malují obrázky ze kterých se budou vybírat ty nejlepší na přebal CD.

Dne 16. 3. 2016 přijeli nahrávat do ZUŠ Louny  spolu s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem Nikol Heřmánková, manželka Karla Heřmánka mladšího (oba mimo jiného hráli v televizi v seriálu Ordinace v růžové zahradě) a Eva Salzmannová z Národního divadla Praha, učitelka herectví na katedře činoherního divadla DAMU.

Pěvecký sbor Carmen představí  CD i v zahraničí. Spolu s Danielem Dobiášem  pojedou v květnu a v červnu zpívat do Mnichova a do Budapešti.  

Vydání CD  je součástí projektu Poselství Karla IV, které podpořil Státní fond kultury ČR a Ústecký kraj.

Nahrávání bicí soupravy

14.11.2022

15.2.2016

Poděkování

Děkuji všem,  kteří se podíleli na přípravě a organizaci Masopustního veselí v sobotu 13. 2. 2016 ve Skupicích.

Je prima, že jste se zapojili, vymýšleli jste a pilně pracovali. 

Koně rodiny Plotěných a Kyseliců s jejich jezdci byli úžasní!

Kostýmy na koních a jezdcích byly dokonalé!

Jitrnice, jelítka, tlačenka – jsou vynikající! 

Celý program i jeho technické zabezpečení  – bicí v průvodu, hudba, průvodní slovo,  všechny dílny pro děti  a fotodokumentace – byl skvělý!

V zasedací místnosti Hydroclaru je po akci vyluxovaný koberec tak, jak snad ještě nikdy nebyl. 

Zaměstnanci Hydroclaru a ZUŠky strávili hodně času přípravou i úklidem. 

Děkuji také všem účastníkům, kteří na akci přišli.

                DĚKUJI. Jindra Riedlová

» Soubory ke stažení

 • 1 (33)(soubor JPG, velikost 647 kB, rozměry 1200*801)
 • 1 (30)(soubor JPG, velikost 617 kB, rozměry 1200*801)

13.2.2016

Pozvání na Masopustní veselí

8.2.2016

Pozvání na Masopustní veselí do Skupic

Masopustní veselí, které připravují společně Základní umělecká škola Louny, spolek Stopy, z. s.  a společnost Hydroclar,s.r.o.,  se koná již v sobotu 13. února 2016. Vše už je téměř připraveno.

Krásné kostýmy pro koně a jejich jezdce, kteří ve 14:00 hodin povedou průvod masek obcí, tentokrát  ušili   budoucí krejčí a šičky pod vedením učitelky odborného výcviku Marie Ertlové z Obchodní akademie a Střední odborné školy gen. F. Fajtla, Louny.  Za to jim patří veliký dík. Kostýmy se opravdu povedly. Hudební doprovod průvodu zajistí soubor bicích nástrojů Superkus pod vedením Jiřího Soukupa.

Brány Statku Pohoda se otevřou již  v  10:00 hodin. Připravena bude zabíjačka, zabíjačkové výrobky, kulturní program a tvůrčí dílny pro děti. Děti budou moci malovat na velkoplošný formát nebo si vyrobí masku pod vedením učitelky výtvarného oboru ZUŠ Louny Soni Racety. Během celého dne bude ve stodole pro maškarní rej  hrát Trio SAX vedené Zdeňkem Patrovským.

Jitrnice, jelita a tlačenku budou před očima diváků vyrábět hned od brzkého rána sami skupičtí vedeni Vladivojem Holochem a Pavlem Ježkem. Účastníci si budou moci zakoupit zabíjačkové výrobky - ovar, jitrnice, jelítka, klobásky, zabíjačkový guláš a další pochoutky ještě teplé od Romana Voříška z Lenešic. Program bude ukončen v 17:00 hodin. Projekt podpořil Ústecký kraj.                              Jindřiška Riedlová

20.1.2016

V ZUŠ Louny proběhlo školní kolo soutěže ZUŠ

V úterý 19. ledna 2016 proběhlo v sále Základní umělecké školy Louny školní kolo soutěže základních uměleckých škol, pořádané MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje (keyboard) a v komorní hře s převahou dechových nástrojů.V poklidné atmosféře zahráli všichni soutěžící velmi dobře a porota složená z učitelů soutěžících a vedení školy ocenila jejich výkony postupem do okresního kola, které se koná ve středu 24. února 2016 v Základní umělecké škole Žatec.

Ve hře na keyboard  postoupili žáci paní učitelky Aleny Šefčíkové: Tereza Fišerová, Rostislav Popovič, Tereza Matějková, Vítek Aulický a žák pana učitele Zdeňka Patrovského Lubomír Musil.

V komorní hře s převahou dechových nástrojů budou v okresním kole soutěže ZUŠ Louny reprezentovat Trio di Luna ze třídy Jana Krtičky, dále V-Trio Karla Vencoura a Kvartet trubek pana učitele Jaromíra Laksy.

Všem soutěžícím budeme moc držet palce a přejeme v okresní konkurenci co nejlepší umístění.

Zdeněk Patrovský

11.1.2016

Poselství Karla IV.

Ve středu 6. ledna 2016 byl v Klubovně Luna zahájen nový projekt Lucemburské Louny 2016, který bude připomínat letošní 700. výročí narození Karla IV. Stejně tak jako v projektu Husovy Louny 2015 se v tomto projektu sešly ke spolupráci organizace města a připravily celoroční bohatý program, kterým se k celorepublikovým oslavám tohoto významného výročí připojí město Louny.

První z těchto akcí tedy bylo Poselství Karla IV., se kterým do Loun přijel hudební skladatel Daniel Dobiáš a herečka Táňa Fischerová. Organizátory akce byla Základní umělecká škola Louny, která s oběma protagonisty dlouhodobě spolupracuje, městská knihovna a informační centrum. Program byl opravdu důstojným zahájením projektu. Středověké zhudebněné texty se střídaly s texty připomínajícími odkaz samotného Karla IV. Bylo čteno z jeho slavného životopisu, poselství i odkazu budoucím generacím, které jsou v kontextu dnešního evropského i celosvětového dění stále aktuální. Spolu s Danielem Dobiášem a Táňou Fischerovou vystoupil i pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny vedený sbormistryněmi Kateřinou Štolovou a Renatou Friedlovou.

Základní umělecká škola Louny v rámci tohoto projektu připravuje vydání nového CD s názvem Poselství Karla IV. , které slavnostně pokřtí ve Vrchlického divadle v pátek 16. června v 18.00 hod.

Všechny srdečně zveme na akce, které jsou v rámci tohoto projektu připraveny.

Ivana Derflerová

2.5.2022

15.12.2015

13.11.2015

Úspěšně zahájený listopad

Měsíc listopad zahájila Základní umělecká škola Louny dvěma velkými koncerty.

V pátek 6. listopadu vyvrcholil projekt Husovy Louny 2015 slavnostním koncertem ve Vrchlického divadle v Lounech, kde  bylo vysláno do života CD Mistrům Janům, které nahráli učitelé spolu s žáky ZUŠ ve spolupráci s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem a herečkou Táňou Fischerovou. Kmotry CD byli: David Tonzar, pražský biskup CČSH, Radovan Šabata, starosta města Louny a Jindřiška Riedlová, ředitelka ZUŠ Louny.  Téměř zcela zaplněné hlediště Vrchlického divadla si vyslechlo Danielem Dobiášem zhudebněné středověké texty, jejichž interpretace se ujali žáci a učitelé ZUŠ Louny, Daniel Dobiáš a Táňa Fischerová. Nahrávku realizoval Jiří Soukup, učitel ZUŠ. Finančně projekt podpořili: Státní fond kultury ČR, Ústecký kraj, a Nadace Živost umělce. Všichni, kdo se na CD  Mistrům Janům podíleli, věří, že se bude líbit a že jistě potěší hodně lidí i pod vánočním stromečkem.

Zde se můžete podívat na  Křest CD

Ukázka z CD

Druhý koncert pořádala ZUŠ Louny spolu s občanským sdružením Stopy v sobotu 7. listopadu v Chrámu sv. Mikuláše v Lounech.  Slavnostní koncert byl jedním z celého cyklu koncertů a byl věnován k 90. narozeninám hudebního skladatele Zdeňka Šestáka, rodáka z nedalekých Cítolib.  Skladby Zdeňka Šestáka společně zazpívaly dětské pěvecké sbory Carmen ZUŠ Louny pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové a Kvítek vedený Lenkou Petržilkovou.  Na koncertě dále zazněly skladby současných autorů, které přednesli: pěvecký sbor Kvítek pod vedením Lenky Petržilkové, Lounský chrámový sbor při sv. Mikuláši pod vedením Petra Bernarda a flétnové trio pod vedením Marie Vencourové. Kromě oslavence si krásný program sobotního koncertu vyslechlo publikum, které zcela zaplnilo Chrám sv. Mikuláše. Chrám byl vyzdoben výtvarnými pracemi žáků výtvarného oboru ZUŠ Louny se společným  názvem „Květiny k narozeninám“. Na konci oslavenec Zdeněk Šesták nadšeně poděkoval všem organizátorům i účinkujícím. Chrám byl vyzdoben výtvarnými pracemi žáků výtvarného oboru ZUŠ Louny se společným  názvem „Květiny k narozeninám“.

Zde se můžete podívat na Slavnostní koncert

Projekt podpořili: Město Louny, Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Státní fondu kultury ČR.

8.12.2015

Během adventu je ZUŠ Louny hodně vidět

Foto - Rozsvícení vánočního stromu v Lounech.

Žáci ZUŠ Louny účinkují v kulturním programu, malovali Betlém a každou neděli je stánek ZUŠ na náměstí v Lounech.

23.10.2015

2.7.2015
24. 10. 2015 10:00 - 17:00

Den koní a dětí - HUBERTOVA JÍZDA

Statek Pohoda Skupice

PROGRAM:

10:00 hodin                Zahájení a stužkování – před Statkem Pohoda

                                   Fanfáry lesních rohů Jaromíra Laksy

10:30 hodin                 HUBERTOVA JÍZDA - okolo Skupic

                                  Sraz jezdců a zápis startujících bude probíhat

                                  v době od 9:00 do 10:00 hodin

Přihlášky jezdců prosíme předem na adresu: liba.smetkova@seznam.cz nebo tel.: 606 356 353

Spolu s přihláškou, prosím, doložte zdravotní způsobilost koně potvrzenou veterinářem.

 

10:30 – 12:00 hodin        doprovodný program - Statek Pohoda

                                           – dílny pro děti 

                                           - společné vystoupení účastníků dílen

                                           - vystoupení Senior klubu Louny „Pomoc bližnímu“

 

                                    KONCERT ORCHESTRŮ

 - TheBluberries Jana Stehlíka

- Twisty VoIs Jitky Sedláčkové

- Společné zpívání účastníků dílen

 

12:00 – 14:00  hodin  SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ -  pole u hřiště

 

Informace na: www.stopy-zs.cz

Občerstvení zajištuje Restaurace u Kaiserů Lenešice

Projekt podpořil Ústecký kraj a město Louny          

5.1.2022

29.9.2015

Práce na CD v Základní umělecké škole Louny vrcholí.  Jiří Soukup nahrává poslední skladby. Do konce září bude CD hotové, aby se mohlo předat do výroby. V pátek 25. září 2015 přivezl Daniel Dobiáš do ZUŠ Louny vzácného hosta - jednatelku, herečku a zpěvačku divadelní společnosti Prague Shakespeare Company,  kterou můžeme vidět na prknech Divadla Kolowrat v Praze.

Jessica nazpívala pro CD Mistrům Janům jednu píseň ve svém rodném jazyce.

Veřejnosti bude CD představeno  6. listopadu 2015 na koncertě ve Vrchlického divadle v Lounech. Na tomto koncertě bude vedle žáků a učitelů ZUŠ Louny zpívat také Táňa Fišerová a Daniel Dobiáš, ale Jessica Boone bohužel ne, protože v té době bude doma – v Americe.

Jindřiška Riedlová

 

18.1.2017

28.8.2015

V ZUŠ Louny se pracuje i o prázdninách

Posledního června učitelé rozdají vysvědčení, rozloučí se se svými žáky a budovy školy na dva měsíce utichnou. To je představa řady lidí o tom, jak probíhají prázdniny ve školách. Skutečnost je však zcela jiná. Většinou ihned po rozdání vysvědčení se ve školách rozbíhá maratón technických oprav, malování, spousty administrativy, která souvisí s právě končícím školním rokem a i s tím, který bude v září začínat.

V Základní umělecké škole Louny však pracují přes prázdniny i učitelé. Místo zasloužené dovolené jezdí se svými žáky na hudební tábory nebo vystupují na různých prázdninových akcích. Letošní prázdniny byly jiné v tom, že v ZUŠ Louny se nahrávalo CD Mistrům Janům.

CD Mistrům Janům vzniká v rámci projektu Husovy Louny 2015 a je věnováno 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. ZUŠ Louny oslovila ke spolupráci hudebního skladatele Daniela Dobiáše, který pro toto CD připravil hudbu i texty. Na realizaci samotné nahrávky se podílí žáci a učitelé ZUŠ Louny a také herečka Táňa Fischerová. Obsahem CD budou krásné melodie zhudebněných středověkých textů. Všechnu realizaci nahrávek a jejich zpracování, jako vždy skvěle, obstaral učitel školy Jiří Soukup v nahrávacím studiu ZUŠ Louny.

Své nové CD Základní umělecká škola Louny představí veřejnosti v pátek 6. listopadu od 18 hod. ve Vrchlického divadle koncertem Mistrům Janům. Do života CD vyšle pražský biskup CČSH David Tonzar.  Projekt podpořil Ústecký kraj.

Ivana Derflerová

2.7.2015

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

24.8.2021

23.6.2015

My se prázdnin nebojíme

Tento pravdivý název nese letošní Happening Základní umělecké školy Louny. Happeningem na zahradě školy již tradičně zakončuje školní rok ZUŠ Louny. A tak vás zveme v pátek 26. června od 16.00 oslavit s námi konec školního roku. Pro děti je připravena výtvarná, literárně dramatická, hudební a taneční dílna. Hrát budou orchestry školy The Blueberries, Morgan a Big band. Nejmenší žáci z Kolečka a Předkolečka předškoláků obdrží své závěrečné pamětní listy. V 16.30 hod. budou vylosováni výherci o ceny z řad účastníků festivalu Okouzleni klavírem a jeho doprovodného programu Husovy Louny, kteří odevzdali do ZUŠ vyplněné soutěžní kartičky.

Srdečně zveme všechny rodiče, žáky, přátele a příznivce Základní umělecké školy Louny, aby s námi přišli prožít závěr školního roku. Přejeme všem krásné prázdniny.

   Ivana Derflerová

23.6.2015

Ve Skupicích slavili Dne otců

V sobotu 20. června 2015 na Statku Pohoda ve Skupicích probíhala Oslava Den otců.  Aktivity, kterých se všichni návštěvníci mohli zúčastnit, byly zaměřeny především pro muže a jejich děti.

Hned při příjezdu na náves návštěvníky vítala výstava historických i nových traktorů, kterou připravila firma  Agrima Žatec a skupičtí obyvatelé – Jiří Průcha, Josef Prokš a další.  

Přímo na dvoře Statku Pohoda lidé obdivovali historické frézy Jiřího Soukupa s celou řadou příslušenství. Jiří Soukup poutavě a s láskou vyprávěl o svých krásně renovovaných strojích a odpoledne také návštěvníky vozil. Za statkem Pohoda měli svou výstavu modeláři z DDM Postoloprty.

V hlavní budově statku dominovala výstava loveckých zbraní a trofejí Pavla Ježka a Vladivoje Holocha.

Krásnou keramickou Skupickou medaili získali všichni, kteří spolu s dětmi společně prošli alespoň osmi dílnami z dvanácti možných.  Do přípravy dílen a soutěží se zapojila Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla z Loun. Je to odborná škola, která vznikla postupným slučováním tří škol se širokou nabídkou studijních a učebních oborů. Otcové, ale někdy i maminky spolu se svými dětmi, si pod odborným vedením vyráběli ptáčka z plechu nebo šili srdíčko, vyzkoušeli si řezání ytongu nebo řezání a svařování plastových trubek. S Dagmar Bartošovou si mohli odrátkovat kamínek a ti šikovnější i třeba lahev.

Další střední školou, která ve Skupicích připravila dílny pro děti a jejich otce byla Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská z Kamenického Šenova, se kterou mohli návštěvníci rýt do skla na ryteckém stroji nebo si vyzkoušet lepení sklíček.

Ze Statku Pohoda, kde návštěvníci viděli také ukázku výroby čistíren společnosti Hydroclar, s.r.o., se účastníci mohli vydat na krátkou procházku k řece Ohři, kde ve vojenském bunkru z 2. Světové války Lukáš Božovský vystavil válečné předměty a dokumenty. U bunkru si návštěvníci také mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na cíl. Na statku nechyběla ani zvířata, členové ZO Lenešice předvedli ukázku výcviku psů.
Překvapením byla jízda obrněným transportérem, který vozil zájemce  k bunkru a zpět.  Pro dobrou zábavu hrály orchestry Základní umělecké školy Louny - Twisty Vois, The Bluberries a Morgan, také žáci historického šermu předvedli své umění.  Nechybělo dobré jídlo a pití. Klobásy, které si mohli sami účastníci opéct na ohýnku, ale i další dobroty zajistila Restaurace u Kaiserů z Lenešic.  Otcové si mohli vybrat pivo ze dvou pivovarů - Lounský žejdlík, s.r.o. a  Pivo ZLoun, s.r.o.

Akci připravilo občanského sdružení  Stopy, o.s. spolu se Základní uměleckou školou Louny a společností Hydroclar, s.r.o. a finančně ji podpořil Ústecký kraj a město Louny.    

Jindřiška Riedlová

13.5.2015

Zveme Vás

19.6.2015

Slavnostní předávání absolventských listů a diplomůVe čtvrtek 18. června se od 16.00 hodin uskutečnilo ve Velké zasedací síni radnice předávání absolventských listů a diplomů žákům Základní umělecké školy Louny. Slavnostního úvodu se ujal Žesťový X-tet pod vedením pana učitele Jaromíra Laksy. Žáky, učitele a rodiče přivítal v historických prostorách radnice místostarosta města Mgr. Jan Čermák, který žákům poděkoval za vzornou reprezentaci školy a tak potažmo i za vzornou reprezentaci města Louny. Ředitelka školy  Ing. Jindřiška Riedlová následně předala absolventské listy žákům, kteří úspěšně ukončili první či druhý stupeň studia v ZUŠ. Následovalo předávání diplomů nejlepším žákům školy, kterým se děkovalo za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a diplomů, kterými byli oceněni žáci, kteří úspěšně pracovali v letošním školním roce a jejichž píle a výkony vysoce přesáhly běžný rámec výuky v ZUŠ. O hudební program slavnostního odpoledne se postaraly oceněné zpěvačky Denisa Körberová a Eliška Drbohlavová, své vlastní skladby představil rovněž oceněný Lubomír Musil. Závěrem ředitelka ZUŠ Louny poděkovala všem přítomným za jejich práci, rodičům za přízeň škole a popřála všem krásné prázdniny.

Ivana Derflerová

 

                                                                               

25.1.2021

Kancelář školy má omezený provoz.

Kontakt je možný elektronicky prostřednictvím e-mailové schránky zus@zuslouny.cz. Školní telefonní linka 415 672 446 je obsluhována. 

11.5.2015

Oslavte s námi Den otců

Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny malují na překližku zvířátka, která budou využita pro hod na cíl na Oslavě Dne otců ve Skupicích v sobotu 20. června 2015. Hod na cíl bude jedním z úkolů, který budou muset otcové spolu se svými dětmi absolvovat cestou ze Statku Pohoda k bunkru u řeky, aby za to získali keramickou Skupickou medaili. Další z úkolů bude například výroba ptáčka z plechu, drátkování nebo střelba ze vzduchovky a mnoho dalších.

Dělení  ytongu, řezání a svařování plastových trubek, výroba ptáčků z plechu, dárky pro své milované, to vše si budou moci vyzkoušet otcové spolu se svými děti v sobotu 20. června 2015 ve Skupicích za odborného dohledu studentů a pedagogů Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla, Louny.  Již nyní studenti ve škole připravují vše potřebné.

Další střední školou, která ve Skupicích připraví dílny pro děti a jejich otce je Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov se kterou budou moci návštěvníci pracovat se sklem.

Pro muže budou zajímavé výstavy loveckých zbraní a trofejí, výstava historických fréz a traktorů nebo vojenských atributů z II. světové války. Pro děti bude jistě lákavé malování na obličej nebo jízda na koních. Své umění představí žáci historického šermu a modeláři DDM Postoloprty. Výcvik psů předvede ZO Lenešice.  K dobré zábavě budou hrát orchestry Základní umělecké školy Louny – The Bluberries, Morgan a Twisty Vois.

                Každý otec, který přijede se svým potomkem do Skupic, absolvuje krátkou procházku, během které bude sbírat razítka do vydané kartičky, za splněné úkoly získá krásnou keramickou Skupickou medaili. Na závěr si budou moci všichni na ohýnku opéct klobásu. Organizátoři udělají vše pro to, aby Oslava Dne otců byla zajímavá pro všechny generace. Vstupné je dobrovolné. Projekt podpořil Ústecký kraj.

 

Přiloženou stránkou z ABC z roku 1959 z archivu Jiřího Soukupa  Vás zvu na Oslavu Dne otců.  Motorobot  PF 62 včetně  příslušenství a mnoho dalšího bude k vidění v sobotu 20. června 2015 na Statku Pohoda ve Skupicích od 10:00 do 17:00 hodin. Přijeďte, bude to stát za to!! Těší se na Vás Jiří Soukup a pořadatelé.

 

21.5.2015

 

 

S blížícím se koncem školního roku každoročně probíhají v Základní umělecké škole Louny Projektové dny. ZUŠ připravuje tuto akci pro děti z mateřských škol a žáky 1. – 2. tříd základních škol, jejímž cílem je přiblížit dětem všechno to, čemu se lze v základní umělecké škole naučit.

 V úvodu dne prožitého v ZUŠce se vždy malým koncertem představí nástroje, na které se  ve škole mohou děti naučit hrát. Aby nebyl zážitek pouze pasivní, zbytek dne je věnován tvůrčím dílnám. Dětem se věnují učitelé tanečního, výtvarného, hudebního a literárně dramatického oboru Základní umělecké školy Louny a učí malé návštěvníky formou hry jednoduchým základům svého oboru.

O projektové dny je vždy velký zájem. V letošním školním roce tato akce probíhá celkem šestkrát  -  od úterý 2. 6. do čtvrtka 4. 6. a přijde k nám přes 500 dětí.  Ten, komu se v základní umělecké škole líbilo, může využít Zápisu do ZUŠ, který se koná v týdnu od 8. do 12. června, a stát se žákem školy. Na všechny nové žáčky se moc těšíme.

                                                                                              Jindřiška Riedlová

25.5.2015

HUSOVY LOUNY 2015

v sobotu 6. června 2015

Akce je určena pro rodiče s dětmi a dospělé žáky ZUŠ Louny. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem o kulturu a historii v Lounech. Každý z účastníků obdrží „účastnickou kartičku", do které za návštěvu jednotlivých stanovišť obdrží razítko. Kartičku vyplněnou nejméně třemi razítky, z nichž jedno bude z návštěvy koncertu festivalu Okouzleni klavírem, odevzdá do slosování o hodnotné ceny v koncertním sále ZUŠ Louny. Všichni účastníci obdrží malý dárek.
Začátky aktivit jsou vždy v celou hodinu.

 

9:00 – 12:00 Prezentace účastníků ve foyere ZUŠ Louny
- každý účastník obdrží označení a kartičku účastníka akce.
- s vyplněnou kartičkou se účastníci dostaví zpět do ZUŠ k vyzvednutí ceny do 14:00 
- slosování proběhne v pátek 26. 6. v 16.30 hod. na zahradě ZUŠ Louny

 

1. 9:00 – 14:00 Vrchlického divadlo –

OKOUZLENI KLAVÍREM

- nesoutěžní festival klavírní hry.

 

2. 10:00 – 14:00 kavárna Vrchlického divadla –

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ WORKSHOP
- zábavná literárně dramatická dílna LDO ZUŠ
Louny pro malé i velké

 

3. 9:30 – 14:00 sál ZUŠ Louny -

HUDEBNÍ WORKSHOP

- hrají hudební skupiny ZUŠ Louny

 

4. 10:00, 12:00 – výchozí bod ZUŠ Louny –

PROCHÁZKA HUSITSKÝMI LOUNY
komentovaná procházka městem s Mgr. Vladimírem A.
Honsem, zakončena výstupem na věž Chrámu sv. Mikuláše

 

5. 10:00 – 14:00 – kostel CČSH – JAN HUS

– zajímavosti ze života a díla Jana Husa – beseda s
ThDr. Helenou Smolovou Th.D
- varhanní dílna – každý zájemce si může vyzkoušet hru na varhany

6. 10:00 – 14:00 – Městská knihovna –

„U MISTRA" – zábavná tvůrčí dílna

 

7. 10:00 – 14:00 – Oblastní muzeum -

HUSITSTVÍ – komentovaná výstava věnovaná husitství

 

Akce je podpořena Ústeckým krajem.

» Soubory ke stažení


16.9.2020

26.8.2020

25.6.2020

15.6.2020

Happening 2020

11.5.2020

21.4.2015

Žáci vystupovali pro své učitele

Oslavu Dne učitelů uspořádali ředitelé lounských škol v pondělí 20. dubna 2015  ve Vrchlického divadle v Lounech pod patronací Kulturní komise rady města Louny.

Kulturní program pro své učitele připravili žáci všech typů lounských škol – mateřské, základní, střední a základní umělecká škola.  

Program v divadle zahájil Michal Pehr, předseda kulturní komise, který poděkoval všem učitelům za jejich záslužnou práci. Jako první zazpíval pěvecký sbor Gymnázia Václava Hlavatého vedený Evou Kleinovou. Přítomné diváky pobavila pohádka, kterou krásně zahrály děti z Mateřské školy Fügnerova Louny. Závěr večera patřil orchestru Základní umělecké školy Louny Twisty VoIs vedeným Jitkou Sedláčkovou a Petrem Novotným. Spolu s orchestrem zazpíval dvě písně sbor složený z žáků všech lounských základních škol. Na jevišti společně hrálo a zpívalo přes sto účinkujících. Krásnými slovy se s přítomnými rozloučila Milena Syrovátková, která celým večerem provázela.

Program se vydařil, učitelé si svůj den právem zaslouží, je dobře, že si v Lounech tato důstojná oslava již našla své místo.

Ředitelé lounských škol spolupracují dlouhodobě. Louny město Luny je publikace, ve které jsou příspěvky žáků všech lounských základních škol a ZUŠ. Oslavy Dne učitelů, kterou ředitelé ZŠ a ZUŠ společně připravili v roce 2014, se zúčastnil i ministr školství Marcel Chládek. V březnu letošního roku společně oslavily v Kulturním domě výročí tři školy – ZŠ Přemyslovců, ZŠ Prokopa Holého a ZUŠ Louny. Následovat by měla společná výstava výtvarných prací žáků všech typů lounských škol, jejíž tradice byla zahájena již v roce 2005.     Jindřiška Riedlová                                                                                                                          

4.5.2020

20.3.2020

Škola je uzavřena veřejnosti i personálu.Pro jakékoli dotazy se obracejte na telefon 725361391 - ředitel školy. Běžná telefonní linka nefunguje. 

30.3.2015

Ukliďme Česko - Skupice 19. 4. 2015

Ve Skupicích budeme uklízet a upravovat cestu od hřiště k bunkru v neděli 19. dubna 2015 v době od 10.00 do 13:00 hodin.

Dobrovolníci budou mít k dispozici rukavice, pytle, ohýnek (dobroty na opékání s sebou) a pivo zdarma.

Info: www.uklidmecesko.cz 

Přihlášky v kanceláři školy.

11.5.2020

19.3.2015

Společenský večer

     V sobotu 21.března vyvrcholí oslavy založení Základní umělecké školy Louny, Základní školy Prokopa Holého a Základní školy Přemyslovců. Kulturní dům Zastávka se od 20.00 hod. rozezní tóny Big bandu pod vedením Milana Bitnera, vystřídá ho nově vzniklý Taneční orchestr pod vedením Jaromíra Laksy a večer uzavře hudební skupina Golf pod vedením Josefa Gunára. V průběhu večera vystoupí žákyně z taneční třídy Lenky Havlištové. Zveme všechny naše příznivce, rodiče a přátele ke společenému setkání. Vstupenky je možno zakoupit v kanceláři ZUŠ Louny nebo přímo na místě.

 

                                                               Ivana Derflerová

31.3.2020

Okouzlení klavírem

11.3.2020

10.3.2020

18.2.2015

Masopustní veselí ve Skupicích se vydařilo

Druhý ročník Masopustního veselí ve Skupicích u Postoloprt, který pořádali - občanské sdružení Stopy,o.s., Základní umělecká škola Louny a společnost Hydroclar,s.r.o. se opravdu vydařil.

 Největším lákadlem pro návštěvníky byl masopustní průvod, který vyšel ze dvora Statku Pohoda a byl opravdu velice dlouhý.   Ve 14:00 hodin byly všechny masky v čele průvodu již připraveny, na konci průvodu byli připraveni všichni, kdo masky  neměli.  Dárky všem maskám již byly rozdány a všichni netrpělivě čekali na příjezd „čela“ průvodu. Čekání ukrátil svou hrou Dechový orchestr ZUŠ Louny vedený Jaromírem Laksou.  Zhruba po 10 minutách se připravený průvod rozestoupil do stran, aby středem přijeli na bíle nazdobených koních dvě krásné víly, snad přímo královny vil a po nich nazdobený vůz s krásným kočím, který vezl velkou skupinu slaměných postav. Jakmile koně prošli celým davem do čela, tak, aby si je všichni mohli dobře prohlédnout, průvod vyrazil a za hudebního doprovodu orchestru prošel celou obcí, aby došel zpět do dvora statku odkud vyšel.  

Hojně navštívený byl také „stánek“ se zabíjačkovými výrobky. Návštěvníci si pochutnávali na ovaru, jitrnicích, polévce i guláši od Romana Voříška z restaurace u Kaiserů z Lenešic.  Mnozí nakupovali tyto zabíjačkové výrobky také domů. Ke kávě již odpoledne zcela vyprodali své koláče studenti Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Žatec, s.r.o..  Kolik dají práce a jak se jitrnice nebo tlačenka vyrábí předváděli přímo před očima diváků  sami skupičtí - Vladivoj Holoch, Pavel Ježek a Pavel Blafka.

Od 10:00 hodin během celého dne probíhal ve stodole maškarní rej, v hlavní budově pak dílny pro děti a pro dospělé  „Body and face“ - kdo měl zájem, mohl si nechat udělat zdarma od výživové poradkyně Šárky Riedlové analýzu tělesných parametrů na bioimpedančním přístroji – obsah tuku, vody a svalů v těle. Společně  s ukázkou zdravého životního stylu si mohli návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet přípravky kosmetiky fi Jafra a formou besedy získali informace, jak pečovat o svůj vzhled. V sušárně se konala výstava hraček, které ušili žáci výtvarného oboru ZUŠ Louny pod vedením Soni Racety.

Veliké poděkování patří všem, kteří s přípravou a organizací ve Skupicích pomohli, zvlášť pak osadnímu výboru Skupic a všem skupickým občanům, kteří vydatně pomohli.

Hned po skončení masopustního veselí skupičtí společně plánovali III. ročník masopustního veselí, který budou pořádat v roce 2016, ale také oslavu Dne otců. O tom, že o nápady, co připravit pro otce a jejich děti na dalším setkání, kdy Stopy vedou do Skupic, nebyla nouze, se budou moci návštěvníci sami přesvědčit 20. června 2015.  Určitě bude veselo! 

Jindřiška Riedlová

5.2.2015

Pavle Jurkoviči, děkujeme.

 

                       

 

 

 

 

Dne 4. 2. 2015 zemřel hudební skladatel Pavel Jurkovič, se kterým jsme velice rádi spolupracovali. Pro flétnové soubory vedené Janou Sečanskou napsal několik skladeb. V letech 2012 a 2014 byl předsedou poroty celostátního festivalu Hrajeme s Orffem, který naše škola každoročně pořádá. Budeme stále vzpomínat.

6.3.2020

Okresní kolo soutěže

Ve školním roce 2019/2020 byla MŠMT vyhlášena soutěž pro Základní umělecké školy ve hře na smyčcové nástroje, na kytaru a na klavír včetně komorní hry.

Ze školních kol soutěže, která proběhla v lednu 2020 z naší Základní umělecké školy v Lounech postoupila do okresního kola Pavla Betkováv hře na housle ze třídy paní učitelky Kristýny Brožové. Z kytarové třídy pana učitele Tomáše Ernsta postoupily Anna Marie Černá a Viktorie Kádnerová. Z klavírních tříd Jitky Sedláčkové, Martiny Podané a Jaroslavy Sejvalové se do okresního kola probojovali žáci a žákyně: Lukáš Havrlant s bratry Janem a Jaroslavem, Adéla Petříčková, Laura Kučerová, Anežka Pavlátková a Jan Libus.

Okresní kolo proběhlo ve čtvrtek 27.02.2020 v Základní umělecké škole v Lounech. Ze čtyř Základních uměleckých škol okresu /ZUŠ Louny, ZUŠ Žatec, ZUŠ Postoloprty, ZUŠ Podbořany/ soutěžilo celkem 48 žáků. Houslistů bylo 5, kytaristů 24 a klavíristů 19.

Ve svých věkových kategoriích a v těžké konkurenci si žáci naší školy vedli velmi dobře. Pavla Betková /housle/ získala 1. místo stejně jako Anna, Marie Černá /kytara/ Adéla Petříčková a Anežka Pavlátková /klavír/. Druhá místa získali: Jan Havrlant a Laura Kučerová /klavír/. První místa s postupem do krajského kola soutěže ZUŠ si vybojovali Viktorie Kádnerová /kytara/, Lukáš i Jaroslav Havrlantovi a Jan Libus / klavír/

Všem soutěžícím blahopřejeme a postupujícím budeme držet palce ve velice těžké konkurenci v krajských kolech soutěže ZUŠ.

Děkujeme všem soutěžícím, kteří přišli na pódium a předvedli krásné výkony. Tím, že ukázali své umění, jsou pro nás vítězi úplně všichni.

Děkujeme všem učitelům, kteří žáky připravují a také porotcům za odvedenou práci.

 

                                   Z. Patrovský, zástupce ředitele 

 

2.2.2015

Masopust se blíží

 

Masopust se blíží

Když se řekne Masopust, představíme si - tanec,  masky,  hostiny, vepřové hody, koláče, pití, prostě  veselí a dobrou zábavu.  

Takový bude již druhý ročník Masopustního veselí, který se koná v sobotu 14. února ve Skupicích u Postoloprt!

 

Masopustní průvod

Průvod plný masek, do kterého jste všichni zváni, vychází od Statku Pohoda ve Skupicích ve 14:00 hodin  za hudebního doprovodu Dechového orchestru ZUŠ Louny vedeným Jaromírem Laksou. Společně projdeme obcí Skupice a vrátíme se zpět do výchozího místa.  Každý, kdo přijde do průvodu v masce, dostane malý dárek a kdo bude chtít jít v průvodu s balónkem namaluje nebo nakreslí během dopoledne obrázek Statku Pohoda nebo Skupic  a ten pak za balónek v době od 13:30 do 13:50 hodin u pořadatelů vymění. V čele průvodu půjdou, stejně jako vloni, koně manželů Plotěných. Také koně budou v maškarním oblečení, které pro ně připravují žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny.

 

Koně v kostýmech

Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny dostali úkol, jaký ještě nikdy neměli: Vyrobit masky na koně, kteří povedou masopustní průvod ve Skupicích u Postoloprt Žáci se pod vedením paní učitelky Soni Racety dali s nadšením do práce. Nejdříve udělali návrhy, potom si vyrobili střih, který se musel na koně vyzkoušet. Nyní už podle střihu ušili dva kostýmy. Ještě jim zbývá kostýmy pomalovat a dozdobit. Práce je to hodně. Nejde pouze o jednu masku. V čele průvodu půjdou hned koně dva na kterých budou sedět stejně ozdobení jezdci a za nimi půjdou další dva koně, kteří potáhnou vůz. Samozřejmě, že i vůz bude pomalovaný. Na voze budou postavy a zvířátka vyrobené za slámy, od žáků  ZUŠ Louny, Chomutova, Postoloprt, Teplic a Libochovic,  které na společné tvůrčí dílně ve Skupicích vyrobili již na jaře loňského roku. 

 

Ukázka pravé vesnické zabíjačky

Jitrnice a tlačenku budou před očima diváků vyrábět hned od brzkého rána skupičtí obyvatelé vedení Vladivojem Holochem. Zabíjačkové výrobky - ovar, jitrnice, jelítka, klobásky a další pochoutky pak bude ještě teplé nabízet jeden z nejlepších odborníků Roman Voříšek z restaurace u Kaiserů z Lenešic. To se musí zapít točeným žateckým pivem.  Pro ty, kdo mají rádi sladké budou domácí čerstvé koláčky třeba ke kávě  nabízet studenti Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Žatec, s.r.o. .

 

Program na statku

Akce na Statku Pohoda ve Skupicích začíná  v sobotu už v 10:00 hodin. Ve stodole, ve které se jindy vyrábějí čistírny odpadních vod, se bude konat maškarní rej nejen pro děti, ale i pro dospělé,  kde bude mimo jiného k tanci i k poslechu hrát Dechový orchestr ZUŠ Louny.

V hlavní budově firmy budou probíhat tvůrčí dílny pro děti.  Děti si budou moci namalovat svůj hrníček. Každý, kdo bude chtít dostat balónek, s kterým půjde v průvodu, si může během dopoledne namalovat  obrázek Statku Pohoda nebo Skupic  a ten pak za balónek vymění. Odpoledne pak budou všechny obrázky na statku vystaveny. Kdo nepřijde v masce, může si na místě nechat nějakou masku na obličej namalovat. V loňském roce byl právě omalování na obličej veliký zájem. Nebude chybět keramický jarmark.

 

Rady ke štíhlé linii

V 11:00 a v 15:00 hodin se bude v hlavní kanceláři konat přednáška výživové poradkyně nazvaná„Po masopustním veselí zpět ke štíhlé linii" . Během celého dne budou mít zájemci možnost nechat si udělat zdarma analýzu tělesných parametrů na bioimpedančním přístroji - obsah tuku, vody a svalů v těle a určení metabolického věku. S výživovou poradkyní budou moci zájemci konzultovat i své stravovací návyky.  

 „Těšíme se na Vás!“ vzkazují organizátoři.

Tentokrát se budete jistě nejen dobře bavit, ale zažijete skutečnou vesnickou zabíjačku a dobře se najíte i napijete. První ročník  v roce 2014 byl velice úspěšný, do Skupic přijelo tisíc lidí, projekt podpořil Ústecký kraj.

Druhý ročník společně připravují - občanské sdružení Stopy,o.s., Základní umělecká škola Louny, společnost Hydroclar,s.r.o. a obyvatelé Skupic, kteří Vás srdečně zvou.

 

Jindřiška Riedlová

 

 

27.11.2019

23.1.2015

Časopis proZUŠ

V nové čísle měsíčníku se píše o naší škole - přečtěte si rozhovor s paní ředitelkou Ing. Jindřiškou Riedlovou.

» Soubory ke stažení


5.12.2019

SEDMDESÁTINY SLEČNY ZUŠKY

V úterý 26. listopadu jsme ve Vrchlického divadle rozbalovali narozeninové dárky k sedmdesátinám stále mladé Základní umělecké školy Louny. V každém dárku bylo umělecké vystoupení žáků školy, ať již současných nebo bývalých. Na jevišti divadla se střídali zpěváci, muzikanti, instrumentalisté v pestrém dvouhodinovém slavnostním programu, kterému tleskalo zcela zaplněné hlediště. V úvodu přítomné přivítal ředitel školy Petr Novotný a starosta města Pavel Janda, slavnostní zdravici si vzal na starost soubor bicích nástrojů Superkus  Jiřího Soukupa. Zatančila Jana Svobodová, mistryně Evropy,  zazpívala např. Kateřina Ondryášová, studentka teplické konzervatoře,  Jaroslav Parma, student pražské konzervatoře, zahráli Adam Štola, student Ježkovy konzervatoře,  Tomáš Borl, Petr Hnilica a Vojtěch Procházka, studenti HAMU, ale na jevišti se předvedli i ti, kterým se umění stalo koníčkem a životní láskou – Eliška Drbohlavová, Jan Budínský, Pavel Dvořák, Vláďa Heuler. Vystoupili i současní žáci školy, pěvecký sbor Carmen, divy se děly s videoprojekcí, v doprovodné kapele hrál pan ředitel, pan zástupce Jan Stehlík a Jiří Soukup, gratulovalo se a děkovalo.

Hosté oslav si také se zájmem prohlíželi fotovýstavu v divadelní kavárně, lehkou nostalgii a pousmání vyvolaly zvláště fotografie staršího data. Oslava narozenin pokračovala společenským setkáním bývalých i současných zaměstnanců a přátel.
Zaznělo mnoho slov, mnoho chvály a mnoho gratulací. Nezbývá než naplnit číše uměním, trpělivostí a leckdy dřinou a pozvednout je na počest všem, kteří stavěli, staví a snad i  stavět budou dílo jménem lounská zuška.

Milena Syrovátková, učitelka LDO

17.10.2019

11.10.2019

Jak se slaví sedmdesát

Pěkně svižně a v pochodovém tempu odstartovaly oslavy 70. narozenin Základní umělecké školy. Historie uměleckého školství v Lounech  se začala psát 17. října 1949, kdy 286 lounských dětí vstoupilo do Městského hudebního ústavu. Dnes má Základní umělecká škola v Lounech 750 žáků a většina z nich se zúčastnila slavnostního pochodu městem ve středu  9. října. Velkolepý průvod vedl Dechový orchestr pod taktovkou Jaromíra Laksy podpořený bicími nástroji pod vedením Jiřího Soukupa, mažoretky vrtěly hůlkami, klavírní oddělení se pyšnilo černobílými outfity a šerpou s klaviaturou, dramaťáci byli okostýmovaní, výtvarníci pomalovaní, balonky vesele praskaly a lidi mávali. Před radnicí přivítal průvod pan místostarosta V. A. Hons a na chodnících jej vítali usmívající se rodiče a přátelé ZUŠ.

Cíl průvodu byl před skvěle zrekonstruovaným pavilonem A na Lounském výstavišti, kde návštěvníky přivítal ředitel školy pan Petr Novotný       a čekala je hudební lahůdka. Originální zpracování rockových hitů v podání kapely Multiplayer pod vedením Jiřího Soukupa roztančilo a roztleskalo příchozí davy, kapela přidávala a není se co divit – na 50 zpěváků, 6 bubeníků, 5 kytaristů a 3 baskytaristi nenechají v klidu žádného hudebního příznivce.

Po koncertě se v pavilonu malovalo na papíry, šaty a obličeje, děti tvořily a vybarvené se vracely domů. Dokonce přes všechny prognózy zapomnělo nad Louny pršet, takže úvod oslav se maximálně vydařil. A proč úvod? Kromě několika komornějších akcí jednotlivých oddělení nás čeká ještě velký Narozeninový koncert. Poznamenejte si do kalendáře 26. listopad, kdy se ve Vrchlického divadle představí hvězdy a hvězdičky, ti, kteří svou uměleckou dráhu odstartovali právě v naší škole, nebo pro které je kumšt dodnes koníčkem, kterému se věnují.

Ostatně to se za 70 let nezměnilo, naše touha obohatit životy dětí o krásno a dát šanci rozvíjet, co je v našich dětech dobrého.

Milena Syrovátková

učitelka LDO

15.1.2015

II. Masopustní veselí

Průvod masek ve Skupicích povedou koně  v maskách

První setkání na Statku Pohoda ve Skupicích bylo Masopustní veselí a proběhlo již před rokem, v současné době připravují organizátoři druhý ročník, který se tentokrát bude konat již 14. února 2015. Jak bude Masopustní veselí, které připravují společně občanské sdružení Stopy,o.s., Základní umělecká škola Louny a společnost Hydroclar,s.r.o. probíhat? Ve stodole, ve které se jindy vyrábějí čistírny odpadních vod, se bude od 10:00 hodin konat maškarní rej nejen pro děti, ale i pro dospělé.  Kdo v masce nepřijde, může si na místě nechat nějakou masku na obličej namalovat. Nejlákavější pro návštěvníky Masopustního veselí bude jistě průvod masek, který vyjde od Statku Pohoda ve 14:00 hodin, projde obcí Skupice a vrátí se zpět do výchozího místa. V čele průvodu půjdou, stejně jako vloni, koně manželů Plotěných. Tentokrát ale budou i koně v maškarním oblečení, které pro ně připravují žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny pod vedením Soni Racety. Hudební doprovod průvodu zajistí Dechový orchestr ZUŠ Louny pod vedením Jaromíra Laksy. Každá maska, která půjde v průvodu, dostane malý dárek.

Co bude ještě ve Skupicích připraveno? Děti si budou moci namalovat svůj hrníček. Každý, kdo bude chtít dostat balónek, s kterým půjde v průvodu, namaluje nebo nakreslí obrázek Statku Pohoda nebo Skupic  a ten pak za balónek vymění. Odpoledne pak budou všechny obrázky na statku vystaveny. O kulturní program se postará,jako vždy, Základní umělecká škola Louny. Vystoupí školní orchestr Twisty VoIs, Dechový orchestr ZUŠ Louny, hudební skupina Morgan a pěvecké sbory Iluze a Sboreček.

Na oslavě masopustu nesmí chybět dobré jídlo. Zabíjačkové výrobky nebo koláče, které si budou moci návštěvních na místě koupit, budou jistě všem chutnat. Nebude chybět keramický jarmark. „Těšíme se na Vás!“ říkají organizátoři, kteří dělají vše pro to, aby byli všichni příchozí spokojeni. Stačí jen přijít s dobrou náladou.

 

Jindřiška Riedlová

23.9.2019

Soustředění tentokrát jinak!

Každoroční soustředění Carmen tentokrát proběhlo v rytmu rocku. Spolu s Carmeňáky do Poustek u Žihle odjeli i další žáci ZUŠ Louny - hráči na bicí, elektrické kytary a baskytary - spolu se svými učiteli (Jan Stehlík, Petr Novotný, Jiří Soukup). Společně jsme nacvičovali písničky, které uslyšíte 9.10. na výstavišti v Lounech. Projekt "Multiplayer" pod vedením Jiřího Soukupa, který s celým nápadem přišel, připravujeme k 70. výročí ZUŠ Louny. Zároveň jsme se učili písničky na další koncerty Carmen, třeba i na vánoční.

 

1.4.2015
13. 4. 2015 16:00 - 16:30

Vernisáž prací žáků Předkolečka předškoláků

sál školy

Nejmladší žáci školy z Předkolečka předškoláků představí své práce. Na vernisáži vystoupí flétnový soubor pod vedením Jana Krtičky Flauti di Luna a žáci Předkolečka předškoláků. Výstava v prostorách školy potrvá do 10.5.2015.

 

» Fotogalerie


24.5.2019

Noc kostelů - kostel CČSH

Celkem 26 foto · Patří ke stránce Archiv akcí

13.2.2019

Fotokniha - Školní rok 2017 - 2018

Celkem 19 foto · Patří ke stránce Archiv akcí

13.2.2019

Fotokniha - Spolupráce s Danielem Dobiášem

Celkem 35 foto · Patří ke stránce Archiv akcí

15.12.2016

Ukázka ze zpěvníku „K čemu slunce, když není den“

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Archiv akcí

13.2.2016

III. masopustní veselí

Celkem 35 foto · Patří ke stránce Archiv akcí

8.12.2015

Předkolečko předškoláků - tvoříme s rodiči

Celkem 14 foto · Patří ke stránce Archiv akcí

24.10.2015

Den dětí a koní

Celkem 15 foto · Patří ke stránce Archiv akcí

26.6.2015

Happening My se prázdnin nebojíme

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Archiv akcí

20.6.2015

Den otců ve Skupicích

Celkem 17 foto · Patří ke stránce Archiv akcí

4.6.2015

Projektové dny

Celkem 6 foto · Patří ke stránce Archiv akcí

21.3.2015

Společenský večer

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Archiv akcí

14.2.2015

II. Masopustní veselí ve Skupicích

Celkem 26 foto · Patří ke stránce Archiv akcí

26.9.2014

Slavnostní průvod městem

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Archiv akcí

16.1.2023
Vážení rodiče, zapojili jsme se do projektu Darujeme kroužky dětem České rady dětí a mládeže (ČRDM), který podporuje aktivity dětí a mládeže ve věku 3–18 let v rodinách v... [Číst více...]
6.12.2022
Pro zájemce o studium výtvarné tvorby vypisujeme dodatečné kolo talentových zkoušek na tento školní rok 2022/2023. Pro přijetí ke zkoušce je nutné mít předem vyplněnou... [Číst více...]
1.9.2022
Krásné ráno všem,tak nám ten školní rok opět začal. Nepochybuji, že už jste se ho - stejně jako my - nemohli dočkat a přeji Vám i nám, aby proběhl v co největší... [Číst více...]

Všechny aktuality...