Obory > Hudební obor > Individuální výuka > Hra na dechové nástroje

Hra na  dechové nástroje

Historie dechového oddělení ZUŠ Louny sahá až k samému počátku založení této školy, která nesla tehdy název Hudební škola. Vyučovat se začalo hře na trubku, klarinet a saxofon. Postupem času se žesťové nástroje rozšířily o pozoun a tubu, dřevěné dech. nástroje v roce 1980 o zobcovou a příčnou flétnu.

Dnes je výuka dechového oddělení rozdělena na třídy žesťových a dřevěných nástrojů.

 

Do třídy zesťových nástrojů dnes přijímáme k výuce hudebně nadané děti ve věku od cca pěti let na základě jednoduché talentové zkoušky nejprve ke hře na zobcovou flétnu jako na přípravný nástroj. V této výuce se děti seznamují se čtením notového zápisu a osvojují si základy žeberně bránicového dýchání, které je nezbytné pro hru na jakýkoliv dechový hudební nástroj. Když děti povyrostou, zesílí a narostou druhé zuby, je jim po pečlivé úvaze doporučen učitelem žesťový nástroj vzhledem ke stavbě jejich rtů a tvaru zubů. Všechny děti, které začnou hrát na žesťový nástroj se již po prvním roce  mohou stát členy Dechového orchestru Základní umělecké školy Louny, který má ke dnešnímu datu 58 členů. Zde získávají znalosti potřebné pro souborovou a kolektivní hru všeobecně.

Ze schopných žáků máme v naší škole Žesťový kvintet, který naši školu reprezentuje i za hranicemi města a okresu.

Úspěchy mých žáků během několika posledních  let:

  • Petr Hnilica - 1. místo ve hře na trubku v krajském kole soutěže žáků ZUŠ, 2006
  • Vojtěch Procházka - 2.  místo ve hře na pozoun v mezinárodní soutěži žesťových nástrojů v Brně, 2007
  • Nikola Mundoková - 1. místo ve hře na lesní roh v kraj. kole soutěže žáků ZUŠ, šk. rok 2011 - 2012
  • Jan Fehér - 1. místo ve hře na trubku v krajském kole soutěže žáků ZUŠ, šk. rok 2011 - 2012
  • Tomáš Filip - 2. místo ve hře na tubu v krajském kole soutěže žáků ZUŠ, šk. rok 2011 - 2012
  • Tomáš Borl - 2. místo ve hře na pozoun v ústředním kole soutěže žáků ZUŠ, šk. rok 2011 - 2012

 V současné době má žesťové dechové oddělení kromě velkého dechového orchestru žesťový X -tet, který v národním kole soutěže  MŠMT získal 3. místo.

Dechový orchestr pod mým vedením slavil první velký úspěch 20. 3. 2007 v Litvínově, kde z prvního místa v krajském kole postoupil  do ústřednho kola.

Historicky největším úspěchem Dechového orchestru ZUŠ Louny byla účast v soutěži vyhlášené MŠMT v roce 2014, kdy jsme kromě vítězství v krajském kole získali také zlaté pásmo v ústředním kole. 

                                                                                        Jaromír Laksa,
                                                                        učitel žesťových nástojů a dirigent                                                                            Dechového orchestru ZUŠ Louny

 

V oddělení dřevěných dechových nástrojů vznikl v r. 1996 saxofonový kvintet, který fungoval do r. 1999, kdy se jeho členové - studenti středních škol - rozešli do zaměstnání a vysokých škol.

V témže roce vzniká nové komorní seskupení, které se zaměřuje na jazzovou hudbu. Zpočátku trio, (klarinet, příčná flétna a klavír), které se později rozšiřuje o saxofon na kvartet. V současné době jazzový soubor hraje ve variabilním složení kvartet (příčná flétna, klarinet.  flétna, saxofon) až oktet (2 flétny, klarinet, saxofon + kompletní rytmická skupina) a má za sebou řadu veřejných vystoupení a soutěží. Za zmínku stojí umístění na třetím místě v krajském kole ZUŠ komorní hry s převahou dechových nástrojů, které se konalo 19. 3. 2004 v Teplicích a 1. místo v krajském kole v roce 2007.

V pátek 20.2.2015 proběhlo v ZUŠ Žatec okr.kolo soutěže MŠMT. Z třídy dřev.dech.nástrojů se tohoto klání zúčastnily 3 žákyně. Monika Radimská(př.flétna-VII kategorie) která získala 1. místo, Anna Krausová(příč.fl.-V.kat.)která získala 2. místo, Anna Becková(klar.-II kat) která získala 3 místo a ještě jednou Anna Becková(ve stejné kat. se saxofonem) kde získala 1. místo s postupem do krajského kola.Všem patří blahopřání a postupující přání úspěchu v krajském kole, které proběhne 27.3.2015 v ZUŠ Teplice.

 

V pátek 27.3.2015 proběhlo v Teplicích krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na dech.nástroje.Žákyně Anna Becková získala 2. místo ve hře na saxofon(II. kategorie)

V této silné a náročné konkurenci lze bez nadsásky hovořit o skvělém umístění. Aničce patří blahopřání.

V úterý 1.září t.r. se otevřely po prázdninách dveře jako ve všech školách, tak i v naší ZUŠ. Do třídy dřev.dech.nástrojů nastoupili 4 noví žáci a dva stávající žáci přešli ze zobcové flétny na příčnou flétnu a klarinet. Vzniká tak nový potencionální muzikantský dorost pro naše školní orchestry. Přejeme všem těmto mladým začínajícím muzikantům, ale i těm pokročilejším výdrž a hodně úspěchů v novém školním roce.

 

Milan Bitner

učitel dřev.dech.nástrojů a ved.big-bandu ZUŠ Louny

 

» Seznam vyučujících tohoto oboru  (řazeno abecedně, celkem 5)

Kateřina Bambousová, DiS.
hra na dechové nástroje
email:bambousova@zuslouny.cz
telefon:.
Mgr. Petr Bernard
hra na dechové nástroje a sborový zpěv, sbor Pastelka
email:bernard@zuslouny.cz
telefon:+420 725 780 266
Petr Hnilica, DiS.
hra na dechové nástroje
email:hnilica@zuslouny.cz
telefon:.
Jaromír Laksa
hra na žesťové dechové nástroje, dirigent Dechového orchestru ZUŠ Louny
email:laksa@zuslouny.cz
telefon:+420 602 180 465
Mgr. Lucie Voldřichová, DiS.
hra na dechové nástroje
email:voldrichova@zuslouny.cz
telefon:.

 

 

» Aktuality oboru

24.2.2016

Úspěch Flauti di Luna

Komorní soubor sopránových zobcových fléten Flauti di Luna se dnes umístil na krásném druhém místě v okresním kole soutěže MŠMT, které proběhlo v ZUŠ Žatec. Všem žákům a účastníkům patří velký dík! Soutěže se zhostili se ctí a důstojně reprezntovali naši ZUŠ Louny. Jen tak dál!

25.5.2015

Úspěch našich dechařů

V sobotu 23. května proběhlo v Základní umělecké škole Liberec Ústřední kolo soutěže ZUŠ, kterou vyhlašuje jednou za tři roky MŠMT, ve hře na dechové nástroje.

Již samotný postup přes školní, okresní a krajské kolo je obrovským úspěchem, za kterým se skrývá  mnoho dobře odvedené práce.

Základní uměleckou školu Louny reprezentovali Karel Vedral a Milan Tvrdík. Oběma trumpetistům se jejich vystoupení na soutěži povedlo.

Karel Vedral, ze třídy pana učitele Karla Vencoura , za klavírního doprovodu paní učitelky Jitky Sedláčkové získal ve své kategorii skvělé 3. místo. Milan Tvrdík ze třídy pana učitele Jaromíra Laksy, za klavírního doprovodu paní učitelky Jaroslavy Sejvalové získal čestné uznání.

Oběma trumpetistům , jejich učitelům a korepetitorkám gratulujeme ke skvělým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci Základní umělecké školy Louny v celorepublikovém měřítku.                                                Ivana Derflerová

23.4.2015

Třídy se představily

Ve čtvrtek 23. dubna proběhl v Základní umělecké škole Louny další z třídních koncertů. Tentokrát se představili žáci z akordeonové třídy Zdeňka Patrovského a z dechové třídy Karla Vencoura, hrálo se na akordeon, keyboard, zobcovou flétnu, trubku a na klavír.

Program koncertu byl velice pestrý a zajímavý. Kromě jiných vystoupili žáci dechové třídy, kteří se v letošním školním roce zúčastnili soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT a dosáhli v krajském kole velmi dobrých výsledků.

Do ústředního kola soutěže postoupil Karel Vedral, žák Karla Vencoura a bude naší školu reprezentovat ve hře na trubku. K tomuto obrovskému úspěchu Kájovi ještě jednou gratulujeme.

Závěr koncertu patřil Lubomírovi Musilovi, který skvěle zahrál na klavír vlastní skladbu s názvem „Čtyři bubny“. Luboš studuje na ZUŠ nejen hru na keyboard, ale současně navštěvuje i výuku ve studijním zaměření Skladba u pana učitele Filipa Stejskala a jeho skladby jsou opravdu výborné.

Konečnou tečku koncertu obstaral trumpetista Mikuláš Zahradníček za doprovodu tatínka Dominika Zahradníčka a pana učitele Jiřího Soukupa.

Ředitelka školy Jindřiška Riedlová poděkovala všem účinkujícím a jejich učitelům a díky výsledkům, kterých žáci naší školy dosáhli v poslední době, označila ZUŠ Louny za jednu z nejlepších v České republice.

Přejeme všem našim žákům, aby se jim i nadále tak dobře dařilo v jejich uměleckém díle.

  Zdeněk Patrovský

3.4.2015

Úspěchy dechařů

V pátek 27. března se v Základní umělecké škole v Teplicích konalo krajské kolo soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT, tentokrát ve hře na dechové nástroje. Naši školu zastupovali žáci z dechových tříd učitelů Milana Bitnera, Jaromíra Laksy a Karla Vencoura.

Dechové nástroje byly rozděleny do několika skupin. Ve hře na saxofon získala krásné       2. místo Anna Becková ze třídy p. učitele Milana Bitnera. Ve hře na zobcovou flétnu obsadila Anežka Pavlátková, stejně jako Eliška Witošová 2. místo, Hynek Poděbradský získal místo třetí, všichni jsou žáci ze třídy p. učitele Karla Vencoura.

Nejsilnější zastoupení ZUŠ Louny měla v sekci žesťových nástrojů. Zde první místo a pozici náhradníka na postup do ústředního kola soutěže získal Karel Vedral ze třídy Karla Vencoura. Patrik Hausner získal 1. místo, Jan Fehér 2. místo rovněž tak Zdeněk Mašek, Pavel Mundok 1. místo a Karel Tomšík rovněž první místo ve svých kategoriích. První místo s postupem do ústředního kola soutěže ZUŠ MŠMT získal Milan Tvrdík, všichni jsou žáky z dechové třídy p. učitele Jaromíra Laksy.

 

 

Všem žákům k jejich úspěchu v krajském kole moc gratulujeme a Milanovi moc držíme palce, aby se mu stejně tak dobře dařilo i v kole ústředním.

Ivana Derflerová

20.2.2015

Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje

Dne 20. února 2015 proběhlo okresní kolo soutěže, kterou vyhlašuje MŠMT. ZUŠ Žatec, která byla pořádájící školou, sestavila pětičlenou porotu takto : flétnistky pí. Vencourová, pí. Sekretová, klarinetisté pí. Kubíčková, p. Harc a já - žesťové nástroje. Ze  své  třídy jsem na tuto soutěž připravil celkem deset žáků. Adam Jílek se okresního kola pro zlomeninu ruky nezúčastnil. Pokud porota rozhodovala o výkonech hry na zobcové flétny a dřevěné nástroje, myslím si, že ocenění bylo  objektivní a správné. Co se týče žesťových nástrojů, byla tato komise zcela nekompetentní. Poprvé jsem byl překvapen, kdy členové poroty napoznali, že jedna soutěžící nehrála na trubku, ale na cornet, na což jsem je při bodování musel upozornit. Jako člen poroty nesmím hodnotit své žáky a proto je smutné, že v porotě nebyl jiný odborník pro hru na žesťové nástroje, kdo danou literaturu zná a tudíž může posuzovat výkony soutěžících. S výsledkem bych teoreticky mohl být spokojený, protože z mé třídy postoupilo do krajského kola šest žáků. Nikdy se však neztotožním s výrokem poroty nad výkonem Karolíny Blehové, soutěžící ze čtvrté kategorie. Hrála Fantasii Vespertinu od Petra  Ebena. Tato skladba svoji náročností odpovídá vyššímu stupni uměleckého vzdělávání a v minulosti se stala vítěznou skladbou v ústředním kole. Karolína ji zahrála technicky i výrazově úžasně s nepatrným zaváháním v samém závěru. Porota k mému úžasu však usoudila, že hrála příliš silně a udělila ji druhé místo. Můj názor  na konci bodování porotu vůbec nezajímal. Ve své dosavadní profesionální praxi jsem takovýto přístup nepoznal a cítil jsem se  naprosto bezmocný.

 Na závěr chci veřejně poděkovat svým žákům za vzornou reprezentaci  naší školy a uvádím výsledky soutěže :

Michaela Mašková - zobc. flétna  3. místo

Patrik Hausner - trubka               1. místo s postupem do krajského kola.

Jan Fehér - trubka                      1. místo s postupem do krajského kola.

Anežka Smíšková - trubka          3. místo

Zdeněk Mašek - pozoun              1. místo s postupem do krajského kola.

Pavel Mundok  - pozoun              1. místo s postupem do krajského kola.

Milan Tvrdík - trubka                   1. místo s postupem do krajského kola.

Karolína Blehová - trubka            2. místo

Karel Tomšík  - pozoun               1. místo s postupem do krajského kola.

                                                                                                                                                                                                   Jaromír Laksa, třídní učitel

27.1.2015

Školní kolo soutěže hry na dechové nástroje

Úspěšným dnem pro mé žáky se stalo konání školního kola soutěže vyhlášebné MŠMT, kdy postoupili všichni nominovaní do kola okresního. Přejeme jim štěstí 20. února v Žatci.

                                                                                          Jaromír Laksa, třídní učitel

         

22.1.2015

Třídní koncert žáků Jaromíra Laksy

Dne 22. ledna 2015 žáci ze třídy Jaromíra Laksy potěšili své rodiče a blízké svými hudebními výkony. Přítomní v sále obdivovali přednesené soutěžní skladby vybraných jedinců pro jejich  technickou náročnost a jejich  muzikální pojetí. Zaplněné hlediště odměnilo upřímným potleskem i nejmladší vystupující žáky.

                                                                                     Jaromír Laksa, třídní učitel

 

 

                                                                                                                                 

Dále by Vás mohlo zajímat:
Hra na klavír a klávesové nástroje · Hra na akordeon · Hra na strunné nástroje · Hra na dechové nástroje · Hra na bicí nástroje · Zpěv
28.3.2024
2.1.2024
AKTUÁLNĚ: Pro rodiče bude přijímání žádostí zahájeno od pondělí 15. 1. 2024   Vážení rodiče,   stále jsme zapojeni do projektu Darujeme kroužky... [Číst více...]
22.11.2023
Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 se koná stávka zaměstnanců ve školství. Přidáváme se k podpoře této stávky, nicméně výuka se neruší a bude probíhat dle platných... [Číst více...]

Všechny aktuality...