Obory > Hudební obor > Kolektivní výuka > Komorní soubory > Žesťový X - tet Jaromíra Laksy

Žesťový X - tet Jaromíra Laksy

Třída zobcových fléten a žesťových (plechových) nástrojů Jaromíra Laksy

Do naší třídy přijímáme k výuce hudebně nadané děti ve věku od cca pěti let na základě jednoduché talentové zkoušky nejprve ke hře na zobcovou flétnu jako na přípravný nástroj. V této výuce se děti seznamují se čtením notového zápisu a osvojují si základy žeberně bránicového dýchání, které je nezbytné pro hru na jakýkoliv dechový hudební nástroj. Když děti povyrostou, zesílí a narostou druhé zuby, je jim po pečlivé úvaze doporučen učitelem žesťový nástroj vzhledem ke stavbě jejich rtů a tvaru zubů. Všechny děti, které začnou hrát na žesťový nástroj se již po prvním roce stávají členy Dechového orchestru Základní umělecké školy Louny, který má ke dnešnímu datu 58 členů. Zde získávají znalosti potřebné pro souborovou a kolektivní hru všeobecně. Ze schopných žáků máme v naší škole Žesťový kvintet, který naši školu reprezentuje i za hranicemi města a okresu.

Úspěchy mých žáků během posledních několika let:

  • Petr Hnilica - 1. místo ve hře na trubku v krajském kole soutěže žáků ZUŠ, 2006
  • Vojtěch Procházka - 2.  místo ve hře na pozoun v mezinárodní soutěži žesťových nástrojů v Brně, 2007
  • Nikola Mundoková - 1. místo ve hře na lesní roh v kraj. kole soutěže žáků ZUŠ, šk. rok 2011 - 2012
  • Jan Fehér - 1. místo ve hře na trubku v krajském kole soutěže žáků ZUŠ, šk. rok 2011 - 2012
  • Tomáš Filip - 2. místo ve hře na tubu v krajském kole soutěže žáků ZUŠ, šk. rok 2011 - 2012
  • Tomáš Borl - 2. místo ve hře na pozoun v ústředním kole soutěže žáků ZUŠ, šk. rok 2011 - 2012

Žesťový kvintet ZUŠ Louny ze žáků mé třídy ve složení: trubky Milan Tvrdík a Karolína Blehová, tenor Karel Tomšík, pozoun Pavel Mundok a tuba Tomáš Filip. Získali 2. místo v komorní hře s převahou žesťových nástrojů v ústředním kole soutěže žáků ZUŠ, šk. rok 2012 - 2013.

Dechový orchestr ZUŠ Louny získal ve své kategorii zlaté pásmo v soutěži vyhlášené MŠMT na tříleté období 2014 - 2016.

Jaromír Laksa
učitel žesťových nástojů, ZUŠ Louny

 

 

» Seznam vyučujících tohoto oboru

Jaromír Laksa
hra na žesťové dechové nástroje, dirigent Dechového orchestru ZUŠ Louny
vedoucí dechového oddělení
email:laksa@zuslouny.cz
telefon:+420 602 180 465

 

 

» Aktuality oboru

19.4.2013

Ústřední kolo soutěže MŠMT v komorní hře s převahou dechových nástrojů

Úžasné třetí místo v ústředním kole soutěže MŠMT v komorní hře s převahou dechových nástrojů získal dne 19.4.2013 žesťový kvintet ZUŠ Louny složený výhradně z žáků ze třídy Jaromíra Laksy ve složení : Milan Tvrdík, Karolína Blehová - trubky, Karel Tomšík - tenor, Pavel Mundok - pozoun a Tomáš Filip - tuba.

                                                                             Jaromír Laksa - třídní učitel

  

Dále by Vás mohlo zajímat:
Žesťový X - tet Jaromíra Laksy · Flauti di Luna · The Boomberries · Superkus a Tamburo
1.9.2022
Krásné ráno všem,tak nám ten školní rok opět začal. Nepochybuji, že už jste se ho - stejně jako my - nemohli dočkat a přeji Vám i nám, aby proběhl v co největší... [Číst více...]
26.8.2022
Odeslali jsme přihlašovací údaje zákonných zástupců nových žáků do systému iZUŠ (elektronická žákovská knížka, informační systém), do kterého bychom potřebovali... [Číst více...]
23.8.2022
25. - 31.08.2022 - přípravný týden 01.09.2022 - zahájení školního roku 06.09.2022 16.20 hod. - Kolečko předškoláků - zahajovací hodina 26. - 27.10.2022 - podzimní... [Číst více...]

Všechny aktuality...