Obory > Výtvarný obor > Výtvarná tvorba

Výtvarná tvorba

 

Kdy a kde probíhá výuka

Základní studium

Výtvarná tvorba, třída Jany Marešové:

Pondělí      13:50 - 16:05

Úterý        13:50 - 16:05

Středa      13:50 - 16:05

Čtvrtek     13:50 - 16:05, 16:20 - 18:40

 

Výtvarná tvorba, třída Soni Racety :

Pondělí     13:50 - 16:05, 16:20 - 18:35

Středa      13:50 - 16:05, 16:20 - 18:35

Pátek        13:50 - 16:05

 

Výtvarná tvorba, třída Jany Timrové:

Úterý       13:50 - 16:05

Čtvrtek    14:40 - 17:00

 

Přípravné studium

Přípravná výtvarná tvorba, třída Jany Timrové:

Úterý       16:20 - 17:50 

 

 

 

 

» Seznam vyučujících tohoto oboru  (řazeno abecedně, celkem 3)

Jana Marešová
výtvarný obor
email:maresova@zuslouny.cz
telefon:.
Soňa Racety
výtvarný obor
email:racety.sona@zuslouny.cz
telefon:.
Ing. Jana Timrová
zástupce ředitele pro nehudební obory

výtvarný obor
email:timrova@zuslouny.cz
telefon:+420 777 258 627

 

 

» Aktuality oboru

24.9.2020

VERNISÁŽ PROBĚHLA S ROUŠKAMI

V sále Základní umělecké školy Louny se ve čtvrtek 10. září 2020 konala vernisáž prací žáků výtvarného oboru pod vedením Jindřišky Riedlové na téma „JÁ“.

V obou budovách školy se  představuje třicet žáků prostřednictvím svých prací, které vytvořili v minulém školním roce.  Vernisáž na bicí nástroje zahájil Jiří Soukup se svým žákem Mikulášem Zahradníčkem. Výstava potrvá do konce října 2020.

 

Info z předešlé tiskové zprávy:

Žáci kreslili, malovali i modelovali studijní portréty nebo postavy.   Vymýšleli si svá loga nebo mandaly, pracovali s písmem, nebo vymýšleli fantazijní domy, kde by  za 1000 let mohli žít.  Práci na této výtvarné řadě nepřerušili, ani když museli zůstat doma. Tak můžete na výstavě například vidět, co mají žáci v hlavě nebo si přečíst jejich pozitivní tvrzení o sobě. Součástí výstavy tedy  jsou také domácí práce vytvořené žáky na základě zadání učitelkou během karantény doma.

 

Přílohy:  foto z vernisáže  Filip  Martinovský, žák výtvarného oboru

Jindřiška Riedlová

19.6.2020

Projektový den ve škole

O projektový den, konaný v rámci Šablon II. (spolufinancováno z Evropskou unií), tvořili žáci pod vedením Jindřišky Riedlové a Dagmar Bartošové mandaly voskovou batikou.

.

21.5.2020

11.5.2020

Výstava "JÁ"

11.5.2020

Výstava "JÁ"

 

8. 1. - 26. 2. 2020

VÝSTAVA - DO HLUBIN

sál a foyer školy

Vernisáž se koná 8.1.2020 v 16:00 na sále školy. Žáci výtvarného oboru pod vedením Jany Timrové vystavují své práce s mořskou tématikou.

1 - POBŘEŽÍ….ODRAZY NA HLADINĚ - GIOCONDA

2 – MUŠLE – KRESBA - STUDIE – TUŽKA, PASTELKA

 

3 – KORÁLOVÉ ÚTESY – MALBA – TEMPERA (AKRYL)

- HLUBOKOMOŘŠTÍ TVOROVÉ – STUDIE – TUŽKA, FIX, TUŠ, PASTELKA

5TVOROVÉ CO SE MASKUJÍAKVAREL, TUŠ

6MIKRO SVĚT – PLANKTON, BAKTERIE– STUDIETUŽKA, PASTELKA

7VIZE, PŘELUDY, BÁJNÍ TVOROVÉ – STUDIETUŽKA, PASTELKA, VOLNÁ TECHNIKA 

8 - 3d TVORBA S PAPÍREM

9 – KRESEBNÁ CVIČENÍ – PASTI, 20+2+20, OTISK PŘEDMĚTU

10 -  MALOVÁNÍ SVĚTLEM – FOTOGRAFIE

 

» Soubory ke stažení


7.12.2019

TVOŘÍME S RODIČI

Stalo se již tradicí, že do výuky výtvarného oboru Jindřišky Riedlové v Základní umělecké škole Louny přijdou spolu s žáky také rodiče. Na konci listopadu 2019 přišli do výtvarného oboru tvořit s dětmi tatínkové, maminky, babičky i sourozenci. Tentokrát je čekala procesuální kresba.  Úkol byl jednoduchý, tvořit společně a  vymyslet způsob, jek budou kreslit nebo malovat, kde  podstatný není výsledek, ale proces tvorby. Po inspirativním videu z Pedagogické fakulty v Olomouci se dali všichni do práce. Tentokrát bylo v hodinách opravdu veselo a všichni si tvorbu užili.  Způsobů tvorby, kterými přítomní žáci kreslili, bylo hodně.  Například, jeden kreslil druhému obrázek na záda a ten  to samé kreslil na papír, nebo  ten, kdo kreslil,  měl zavázané oči a druhý ho navigoval slovně, co má kreslit,  nebo jeden používal oči, druhý ruce. V aktivitách se samozřejmě střídali. Zajímavý byl také výsledek šachové partie, kterou si zahrál otec se svým synem štětcem a barvami. Velcí i malí výtvarníci se nebáli malovat prsty nebo třeba vidličkou. Cílem procesuální tvorby není práce samotná, ale zážitek z tvorby a ten skutečně autoři měli a tvorbu si užili. Výsledkem byl úsměv na tvářích autorů při odchodu domů. V následující hodině se žáci ptali: „Kdy zase pozveme rodiče?“                        

                                                                                              J. Riedlová

9.9.2019

Žáci výtvarného oboru připravují svou výstavu

Ve čtvrtek 19. září 2019 proběhla v sále Základní umělecké školy Louny vernisáž „Výstava žáků inspirovaná Egyptem“.

Žáci výtvarného oboru pod vedením Jindřišky Riedlové pracovali téměř celý loňský školní rok na výtvarné řadě nazvané „Inspirujeme se Egyptem“.

Každý žák si na konci školního roku sám provedl výběr ze souboru svých prací a celou svou kolekci si také pro výstavu připravil. Žáci se tedy samostatně rozhodli, jaké své práce veřejnosti ukážou, jak je upraví, jak je podepíší. Tak se rozvíjí nejen výtvarné schopnosti žáků, ale také je kladen důraz na rozvoj a vyrovnané sebehodnocení žáků a jejich samostatnost.

Cílem výstavy nebylo představit nejlepší práce, které ve výtvarném oboru vznikly, ale různé přístupy žáků k zadanému tématu. Své namalované, nakreslené i vymodelované práce představili všichni žáci učitelky, kteří chodili do výtvarného oboru v loňském školním roce. Diváci tak měli možnost vidět postavy kreslené technikou podle egyptského vzoru nebo vlastní barevné kompozice pyramid, studijní kresby nádob s egyptským designem, modelované nádoby z hlíny ale také malby, které žáci malovali se zavázanýma očima při poslechu egyptské hudby.

Výstava byla ve škole k vidění až do konce října.

 

                                                             Jindřiška Riedlová,

                                                                         učitelka výtvarného oboru

» Soubory ke stažení


14.5.2019

16.5.2019

PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLE


Žáci výtvarného oboru Jindřišky Riedlové ZUŠ Louny zažili projektový den ve škole, který proběhl v rámci projektu Společně dopředu, který je financován MŠMT a Evropskou unií v rámci OP VVV – Šablony II.

Učitelka připravila den společně s Dagmar Bartošovou pro dvě oddělení.

První den ve škole proběhl 16. května. 2019, druhé oddělení bude mít projektový den 14. června 2019.

Žáci  akci samostatně zdokumentovali.  

17.5.2019

GRATULACE

27.2.2019

9.1.2019

14.2.2019

Výstava v kostele CČSH

14.2.2019

TVOŘÍME S RODIČI

Rozhovor beze slov, pouze štětcem a barvami  vedli  ve dnech 10. a 11. ledna žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny ze třídy Jindřišky Riedlové spolu se svými rodiči. Rodiče byli pozvání do hodin řádné výuky výtvarného oboru. Společně děti se svými rodiči  tak mohli prožít pocit tvorby a radosti z krásného a hlavně společného výsledku.     J. Riedlová

14.1.2019

TVOŘÍME S RODIČI

Rozhovor beze slov, pouze štětcem a barvami  vedli  ve dnech 10. a 11. ledna žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny ze třídy Jindřišky Riedlové spolu se svými rodiči. Rodiče byli pozvání do hodin řádné výuky výtvarného oboru. Společně děti se svými rodiči  tak mohli prožít pocit tvorby a radosti z krásného a hlavně společného výsledku.                       

Jindřiška Riedlová

14.2.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.2019

14.2.2019

VÝUKA S ODBORNÍKY - VÝROBA VITRÁŽÍ

Žáci pod vedením Jitky a Richarda Katových vyrábějí vitráže.

14.2.2019

TANDEMOVÁ VÝUKA

 Základní umělecká škola Louny se již od září 2018 zapojila svým projektem „Společně dopředu“ do Výzvy  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  „Šablony II“. Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání tak škola během dvou let, do 31. 8. 2020,  od MŠMT získá celkem 1 448 400 Kč.

V ZUŠ Louny tedy již probíhá vzájemná spolupráce učitelů, zapojení odborníků z praxe, projektové dny, komunitně osvětové setkání, tandemová výuka a další.  Učitelé si sami rozhodli, do jaké aktivity a v jakém rozsahu se do projektu zapojí. Žáci výtvarného oboru pod vedením Jindřišky Riedlové si tak již vyzkoušeli tandemovou výuku se Soňou Racety, kdy z hlíny vymodelovali krásné, veliké hlavy nebo s Jiřím Soukupem, kdy pracovali na počítačích v programu pro tisk na 3D tiskárně. Výuka je tak daleko zajímavější a pestřejší. J. Riedlová

30.11.2018

Pestrá výuka v ZUŠ Louny

Základní umělecká škola Louny se již od září 2018 zapojila svým projektem „Společně dopředu“ do Výzvy  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  „Šablony II“.

Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání tak škola během dvou let, do 31. 8. 2020,  od MŠMT získá celkem 1 448 400 Kč.

V ZUŠ Louny tedy již probíhá vzájemná spolupráce učitelů, zapojení odborníků z praxe, projektové dny, komunitně osvětové setkání, tandemová výuka a další.  Učitelé si sami rozhodli, do jaké aktivity a v jakém rozsahu se do projektu zapojí. Žáci výtvarného oboru pod vedením Jindřišky Riedlové si tak již vyzkoušeli tandemovou výuku se Soňou Racety, kdy z hlíny vymodelovali krásné, veliké hlavy nebo s Jiřím Soukupem, kdy pracovali na počítačích v programu pro tisk na 3D tiskárně. Před Vánoci je ještě čeká práce pod vedením p.Kantové na vitrážích. Výuka je tak daleko zajímavější a pestřejší.

Jindřiška Riedlová

12.9.2018

28.8.2019

 

Ve čtvrtek 19. září 2019 v 16.00 hodin proběhne v sále Základní umělecké školy Louny vernisáž „Výstava žáků inspirovaná Egyptem“.

Žáci výtvarného oboru pod vedením Jindřišky Riedlové pracovali téměř celý loňský školní rok na výtvarné řadě nazvané „Inspirujeme se Egyptem“.

Každý žák si na konci školního roku sám provedl výběr ze souboru svých prací a celou svou kolekci si také pro výstavu připravil. Žáci se tedy samostatně rozhodli, jaké své práce veřejnosti ukážou, jak je upraví, jak je podepíší. Tak se rozvíjí nejen výtvarné schopnosti žáků, ale také je kladen důraz na rozvoj a vyrovnané sebehodnocení žáků a jejich samostatnost.

Cílem výstavy není představit nejlepší práce, které ve výtvarném oboru vznikly, ale různé přístupy žáků k zadanému tématu. Své namalované, nakreslené i vymodelované práce představí všichni žáci učitelky, kteří chodili do výtvarného oboru v loňském školním roce. Diváci tak budou mít možnost vidět postavy kreslené technikou podle egyptského vzoru nebo vlastní barevné kompozice pyramid, studijní kresby nádob s egyptským designem, modelované nádoby z hlíny ale také malby, které žáci malovali se zavázanýma očima při poslechu egyptské hudby.

Výstava bude ve škole k vidění až do konce října.

                                                             Jindřiška Riedlová,

                                                                         učitelka výtvarného oboru

22.10.2018

OD PRAVĚKU KE KUBISMU IMPRESIONISMU A SECESI

...se jmenuje výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Louny pod vedením Jindřišky Riedlové, která byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 18. října 2018 v sále školy.

V celém přízemí školy, ve foyere a v sále jsou vystaveny práce, které žáci malovali na konci školního roku a inspirovali se uměním a obrázky pravěkých zvířat a rostlin, které žáci malovali od září letošního školního roku.

Na vernisáži účinkovali žáci hudebního oboru pod vedením Renaty Zázvorkové

a Petra Bernarda. Jindřiška Riedlová pak informovala přítomnou veřejnost nejen

o způsobu tvorby v její třídě, ale předala rodičům také plán  aktivit téměř na celé první pololetí. Žáci díky tomu, že se škola zapojila do projektu „Šablony II“, budou moci mít výuku dvou učitelů zároveň. Pracovat budou  ve speciálním programu na PC pod vedením Jiřího Soukupa

a následně si vytisknou vlastní výrobek na 3D tiskárně. Při modelování hlav z hlíny bude u žáků spolu s Jindřiškou Riedlovou i Soňa Racety. Práci s odborníkem si užijí v prosinci, kdy si pod vedením Jitky Kantové vyrobí vitráže.  V lednu budou tvořit spolu se svými rodiči. Žáky tedy čeká pestrý školní rok. Výstava potrvá do 25. listopadu 2018.

Jindřiška Riedlová

26.4.2018

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Louny čerpali inspiraci v Praze na výstavách

Stalo se již tradicí, že žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny se svými učitelkami chodí na výstavy nejen v Lounech, ale jezdí na různé výstavy i mimo Louny.

Ve středu  25. dubna vyjel plný autobus žáků výtvarného oboru  se svými učitelkami Riedlovou,  Racety a Timrovou do Národní galerie a na Výstaviště do Prahy.

Nejdříve si žáci prohlédli sbírky Národní galerie ve Veletržním paláci, kde je zaujalo především České umění od modernismu po současnost. Samozřejmě tam nepřehlédli práce výtvarníků, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s městem  Louny – Mirvalda, Sýkory nebo Koťery. Po obědě na trávě v parku pak navštívili výstavu multimediální výstavu „Bosch. Oživené vidění“  v pavilonu Výstaviště. Hieronymus Bosch – veliký a záhadný – opustil tento svět téměř před 500 lety. Multimediální výstava z jeho díla je ale velice moderní a je opravdovým karnevalem příšerných a zároveň atraktivních postav malíře.  Celý prostor se proměnil ve fantastický, pohybující se svět naplněný  různými stvořeními, rájem i peklem.

Výlet se žákům vydařil. Výstavy jsou  pro všechny žáky velikou inspirací a již nyní se těší, že na podzim zase vyjedou na některou krásnou výstavu.   

Jindřiška Riedlová

 

13.3.2018

Přijetí žáků na umělecké školy

Úspěchy našich žáků nás vždy potěší, zvláště jedná li se o tak důležitou věc, jako je volba studia a úspěšné přijetí na střední uměleckou školu.

V letošním školním roce 2017/ 18 se ve výtvarném oboru Základní umělecké školy Louny ve třídě paní učitelky Soni Racety poctivě a pilně připravovali na talentové zkoušky dva žáci – Samuel Petrlík a Josef Hluštík. Oba dva žáci velice dobře obstáli při vykonání talentových zkoušek a byli na školy přijati.

Samuel Petrlík byl přijat na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, Žižkovo náměstí – obor užitá malba.  Josef Hluštík byl přijat na Střední uměckoprůmyslovou školu v Turnově – obor umělecký kovář.

Oběma žákům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při studiích a ať je jejich tvořivost a nadšení doprovází v jejich budoucích profesích.

Soňa Racety

 

Přijďte se podívat na výstavu  Pohyb - výtvarné práce žáků výtvarného oboru ze třídy Soni Racety, které budou vystaveny od 16. května až do konce školního roku v prostorách celé školy. Vernisáž se koná 16. 5. od 16:00 hodin v sále školy.

Spolu se všemi žáky výtvarného oboru ze třídy paní učitelky Soni Racety budou vystavovat své výtvarné práce také Samuel Petrlík a Josef Hluštík. Akce je součástí Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.                   Jindřiška Riedlová

11.10.2017

Žáci výtvarného oboru měli Vánoce již v říjnu

Plný autobus žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny vyjel v úterý 10. 10. do Karlových Varů do Vánočního domu. Žáci si prohlédli krásnou vánoční výstavu a obdivovali více než 7200 vystavených plyšových medvídků.

Všem se zájezd moc líbil, děti načerpaly spoustu inspirace pro svou práci na Vánoční téma, které je nyní ve škole čeká.

Jindřiška Riedlová

20.6.2017

Legios – druhé kolo malby

Když dopoledne v pátek 16. června před vrátnicí firmy Legios Louny zastavil autobus s osmatřiceti dětmi Základní umělecké školy Louny a dvěma děvčaty ZUŠ Liberec, málokdo ze zaměstnanců tušil, co bude následovat. Významnou návštěvu vzápětí přivítalo vedení firmy a děti dostaly dočasně vládu nad dvěma rozsáhlými zdmi. Ta větší měla asi dvacet metrů na délku, menší zhruba polovinu. Nebyla to náhoda. Po loňském úspěchu dětí v malování na zdi Legiosu totiž děti dostaly za odměnu malířská plátna a na ně v plenéru malovaly České středohoří. Protože se jim to moc povedlo, nadšeně přijaly nabídku namalovat Středohoří v téměř životní velikosti opět v Legiosu. Některé se také věnovaly malbě mašinek a vagónů, které firma vyrábí. Děti byly nadšené z milého přivítání, dostaly občerstvení, barvy a štětce a během pěti hodin vykouzlily s fantazií sobě vlastní na dosud prázdných stěnách kouzelné scenérie. Raná, Oblík, ale také zvířata, květiny a houby doslova rozzářily celý areál. Výsledek se moc líbil, jako poděkování děti dostaly od generálního ředitele P. Vlčka pozvánku na firemní dětský den, který se konal 17. června na Výstavišti v Lounech. Soutěže, hry, skákací hrad, koloběžky, segway, kuličky, céčka, čtyřkolky, tetování, hasičská pěna…Všichni si to moc užili a těší se, že se příští rok zase sejdou při podobné práci.                                              Jana Marešová

4.12.2017

Pozvánka na výstavu

V Základní umělecké škole Louny proběhne v úterý 5. prosince v 16:30 hod. vernisáž výstavy „Vánoce“. Své práce na téma zima, Vánoce a andělé na ní představí žáci výtvarného oboru pod vedení Jindřišky Riedlové. Na vernisáži vánoční písně zazpívají Eliška Drbohlavová a Jaroslav Parma. Den vernisáže není vybrán náhodně, přítomné bude čekat i překvapení.

Inspirací celé výtvarné řady byla výstava ve Vánočním domě v Karlových Varech, kterou žáci navštívili již v říjnu. Pak žáci kreslili, malovali, modelovali, stříhali, vytvářeli kompozice, vyráběli vánoční řetězy a ozdoby, ale také vyráběli krásné anděly sami ze sebe a fotili se. Již při vchodu do školy vánoční výzdoba upoutá všechny, kdo do budovy vstoupí. Ve foyere školy stojí velký vánoční strom nazdobený krásnými romantickými andělíčky, které vyrobili žáci pod vedením učitelky Soni Racety. Borovici pro školu zajistilo město  Louny.   

Součástí výstavy je také sborník skladeb „Lounská čtyřka“, který škola vydala v listopadu a patří do  školního projektu „K čemu slunce, když není den?“ podpořeného MŠMT a Státní fondem kultury ČR. Autory not jsou žáci oboru skladba Tomáš Formánek, Jan Libus, Lubomír Musil a Tadeáš Racety pod vedením učitele Filipa Stejskala. Žáci výtvarného oboru nakreslili do notového sešitu ilustrace.

Výstava ve foyere a v sále školy potrvá do konce roku. Přijďte se podívat.

Jindřiška Riedlová

6.12.2017

Na vernisáž výstavy přišel Mikuláš s čertem a andělem

 

Výstava prací žáků výtvarného oboru pod vedení Jindřišky Riedlové „Vánoce“ byla zahájena vernisáží v úterý 5. prosince v  Základní umělecké škole Louny. Vernisáž zahájila J. Riedlová, ředitelka školy a  ještě před kulturní vložkou přišel do sálu Mikuláš s čertem a andělem. Když čert nenašel mezi přítomnými dětmi, ani dospělými nikoho zlobivého, koho by si odnesl do pekla, přinesli pro všechny přítomné občerstvení v podobě spousty  ovoce od firmy OZ Brázda Žatec,s.r.o. , které patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!

Mikuláš pak pokračoval do všech oddělení Kolečka předškoláků.Na vernisáži pak dvě vánoční písně Daniela Dobiáše spolu  zazpívali Eliška Drbohlavová a Jaroslav Parma, žáci učitelky Marcely Brýdové.

 

Inspirací celé výtvarné řady, na které žáci pracovali, byla výstava ve Vánočním domě v Karlových Varech, kterou žáci navštívili v říjnu. Pak kreslili, malovali, modelovali, stříhali, vytvářeli kompozice, vyráběli vánoční řetězy a ozdoby, ale také vyráběli krásné anděly sami ze sebe a fotili se. Již při vchodu do školy vánoční výzdoba upoutá všechny, kdo do budovy vstoupí. Ve foyere školy stojí velký vánoční strom nazdobený krásnými romantickými andělíčky, které vyrobili žáci pod vedením učitelky Soni Racety. Borovici pro školu zajistilo město  Louny. 

                Součástí výstavy je také sborník skladeb „Lounská čtyřka“, který škola vydala v listopadu a patří do  školního projektu „K čemu slunce, když není den?“ podpořeného MŠMT a Státní fondem kultury ČR. Autory not jsou žáci oboru skladba Tomáš Formánek, Jan Libus, Lubomír Musil a Tadeáš Racety pod vedením učitele Filipa Stejskala. Žáci výtvarného oboru nakreslili do notového sešitu ilustrace.

Výstava ve foyere a v sále školy potrvá do konce roku. Přijďte se podívat.                                                                                                                                                                             Jindřiška Riedlová

 Příloha: foto Viktoria Bilousová, 10 let,  žákyně výtvarného oboru 

12.5.2017

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Louny pracovali ve sklářských dílnách v Kamenickém Šenově

Žáci výtvarných oborů základních uměleckých škol Louny a Postoloprty se ve dnech 5. – 6. května 2017 s učitelkami Jindřiškou Riedlovou, Janou Marešovou a  Alenou Gruntovou účastnili sklářské dílny ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské (SUPŠS) v Kamenickém Šenově.

Nejdříve byli  účastníci na exkurzi ve firmě Preciosa, kde si někteří žáci vyzkoušeli foukání skla a potom navštívili Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově, kde se seznámili s historií výroby skla v této oblasti a s historií školy SUPŠS.  Večer si žáci připravovali návrhy  skleněných výrobků pro příští den. Celou  sobotu pak žáci pracovali v ateliérech a dílnách SUPŠS. Vyzkoušeli si rytí, lepení, broušení a pískování skla a práci v dílně svítidel. Před odjezdem nemohl chybět výlet na Panskou skálu, známé z pohádky „Pyšná princezna“. Během tvůrčího pobytu v SUPŠS v Kamenickém Šenově  žáci dostali jedinečnou možnost vyzkoušet si odborné techniky opracování skla. Všem se v Kamenickém Šenově moc  líbilo a mají velikou radost ze svých skleněných výrobků.

Sklářská dílna je součástí celého projektu, který podpořil Ústecký kraj.

Děkujeme za péči a doprovod zástupci ředitele Jakubovi Jelínkovi a pomoc v dílnách všem pedagogickým zaměstnancům. Sklářskou školu nyní čeká veliká přestavba a modernizace a až bude hotová, rádi se tam zase podíváme.                                          Jindřiška Riedlová

15.3.2017

Tadeáš Racety - soutěž MŠMT

13.3.2017

„Oči dokořán 2017“

se jmenuje krajské kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých škol, která se v současné době koná v jízdárně Regionálního muzea Teplice.  Vernisáž se konala 7. března 2017.  Do přehlídky se přihlásilo celkem 21 škol z celého Ústeckého kraje. 42 učitelů přihlásilo 48 výtvarných celků a cca 220 jednotlivých prací a 1 animovaný film. Každý výtvarný celek od jednoho učitele je vystaven přibližně na 2x2m. Obrázků je tedy v muzeu opravdu hodně. Také všechny učitelky výtvarného oboru Základní umělecké školy  Louny vystavují v Teplicích práce svých žáků. Dětské práce společně instalovaly  Soňa Racety, Jana Marešová, Lenka Pihrtová a Jindřiška Riedlová.

Výstava je otevřená do 6. dubna 2017 a jistě stojí za zhlédnutí.

Po skončení výstavy - 7. dubna bude probíhat veřejná porota, která vybere nejlepší výtvarné práce do ústředního kola.

Jindřiška Riedlová

11.11.2016

Máme rádi přírodu


Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se v Základní umělecké škole v Lounech konala vernisáž  výstavy „Máme rádi přírodu“. Výstavu připravili žáci výtvarného oboru školy pod vedením Jindřišky Riedlové. Své práce, které nakreslili a namalovali v tomto školním roce, vystavovali všichni žáci učitelky. Jak se stalo již tradicí, každý žák si sám  připravil výběr svých prací pro výstavu, včetně jejich adjustace. Foyere školy,  chodby a schodiště nyní zdobí od studijních kreseb různých rostlin, přes kompozice květin až po fantazijní rostliny. Výstava  s malou vánoční obměnou bude ve škole k vidění až do konce roku 2016.

Jindřiška Riedlová

21.10.2016

Připravujeme se na vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru pod vedením Jindřišky Riedlové s názvem "Máme rádi přírodu", která proběhne ve čtvrtek dne 10.listopadu 2016 od 16 hodin v sále ZUŠ Louny.

 

 

 

 

 

 

2.6.2016

6.6.2016

Výtvarníci malovali na zeď


Nestává se často, aby se na mladé výtvarníky ZUŠ Louny obrátila jedna z největších firem Lounska s nabídkou spolupráce na zkrášlení průmyslového areálu. Proto když koncem dubna zástupkyně firmy Legios Louny nabídla možnost využít dětskou fantazii na pomalování téměř šedesátimetrové zdi výrobní haly, neváhaly jsme ani chvilku.

Prvním krokem bylo zpracování výtvarných návrhů dětmi ze tříd učitelek Jany Marešové a Soni Racety, které vedení firmy velmi zaujaly. Nejvíce se líbily obrázky rostlin, zvířat a barevného balónu. V sobotu 4. června v 8:30 ráno před ZUŠ autobus od firmy Legios vyzvedl čtyři desítky mladých výtvarníků ve věku od šesti do osmnácti let a odvezl je do areálu, kde je přivítali zaměstnanci Legiosu. Zároveň je vítaly krásné nové štětce a barvy, které dostal k dispozici každý žák ve více než dostatečném množství. Ochotní pomocníci z řad firmy pomohli také s provizorním lešením, další zajišťovali občerstvení včetně výborné pizzy. Všichni výtvarníci dostali za svou snahu sponzorský dar a propagační předměty.

Mladí výtvarníci si to díky výbornému servisu i krásnému počasí opravdu užívali. Výsledek se líbil nejen jim, ale hlavně zástupcům firmy, pomáhajícím dělníkům i rodičům, kteří si v jednu hodinu odpoledne zabarvené a znavené, ale šťastné malíře odváželi.

Děkujeme firmě Legios a zejména dámám Monice Trubačové a Olze Hořákové za výborný nápad, mimořádnou ochotu a nasazení. Výsledek si může každý prohlédnout sám, neboť nové výtvarné dílo je vidět zdálky již od vrátnice z Říční ulice.

Jana Marešová

Dobrý den,

děti z vaší umělecké školy, pod vaším vedením, v sobotu malovaly na zeď v areálu Legios Loco a.s. Moc rád musím říct, že je to ještě hezčí než jsem si představoval J Obrázky jsou nejen pěkné ale ještě z nich úplně sálá veselost a pohoda a to je přesně co jsme chtěli, myslím že nebude možné ráno projít kolem tohoto díla a neusmát se. Vaše děti jsou fakt moc šikovný, doufám že i jim se možnost "vyřádit se na zdi" taky líbila. Vzhledem ke skvělému výsledku doufám, že společně vymyslíme další výtvarnou akci, která potěší jak vás tak i nás.

Moc děkuji                      Ing. Petr Vlček Generální ředitel

9.5.2016

Sklepení Karla IV.

Ve sklepě budovy Základní umělecké školy Louny vrcholí přípravy na zcela netradiční, velikou a interaktivní výstavu, která vznikla  u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.. Vernisáž výstavy proběhne již ve čtvrtek 12. května od 16.00 hod.

Samotná výstava nese název Sklepení Karla IV. a podíleli se na ní všichni žáci výtvarného oboru  pod vedením Jany Marešové, Soni Racety a Jindřišky Riedlové. Hodně práce na instalaci odvedli i Pavel Holata a Ladislav Paur.

Návštěvníci si budou moci hrát se světlem i s prostorem, ale také přemýšlet a tvořit. Výstava potrvá ve sklepních prostorách školy do konce školního roku. Návštěvy je třeba hlásit předem v kanceláři školy. Projekt podpořili Ústecký kraj a Státní fond kultury ČR.

Jindřiška Riedlová

6.5.2016

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Louny vystavují

V Základní umělecké škole v Lounech v Poděbradově ulici v prostorách budov č. p. 610 a č. p. 609  právě probíhá výstava prací žáků výtvarného oboru ze třídy Soni Racety na téma „Bájné a mytologické postavy a abstrakce z přírody“. Žáci na toto téma vypracovali spoustu nápaditých a velmi propracovaných kreseb, maleb a keramiky. Vystavené práce si můžete prohlédnout do 3. 6. 2016.

Další práce žáků celého výtvarného oboru ZUŠ Louny od všech tří učitelek Jindřišky Riedlové, Jany Marešové a Soni Racety si můžete prohlédnout v kostele CČSH na téma „Gotika“.

Od 11. května do 11. června 2016 jste srdečně zváni na výstavu do Chrámu svatého Mikuláše v Lounech na téma „Kouzlo přírody“. Opět se zde představí společně celý výtvarný obor ZUŠ Louny.

Dne 12. května 2016 se otevře vernisáží v prostorách sklepů budovy ZUŠ č.p. 609 kouzelná interaktivní výstava s názvem „Sklepení Karla IV.“, na které pracovali také společně žáci všech tříd výtvarného oboru ZUŠ Louny. Výstava potrvá do 30. června 2016.

Poslední společná výstava tohoto školního roku bude 1. června 2016 otevřená vernisáží ve Vrchlického divadle v Lounech. Společně na ní představí své výtvarné práce děti mateřských škol, žáci základních škol a základní umělecké školy a studenti středních škol v Lounech.

Těšíme se a radujeme se z Vaší přízně a srdečně Vás zveme k prohlídce prací našich žáků na výše uvedených výstavách.           Soňa Racety – učitelka VO ZUŠ Louny 

19.5.2016

Vernisáž výstavy Sklepení Karla IV. sklidila úspěch

V sobotu 14. května 2016 by  Karel IV., nejvýznamnější český král a Římský císař oslavil 700 let. Do dnes se mu říká  Otec vlasti. Karel IV. proslul svou inteligencí, smyslem pro řízení státu a láskou k vlasti. Základní umělecká škola Louny připravila na počest tohoto velikána celou řadu akcí během celého roku. Ve čtvrtek 12. 5. se konala vernisáž výstavy ve sklepě školy nazvaná Sklepení Karla IV. Jako je výstava zcela netradiční, stejně netradiční byla i vernisáž, kterou zahájil pěvecký sbor Pastelka vedený Janem Krtičkou, pak zahrál přípravný orchestr Twisty Vois a na zahradě školy šermovali rytíři vedení Petrem Dočkalem. Pak již následovala samotná prohlídka výstavy.

Návštěvníci sestavovali královskou korunu nebo Karlův most, malovali do písku, skládali stavby, hráli si světlem i s prostorem. Organizátory potěšilo, že si se zaujetím hráli nejen děti, ale i jejich rodiče. Výstava potrvá do konce školního roku, bude otevřena v pondělí  a ve středu od 13:00 do 18:00 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od  8:00  do 14:00 hodin. Kolektivní návštěvy je třeba hlásit předem. Projekt podpořili Ústecký kraj a Státní fond kultury ČR. Přijďte se podívat, jistě stojí za to.

Druhou akcí v předvečer Karlových narozenin  - v pátek 13. 5. byl koncert „Romance o Karlu IV.“, který pořádala Základní umělecká škola Louny spolu se spolkem Stopy. Na koncertě kromě souborů školy účinkoval senior klub Louny „Pomoc bližnímu“. Dalším hostem byl hudební skladatel Daniel Dobiáš, který spolu s Carmen zazpíval středověké texty, které zhudebnil a společně je o týden později pojedou zpívat na velvyslanectví do Budapešti.  Koncert podpořilo Město Louny. 

Vyvrcholení oslav proběhne ve Vrchlického divadle 16. 6., kde ZUŠ představí své nové CD a kde budou zpívat také hosté  - například Táňa Fischerová, Nikol a Karel Heřmánkovi.  Tento koncert si jistě nenechte ujít. CD je již nahráno a je opravdu skvělé.                       Jindřiška Riedlová

6.5.2016

Sklepení Karla IV.


Letošní rok je věnován 700. výročí narození Karla IV.. Ten je bezpochyby jednou z nejvýraznějších osobností našich národních dějin. Jak je již v Základní umělecké škole Louny zvykem, k tomuto významnému jubileu jsme připravili projekt s názvem Poselství Karla IV, který finančně podpořil Ústecký kraj a Státní fond kultury ČR..

Součástí projektu je nejen vydání stejnojmenného CD se zhudebněnými středověkými texty Danielem Dobiášem, ale i další akce, koncerty, výstavy. A na jednu z nich si vás dovoluji pozvat.

Ve čtvrtek 12. května proběhne v 16.00 hod. v budově Základní umělecké školy Louny vernisáž výstavy Sklepení Karla IV. Interaktivní výstava všech žáků výtvarného oboru je  inspirována projektem Petra Nikla ORBIS PICTUS PLAY. Návštěvníci  si budou moci prohlédnout  kreslené nebo malované obrázky vyprávějící o době Karla IV., ale také sami tvořit - budou skládat puzzle korunovačních klenot nebo Karlova mostu, které malovali žáci výtvarného oboru, "malovat" budou pískem nebo  mozaikou na "Karlovu zeď si napíší, co chtějí dokázat a projdou spoustou dalších hravých úkolů.

Hudebně vernisáž doprovodí pěvecký sbor nejmladších žáčků Pastelka pod vedením Jana Krtičky a jeden z dětských školních orchestrů. Výstava potrvá ve sklepních prostorách školy do konce školního roku.  Na všechny se moc těšíme.

Ivana Derflerová

12.4.2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tento měsíc probíhá v Kolečku předškoláků Základní umělecké školy Louny akce výtvarného oboru "Tvoříme s rodiči". Rodiče mají možnost vyzkoušet si společně s dětmi některé výtvarné techniky. Text a foto Jana Marešová, učitelka výtvarného oboru.

30.3.2016

21.3.2016

11.2.2016

Výstava „Houby“

Žáci výtvarného oboru Jany Marešové si zvolili pro letošní školní rok téma houby. V září žáci houby kreslili tužkou, pastelkami. Dále kombinovanou technikou, tuší a koláží z různých barevných papírů a časopisů vytvořili krásnou kompozici na téma houby. V září jsme plánovali zájezd do lesa do dolního Ročova, který jsme z důvodu malého růstu hub posunuli na říjen. Výlet se vydařil, děti fotily a zároveň sbíraly houby se svými rodiči a prarodiči. Účastníci zájezdu viděli kostel Nanebevzetí svaté Panny Marie, jeho krásný interiér a poslechli si krátkou přednášku o historii kostela a kláštera od Jana Mareše. V keramické dílně modelovali žáci houby dle vlastní fantazie v nadživotní velikosti z hlíny. Keramické houby mají různé použití do zahrady, některé mohou sloužit jako zahradní lampy, vodotrysky či pítka pro ptáky. Na závěr vytvořili malbu kouzelných hub. Malba temperou na velký formát děti moc bavila, práce jsou velmi rozmanité. Z množství výtvarných prací je připravena krásná a velice rozsáhlá výstava v prostorách Základní umělecké školy Louny. Vernisáž výstavy se uskutečnila 10. února 2016 v 16,00 hodin v sále školy. Všichni návštěvníci měli možnost si prohlédnout výstavu v  obou budovách školy. Výstava potrvá  celý měsíc.                                                   Jana Marešová

18.1.2016

V Chrámu svatého Mikuláše v Lounech vystavují žáci Základní umělecké školy Louny

Základní umělecká škola Louny  ve spolupráci s Římskokatolickou církví v Lounech připravila ve čtvrtek 14. ledna 2016 v Chrámu sv. Mikuláše v Lounech vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru  pod vedením  Jindřišky Riedlové. Výstava „GOTIKA“ je součástí celoročního projektu školy „Poselství Karla IV“ a  města „Lucemburské Louny 2016“.   

Vernisáž zahájil děkan P. Werner Horák. Na flétny pak zahrál soubor zobcových fléten „Flauti di Luna“ pod vedením Jana Krtičky a na závěr zazpíval Jaroslav Parma a Eliška Drbohlavová, žáci učitelky Marcely Brýdové, které doprovodila Ivana Derflerová.

Celou výstavu připravilo pouze 11 žáků, které Jindřiška Riedlová představila  a všem jako poděkování za krásnou půlroční práci předala kalendář školy na rok 2016. Poděkování patří především panu děkanovi Horákovi, že žákům ZUŠ Louny umožnil vystavovat své práce v tak krásném a důstojném prostoru, jakým je chrám  sv. Mikuláše. Výstava potrvá jeden měsíc.

13.1.2016

11.1.2016

2.5.2022

20.11.2015

Betlémy v životní velikosti budou zdobit Louny

Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny již téměř měsíc připravují Vánoce.  Malují postavy betléma v životní velikosti na překližku. Práce to opravdu není jednoduchá. Nejdříve žáci nakreslili návrhy postav – Marie, Josefa, malého Ježíška, tří králů, hudebníků, a dalších, nechybějí ani pasáček s malým stádem ovcí. Podle nejlepších návrhů pak byly vyřezány desky a nyní žáci malují veliké postavy. Na betlému pracují žáci všech oddělení pod vedením tří učitelek Jany Marešové, Soni Racety a Jindřišky Riedlové. Betlém pak bude zdobit Mírové náměstí v Lounech u vánočního stromečku během celého adventu a Vánoc.

Betlém v životní velikosti není prvním betlémem žáků ZUŠ Louny.

V loňském roce žáci vyráběli  betlém v životní velikosti technikou slámování  a následně postavy oblékli do šatů, které ušili z plátna a juty.

Tento slaměný betlém bude v letošním roce vystaven v kostele CČSH.

Jindřiška Riedlová

22.10.2015

Květiny k narozeninám

V úterý 27. října 2015 byl  v chrámu sv. Mikuláše v Lounech rozbalen druhý narozeninový dárek pro hudebního skladatele Zdeňka Šestáka od Základní umělecké školy Louny a občanského sdružení Stopy.

V podvečer se zde konala vernisáž výstavy Květiny k narozeninám. Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny pod vedením Jindřišky Riedlová, Soni Racety a Jany Marešové namalovali sérii obrazů s květinovým motivem a tuto výstavu v rámci projektu Narozeninový dárek, věnovali oslavenci.

Vernisáž zahájil flétnový soubor Flauti di Luna pod vedením pana učitele Jana Krtičky, v kulturní části večera dále vystoupili Tadeáš Racety a Eliška Drbohlavová z pěvecké třídy paní učitelky Marcely Brýdové.

Ředitelka ZUŠ Louny Jindřiška Riedlová v úvodním slovu hovořila o historii vzniku této výstavy a celého projektu. Ten vyvrcholí Slavnostním koncertem v sobotu 7. listopadu od 17.00 hod. právě v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.  Na koncertě budou zpívat dospělí - pěvecký sbor Kvítek a Chrámový sbor, dětské pěvecké sbory Carmen ZUŠ Louny a Kvítek zazpívají skladby Zdeňka Šestáka.  Skladby současných autorů bude hrát flétnový soubor Recorder4?mation z Teplic.  A pro toho, kdo by se chtěl se Zdeňkem Šestákem  setkat osobně, máme připravenou besedu v koncertním sále ZUŠ, která se uskuteční v úterý 10. listopadu od 16.00 hod. Zdeněk Šesták zde bude vyprávět o své práci. Projekt podpořili: Město Louny, Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Státní fond kultury ČR.

Ivana Derflerová   

 

21.2.2022

7.10.2015

Workshop a sklářská dílna ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově ve dnech 2. – 3. 10. 2015

Ve dnech 2. – 3. 10. 2015 se 26 žáků a žákyň výtvarného oboru ZUŠ Louny s pedagogickým doprovodem paní ředitelky Ing. Jindřišky Riedlové a učitelky Soni Racety  spolu s 11 žáky ZUŠ Chomutov s paní učitelkou Janou Zdráhalovou a 3 žáky ze ZUŠ Postoloprty s paní učitelkou Alenou Gruntovou účastnilo výtvarného workshopu ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské (SUPŠS) v Kamenickém Šenově.

Po oba dva dny byl pro nás připraven velmi zajímavý a bohatý program. Na úvod jsme navštívili Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově, kde jsme se seznámili s historií výroby skla v této oblasti a s historií školy SUPŠS. V praktické části workshopu si žáci mohli vyzkoušet v prostorách atelieru a dílen SUPŠS rytí skla a vitrografie, pískování a malování skla, broušení skla a práci v dílně svítidel. Využili jsme i krásného podzimního počasí a byli jsme na výletě na Panské skále, známé z pohádky „Pyšná princezna“.     

V sobotu po práci v ateliérech školy jsme byli na exkurzi ve firmě Preciosa v Novém Boru, kde probíhalo Mezinárodní sklářské sympozium s účastí světových výtvarníků. Setkali jsme se osobně i s legendou českého sklářství panem René Roubíčkem a viděli ve sklářské huti, jak vznikají plastiky ze skla. Navštívili jsme i vývojářské oddělení firmy Preciosa a žáci viděli velmi zajímavou a odbornou část navrhování svítidel.

Během tvůrčího pobytu v SUPŠS v Kamenickém Šenově jsme měli jedinečnou možnost si vyzkoušet odborné techniky opracování krásného materiálu – skla. Děkujeme za péči a doprovod zástupci ředitele Jakubovi Jelínkovi a milé přijetí od pana ředitele a pedagogického sboru. Těšíme se na další spolupráci.

Soňa Racety

13.11.2015

Zde si můžete stáhnout reportáž z výstavy hraček v Městské knihovně Louny.

21.1.2021

15.6.2015

Nové pohlednice

24.11.2020

Výstava - Vánoční čas

23.5.2015

Velká gratulace žákyni Magdaleně Kozlové

Žákyně výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny ze třídy Soni Racety Magdalena Kozlová získala v celostátní výtvarné soutěži „Děti malují pro Konto Bariéry“ první místo v kategorii žáků 9-10 let za svojí výtvarnou práci – ilustraci veverky. Vítězné práce budou otištěny v kalendáři pro rok 2016 a budou distribuovány po celé České republice.  Naší talentované Magdaleně gratulujeme a těšíme se na předání cen od zástupce firmy Koh-I-Noor, který navštíví naší školu a přiveze vítězce odměnu. Úspěchy našich žáků nás vždy velmi potěší.                      Soňa Racety 

14.5.2015

22.6.2020

11.5.2015

Návrhy pohledů ke stažení

V rámci projektu Husovy Louny žáci výtvarného oboru ZUŠ Louny zpracovali návrhy na pohledy, které ovšem z důvodu nedostatku finančních prostředků nebudou vydány, děti si je samy mohou vytisknout a dokreslit.

» Soubory ke stažení


13.5.2015

Výstava hraček žáků a žákyní ze třídy Soni Racety

 

Dne 13. května 2015 proběhla v Základní umělecké škole v Lounech v sále školy vernisáž výstavy prací žáků a žákyň výtvarného oboru tříd Soni Racety na téma „Hračky“.

Po celý letošní školní rok jsme pracovali na zajímavém, ale velmi náročném tématu. Žáci si sami navrhli, vyrobili střihy a ušili své vlastní textilní hračky. Ty vyzdobili výšivkami, nebo kresbami textilními fixami.


Velké poděkování patří dvěma sponzorům, kteří nám dodali látky a to firmě Tanatex paní Táni Kubecové (spolupráci domluvil tatínek žáka Ondry Hotového) a babičce Dominiky Blahovcové paní Zachareiové – bývalé krejčové, která nás zásobila zbytky látek. Vyzkoušeli jsme si i recyklaci, jak se dá například přetvořit staré oblíbené tričko na pěkného medvěda. Po ukončení šití žáci namalovali dokumentaci svých hraček temperovými a akrylovými barvami.

Práce žáků budou v naší škole vystaveny do 8. 6. 2015 a k prohlídce výstavy jste srdečně zváni.                  Soňa Racety

19.5.2020

Výstava Do hlubin

10.5.2020

"Co mám v hlavě"


On-line výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ pod vedením J. Riedlové je rozšířena o další tvorbu žáků doma. Tentokrát  na téma "Co mám v hlavě".

4.5.2020

TISKOVÁ ZPRÁVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ LOUNY

 


Ocenění v soutěži „Tvořivé ruce“

Alisa Harobchanka, žákyně výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny získala cenu ve fotosoutěži „Tvořivé ruce“, kterou vypsala firma decoDoma.
Učitelka Alisy Jindřiška Riedlová zaslala do soutěže zdařilou fotografii velikonoční výzdoby, kterou Alisa vytvořila jako domácí úkol v době uzavření ZUŠ.
Cenu převezme Alisa od své učitelky při první výuce po znovuotevření ZUŠ.

J. Riedlová

 

Přílohy fotografie:
Vítězná fotografie
Alisa Harobchanka doma při práci

3.5.2020

On-line výstava "Já"

On-line výstava "Já" žáků výtvarného oboru  Základní umělecké školy Louny pod vedením Jindřišky Riedlové se rozšířila o další list domácích prací. Tentokrát se autoři představují netradičním selfie.
Nápadité fotografie jistě stojí za prohlédnutí. 

16.4.2020

16.4.2020

TISKOVÁ ZPRÁVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ LOUNY

 

Výstava výtvarného oboru online

Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny pod vedením Jindřišky Riedlové pracovali od začátku školního roku na výtvarné řadě „JÁ“. Kreslili a malovali portréty, postavy ale také například fantazijní domy, kde by za 1000 let mohl někdo žít. Práci na této výtvarné řadě nepřerušili, ani když museli zůstat doma, protože i Základní umělecká škola Louny je na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví stejně jako ostatní školy uzavřena.
Žáci výtvarného oboru tedy pracují doma na úkolech, které jim učitelka zasílá mailem. Žáci nebo jejich rodiče pak obrázky nafotí a odesílají je zpět učitelce. Doma žáci malovali mandaly nebo psali pozitivní tvrzení o sobě. Zajímavé práce vznikají i na téma „Co mám v hlavě“.
Z průřezu všech prací vznikla výstava, která je nyní přístupna na internetových stránkách školy - www.zuslouny.cz nebo na školním facebooku. Určitě stojí za prohlídku.
Jak budou vznikat další práce, výstava bude postupně rozšiřována.

 

Přílohy: plakát a výstava

Jindřiška Riedlová
učitelka výtvarného oboru ZUŠ Louny

 

18.4.2020

24.3.2020

TISKOVÁ ZPRÁVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ LOUNY

Tvoříme doma

Základní umělecká škola Louny je na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví stejně jako ostatní školy uzavřena.
Žáci výtvarného oboru pod vedením Jindřišky Riedlové pracují doma na úkolech, které jim učitelka zasílá mailem. Žáci nebo jejich rodiče pak obrázky nafotí a odesílají je zpět učitelce, která práce vyhodnotí, případně doporučí jejich úpravy. Tento způsob výuky se setkal s pozitivním ohlasem, a tak vznikají hezké práce.

Přílohy:
Mandaly

Jindřiška Riedlová
učitelka výtvarného oboru ZUŠ Louny

11.3.2015

Vernisáž výstavy Komiks z výtvarné třídy Jany Marešové

2.1.2020

4.2.2020
7. 2. - 31. 3. 2020

Výstava žáků inspirovaná Egyptem

Kostel CČSH Louny

Žáci výtvarného oboru  pod vedením Jindřišky Riedlové vystavují své práce z předešlého školního roku.

Výstava potrvá od 7. 2.  do 31. 3. 2020.

» Soubory ke stažení


1.11.2019

 

» Fotogalerie


10.11.2016

Vernisáž výstavy Máme rádi přírodu

Celkem 26 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

16.3.2016

Vo Riedlová - Edukační program v GAMLu

Celkem 7 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

16.3.2016

VO Racety - modelování hlav Karla IV.

Celkem 15 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

11.2.2016

Výtvarná tvorba - Jana Marešová

Celkem 9 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

14.1.2016

Vernisáž Gotika

Celkem 42 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

14.12.2015

Betlém ZUŠ Louny na Mírovém náměstí

Celkem 26 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

8.12.2015

VO třída Jindřišky Riedlové - Gotika

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

2.10.2015

Sklářská dílna v Kamenickém Šenově

Celkem 18 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

25.6.2015

Slavnostní předání diplomů vítězům soutěže "Mistr Jan Hus očima dětí a mládeže"

Celkem 26 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

22.6.2015

Sklářská dílna

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

15.5.2015

Ukázka tvorby práce žáků J. Riedlové – Květiny Středohoří

Celkem 6 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

15.5.2015

Ukázka tvorby práce žáků J. Riedlové – Mistr Jan Hus

Celkem 5 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

14.5.2015

Tvoříme s rodiči - třída J. Riedlové

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

16.10.2014

Výroba betlému

Celkem 8 foto · Patří ke stránce Výtvarná tvorba

Dále by Vás mohlo zajímat:
Výtvarná tvorba · Fotografie a užitá tvorba · Grafika a 3D tvorba · Keramika a prostorová tvorba
3.6.2024
28.3.2024
2.1.2024
AKTUÁLNĚ: Pro rodiče bude přijímání žádostí zahájeno od pondělí 15. 1. 2024   Vážení rodiče,   stále jsme zapojeni do projektu Darujeme kroužky... [Číst více...]

Všechny aktuality...